اولین سکس با دوست دخترم داخل خونه خودشون

0 views
0%

داخل یک بازی آنلاین با یک دختری آشنا شدم که اولش در مورد شهر ما سوال می پرسید که مثلا از کدوم محله هستی و از این سوالات و آدرسهای شهر ما رو بلد بود و می گفت قبلا شهر ما دانشجو بوده چند ماهی گذشت آیدی تلگرام رد و بدل کردیم و بعد کم کم با هم صمیمی شدیم و تقریبا هر روز با هم چت می کردیم و یک روز اعتراف کرد که دروغ گفته و دانشجو نیست و از شهر خودم هستش اولش ناراحت شدم ولی خیلی زود رابطه مون صمیمی تر از قبل شد و چند دفعه هم با خودش تنها و یک دفعه هم با خودش و دوستش رفتیم با هم بیرون بعد کم کم با هم خیلی راحت تر شده بودیم و همه نوع حرفی بین ما رد بدل میشد حتی مسایل جنسی رو هم راحت در موردش بحث می کردیم اوایل به شوخی واسه همدیگه استیکرهای سکسی میفرستادیم ولی بعدها خیلی جدی سکس چت هم با هم می کردیم تا اینکه یک روز به من گفت امشب بابام شیفته و فقط من و مادرم تو خونه هستیم بیا خونه ما سکس کنیم اولش فکر کردم داره شوخی می کنه و یا داره من رو امتحان می کنه ولی دیدم نه واقعا داره جدی میگه دو دل بودم ولی هر چی بیشتر میگذشت خودم رو بیشتر راضی می کردم برم آخه تا حالا با دوست دخترم سکس نداشتم و می ترسیدم و فقط با دوستام رفته بودیم قبلا سکس پولی خلاصه شب رفتم خونشون خونه شون درب به حیاط بود و روی حیاط دسشویی هم داشتن و میتونست به بهونه دسشویی یواش بیاد در من رو باز کنه و راحت میتونستم برم تو اتاقش قلبم واقعا داشت شدیدا میزد و خیلی ترسیده بودم رفتم رسیدم داخل اتاقش و حتی کفشهام رو هم با خودم بردم داخل و همش به فکر این بودم که اگه مادرش بیدار شد کجا قایم بشم و خلاصه کمدش رو خالی کرد و گفت اگه خبری شد برو داخل کمد داخل یک شیشه عطر خالی یه کم لیدوکائین همراه خودم برده بودم و زدم ب کیرم آخه می دونستم خیلی زود ارضا میشم اول لب می گرفتیم از همدیگه و سینه هاش رو می مالیدم از رو لباسش و بعد کم کم لخت شدیم من هر لباسی که از خودم در میاوردم زیر تخت کنار کفشهام قایم می کردم عکس سینه هاش رو قبلا برام فرستاده بود ولی سینه هاش نسبت به عکسها کوچیکتر به نظر می رسیدن سینه هاش رو که میخوردم دیگه رفته بود تو حس کاملا و خیس شده بود و بعد رفتم سراغ کسش و اینقدر کسش رو خوردم تا ارضا شد بعد ک ارضا شده بود چند دقیقه ای گذشت که با کیرم بازی می کرد و بعد شروع کرد برام ساک زدن ولی بوی عطر و لیدوکائین روی کیرم مونده بود و اذیتش می کرد و واسه همین دیگه نتونست ساک بزنه و سعی میکرد بیشتر برام جق بزنه ناخنهاش هم بلند بود و میخوردن ب کیرم و من اذیت میشدم نمیتونستم از کس بکنمش چون دختر بود و تا حالا از کون هم سکس نکرده بود و می ترسیدم بکنم تو کونش که دردش بیاد و جیغ بزنه مادرش بیاد بالا سرمون مجبور شدم به شکم خوابوندمش و تف انداختم رو کونش و لاپایی می کردم زیاد از حد لیدوکائین زده بودم و کیرم همش میخوابید و اصلا حال نمی کردم اونجوری دلم هم نمیومد بهش بگم برام ساک بزن تقریبا یک ربع توی همین حالت داشتم می کردم ولی هر چی می کردم آبم نمیومد تااینکه یهویی یک صدایی از داخل سالن خونه شون اومد انگاری مادرش بود من تو همین حالت ترس بدون اینکه خودم بخوام یهو آبم اومد و بدون اینکه تکونی بخورم آبم داشت میریخت لای پاش اصلا بهم حال نداد و واقعا ضدحال بود و از شدت ترس و شدت ارضا شدنه نمی تونستم خودم رو تکون بدم و نیم ساعتی گذشت تا اینکه گفت من دوباره میخوام دیگه ایندفعه به کیرم بی حسی نزدم و خوابیدم روش طوری که کیرم روی کسش بود و یک خورده تف زده بودم روی کسش و یواش یواش کیرم رو می مالیدم به کسش بعد ک دیدم نزدیک ارضا شدنه و کیر خودم هم راسته رفتم پایین و باز کسش رو خوردم و سینه هاش رو مالیدم تا ارضا شد و بعد دو تا پاهاش گذاشتم کنار هم و آوردم بالا و تف کردم رو کسش و کیرم رو کردم لای پاش و می مالیدم رو کسش به همین حالت همینطوری کردم چند دقیقه ای تا دوباره آبم اومد ایندفعه از دفعه قبلی آب کمتری ازم اومد ولی لذتش بیشتر بود و بعد از نیم ساعتی حرف زدن با همدیگه و نوازش بلند شدم لباسهام رو پوشیدم و رفتم و این بود خاطره اولین سکسی که من باهاش داشتم بعدهام باز هم توی ماشین برام ساک زده بود چند دفعه و یک دفعه هم برده بودمش خونه خالی و اونجا هم از کون کردمش دو دفعه ولی اونشب لذت خاصی داشت و به یاد موندنی تر شد واسم نوشته

Date: April 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.