اولین دادنم

0 views
0%

سلام من مانی 22 سالمه قدم 185 وزنم 85 بدن سفید چهره تقریبا خوب استایام ب شدت سکسیه جوری ک همه پسرا روم چشم دارن کون خوش فرم رونای گوشتی و سینه های برجسته دارم از بچگی همیشه همه دستمالیم میکردن وقتی تو مدرسه بودیم بچه ها همه انگشتم میکردن و بهم میچسبیدن و ب گفته خودشون رو شلواری میکردن منو چنتا از معلمامونم بودن ک باهام بچه بازی میکردن تو نیمکت ک میشستیم همیشه هم میزیم رونامو میمالید و بچه های عقب انگشتم میکردن تو استخر ک نگو مربیه آموزش شنام همیشه میچسبید بهم تو آب مثلا داره شنا یاد میده ولی من کیر کلفتشو ک از روی مایو میوفتاد تو چاک کونمو حس میکردم از بچه گی همه بهم میگفتن کونی با اینکه کون نداده بودم گذشت و گذشت تا دانشجو شدم شدم ی پسر مغرور ابنه ای ک از ترس آبروم نمیتونستم کون بدم کونمو با خیار بزرگ میکردم همیشه همچنان همه چشما روم بود ولی چون بزرگ شده بودم و هیکلی و ورزشکار کسی بهم نزدیک نمیشد زیاد تا اینکه خودم دست ب کار شدم و تو گروه ها و سایت ها افتادم دنبال کیر عکس کونمو ک میفرستادم تو گروها ی مشت کیر کلفت از همه شهرا میومدن پی ویم کلی آشنا اومدن ک بهشون آمار ندادم فقط باهاشون سکس چت کردم و عکس کون دادم ی بار تو ی گروه یکی از شهرای اطراف اومد پی ویم ی مرد 33 ساله ک بهش آمارمو و عکسامو دادم اون دیوونه من شده بود گفت ک هر جور شده میکنمت هرچی هم بخوای میریزم زیر پات گفتم باید واسم پول بریزی بیام پیشت شماره کارت گرفت 50 تومو ریخت و من رفتم اومد ترمینال دنبالم با ی شاسی بلند وقتی نشستم تو ماشین بوسم کرد و ازم لب گرفت بعد حرکت کرد تو راه رفتن دستش همش رو رونای من بودو میمالید وقتی رسیدیم منو فرستاد داخل گفت برو لباساتو عوض کن تا بیام من رفتم لباسای زنونمو ک ی شلوارک ساپورت صورتی با ی جوراب بدون ساق سفید و ی نیم تنه صورتی پوشیدم اومدم دیدم بساط قلبونو راه انداخته وقتی منو دید دیوونه شد پرید منو گرفت تو بغلم ازم لب میگرفت و دیتشو انداخته بود رو لمبرای کونم و میمالید من ک داشتم دیوونه میشدم گردنمو و گوشامو میخورد من حشری حشری بودم بلندم کرد برد تو اتاق انداخت منو رو تخت شرو کرد بوس کردن بدنم از پشت بوس کرد تا رسید ب کونم وقتی رسید ب کونم فقط گازم میگرفت بعد ی تف انداخت رو سوراخم شرو کرد سوراخ صورتی و تمیزمو لیس زدن با ولع تمام لیس میزد و زبونشو میکرد تو کونم بعد بلند شد ازم دو باره لب گرفت حالا نوبت من بود دراز کشید تا براش ساک بزنم منم شرو کردم کارمو با تجربه هایی ک از فیلما گرفته بودم از زیر تخماش شرو کردم ب خوردن تا سر کیرش تف میزدم ب کیر 20 سانتیش و میکردم تو دهنم کیرشو میزدم تو صورتم و از زیرش با دستام میمالیدم پیش ابش راه افتاده بود تو دهنم واقعا همه چیز عالی بود تخماشو میکردم تو دهنم داشت دیوونه میشد بلندم کرد دوباره ازم لب گرفت بعد رفت ی مایع خیلی نرم کننده ای آورد ریخت روی تمام بدن و کونم ک بدن سکسیم شرو کرد ب برق زدن انگار کونم بزرگتر شده بود کونمو میمالید من ک ب پشت خوابیده بودم از زیر شکمم گرفت و بلند کرد کمرمو من مثل سگ نشسته بودم سر کیرشو گذاشت در کونم ولی فرو نمیرفت شرو کرد ب انگشت کردن ی انگشت دو انگشت 3 انگشت 4 انگشت فرو میکرد تو من ک آه و نالم بلند شده بود دوباره کیرشو گذاشت در کونم سرشو فرو کرد تو من از درد از زیر کیرش فرار کردم گفت ب بغل دراز بکش من التماس میکردم ک فرو نکنه اما اون گوشش بدهکار نبود ب بغل خوابونو من و خودش از پشت چسبید بهم کیرشو گرفت دستش و سرشو مالید ب سوراخ کونم هی بالا پایین میکرد با کف دستش دو تد زد رو سوراخم و از اون مایه ها ریخت سر کیرشو گذاشت درم دوباره فرو کرد این دفه سرش رفت تو تا نصفه کیرشو فرو کرد بدن منم بغل کرده بود ک فرار نکنم ی دقه نگه داشته بود ک جا باز کنه واقعا حرفه ای بود بعد آروم ک یرشو در آورد دو باره فرو کرد چن بار همین کارو کرد بعد کیرشو تا آخر فرو کرد تو کونم من دیگ داشتم حال میکردم شرو کرده بود ب تلنبه زدن کارش عالی بود تو چنتا پوزیشن منو گایید حدود نیم ساعتی بود ک تلنبه میزد آخرشم آبشو ریخت تو کونم تا اینجا همه چی عالی بود ب من گفت تو دراز بکش من میرم دوش بگیرم من دراز کشیدم ولی وقتی رفت بیرون 3 نفر مرد سن بالای هیکلی اومدن تو ک بقیشو اگه دوس داشتین تو داستان بعدی تعریف میکنم قربون همتون بای نوشته مانی

Date: April 29, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.