اولین و آخرین سکس پارسا

0 views
0%

سلام بعد از خوندن داستان های سکسی این سایت تصمیم گرفتم من هم اولین و آخرین سکس خودم رو براتون بنویسم داستان مال پارسال یعنی وقتی که 20 سالم بود و دوست دخترم هم 19 سالش اینو بگم که ما 3 سال باهم دوست بودیم و بعد از این مدت تصمیم گرفتیم که سکس کنیم خلاصه ظهر یک روز که خونشون خالی شد من رفتم خونشون و وارد خونه شدم اول بزارین خودمون رو توصیف کنم بعد بریم سراغ اصل داستان نگین هیکل خوبی داشت و خیلی سکسی بود نه خیلی لاغر بود نه چاق قدش 170 بود موهای مشکیش خیلی بلند نبود و تا شونه هاش بیشتر نمیرسید سایز سینه هاش 80 بود بخاطر همین از زیر لباس خیلی خودنمایی میکرد کون بزرگ و سکسی داشت و همینطور رون های نرم و یکم تپل و بدنش هم سفید بود که در مجموع باعث میشد هیکلش خیلی سکسی باشه درباره ی خودم بگم که برخلاف داستای های اینجا که همه پسر ها ورزشکار و هیکل سیکس پک و رو فرمی دارن من خیلی هیکلم رو فرم نبود و یکم تپل بودم البته نه خیلی زیاد قدم هم 175 هست و پست سبزه دارم خب بریم سراغ داستان همینکه وارد خونه شدم نگین رو تو بغلم گرفتم و شروع کردم لباشو خوردن اونم لبای منو میخورد لباش خیلی طعم خوبی داشت و خیلی هم نرم و خوردنی بود همزمان دستم رو گذاشتم روی کونش و کونشو میمالدیم خیلی حالت لذت بخشی بود بعد از چند دقیقه که اینکارو کردیم من چون خیلی عرق کرده بودم تابستون بود رفتم که یکم خودم رو تمیز کنم که بوی عرق هم ندم بعد از اینکار از دستشویی اومدم بیرون دیدم که نگین نشسته روی کاناپه و منتظر منه رفتم کنارش نشستم اونم چون خیلی حشری شد بود سریع اومد روی من نشست و دوباره لبای همو خوردیم منم اینبار داشتم سینه هاشو میمالیدم تو این حالت بودیم که دستشو گذاشت روی کیرم و میمالدش منم خیلی داشتم حال میکردم کم کم خودش رفت پایین و شلوارمو کند و کیرم که دیگه به حداکثر بزرگی خودش رسیده بود رو کرد توی دهنش خیلی لذت داشت وقتی کیرم توی دهن خیس و گرمش تکون میخورد زبونش رو میکشید به سرش و بعد تا نصفه میکرد توی دهنش و تکون میداد چون دفعه اولش بود چندباری هم دندوناش خورد که خیلی آزاردهنده نبود بعدش رفت سراغ تخمام لیسشون میزد میکرد توی دهنش و میک میزد کیرم هم میمالید بعد از 3 4 دقیقه که توی این حالت بودیم من احساس کردم که داره آبم میاد بهش گفتم بسه و حالا نوبت من بود که کسشو بخورم نشست روی کاناپه پاهاشو باز کرد منم جلوش نشستم و شروع کردم آروم آروم لیس زدن و مکیدن کسش خیلی داشت لذت میبرد منم خوشم اومده بود و دیگه داشتم تند تند واسش میخوردم بعد از کسش رفتم سراغ کونش من خودم چون توی فانتزی هام خیلی به لیس زدن سوراخ کونش علاقه داشتم بهش گفته بودم که حسابی تمیزش کنه که بتونم اونم واسش بخورم کونش بوی خیلی خوبی میداد و دوست داشتی همینطور بو کنی واقعا خوب بود شروع کردم سوراخ کونش رو لیس زدن و با دستم هم کسش رو میمالیدم واقعا حالت لذت بخشی بود چند دقیقه این کار رو کردم بعد بلند شدم که دوباره لباشو بخورم بعد رفتم سراغ سینه هاش که به شدت خوردنی بود یکیش رو با دست میمالیدم و اون یکی رو توی دهنم میمکیدم و لیس میزدم خیلی داشتیم لذت میبردیم بعد از همه این ها وقتش بود که کونش رو افتتاح کنم همونجا روی کاناپه خمش کردم طوری که پاهاش پایین کاناپه روی زمین بود و بدنش روی کاناپه کونش داشت بهم چشمک میزد واقعا خیلی کون خوشگلی داشت نشستم پشتش و خواستم کیرم و بکنم تو که نمیرفت بلند شد کرم اورد یکم کرم زدم به کونش یکم هم به کیر خودم زدم یدونه تف هم انداختم که ترکیبش خیلی لیز میشد دوباره کیرمو گذاشتم روی سوراخ کونش و کم کم هی فشار میدادم که بره تو یکی دو دقیقه ای طول کشید تا سرش رفت تو حالا داشتم آروم توی کونش تلمبه میزدم از همین حالا آه و نالش شروع شده بود بعد از چندبار تلمبه زدن دیگه کونش باز شده بود و کیرم راحت تا ته میرفت تو کونش خیلی تنگ و داغ بود و کردنش لذت زیادی داشت چون نگین سکس خیلی ملایم دوست نداشت منم وسط اینکه کونشو میکردم چند باری هم با دست زدم در کونش که خیلی حال میداد هربار که میزدم آه بلندی میکشید که لذتش رو چند برابر میکرد بعد از چند دقیقه که توی این حالت کردم من نشستم روی کاناپه اون اومد نشست روی کیرم خودشو آروم بالا پایین میکرد منم داشتم سینه هاشو میمالیدم و چندباری هم آروم گازشون گرفتم میدونستم که خیلی از این کار لذت میبره بعد از چند لحظه باز احساس کردم که ابم میخواد بیاد برای همین بلندش کردم و خوابوندمش روی زمین و دوباره شروع کردم کسش رو لیس زدن با انگشتام بالای کسش رو میمالیدم و با زبون پایین کسش رو میخوردم چندباری زبونم رو کردم توی سوراخش که خیلی حال میکرد با این کار بعد از این کار بهش گفتم که سگی بشه من عاشق این حالت بودم و از اینکه اینجوری بکنمش لذت زیادی میبردم کیرم رو دوباره کردم توی کونش و اینبار تند تر از دفعه قبل تلمبه میزدم همینطوری باز چند بار سیلی زدم در کونش وقتی که آه میکشید خیلی بهم حال میداد دو طرف کونش رو گرفته بودم توی دستم و داشتم تلمبه میزدم 2 3 دقیقه بعد که دیگه داشت آبم میومد کیرمو از تو کونش در اوردم و آبمو ریختم روی کمرش احساس کردم تموم کمرم داره میپاشه بیرون خیلی لذت داشت نگین همونجا افتاد روی زمین منم با یه دستمال آبم رو از روی کمرش پاک کردم و کنارش دراز کشیدم و بدنشو نوازش میکردم بعد از اینکه یکم خستگیمون در رفت من خیلی عرق کرده بودم رفتم خودم رو تمیز کردم و اومدم بیرون نگین هم خودش رو تمیز کرده بود و لباس پوشیده بود چند دقیقه نشستیم باهم حرف زدیم و بازهم داشتیم از هم لب میگرفتیم و دوباره حشری شده بودیم من چون دیرم شده بود و باید میرفتم دیگه نمیشد سکس کنیم واسه همین لباساشو کندم خودمم شلوارمو کندم و حالت 69 شدیم و شروع کردیم به خوردن واسه همدیگه نگین داشت تند تند واسم ساک میزد منم کسش رو لیس میزدم بعد من بلند شدم وایسادم و نگین جلوم نشست و دوباره کیرمو کرد تو دهنش و تند تند تکون میداد که یبار دیگه هم آبم بیاد ادامه داد تا اینکه آبم اومد و اینار ریختم رو سینه هاش خیلی لذت داشت اینکار دیگه چون خیلی دیرم شده بود سریع لباسامو پوشیدم و چنتا بوسش کردم و سریع از خونه اومدم بیرون بعد از اون هم دیگه فرصت نشده که دوباره سکس کنیم واسه همین تاحالا این اولین و آخرین سکسم بوده درضمن بگم که قبلا چندباری سکس چت کرد بودیم واسه همین خیلی بی تجربه نبودیم ولی من چون دفعه اولم بود یادم رفته بود کاندوم بگیرم و بدونه کاندوم کردم داستان هم کاملا واقعی بود و تجربه خودم بود که واستون تعریف کردم ممنون که وقت گذاشتین نوشته

Date: June 4, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.