اولین گی سکس

0 views
0%

هیچ وقت از بازگو کردن خاطرات سکسی خودم به دیگران خوئشم نیومده وو نمیاد حتی عکسای خصوصی که دارم رو همخ ب کسی نشون ندادم و نمیدم اما دلم میخواد شمارو هم در خاطرات خودم شریک بکنم و شیرینی این روزگار گزشته رو تقسیم کنم خونه ما و خونه محمد اینا کنار هم بود یه رابطه فامیلی بسیار قوی باعث شده بود تا من و اون بدون محدودیت بتونیم به خونه طرف مثابل رفت و امد داشته باشیم و خب عنفوان اشنایی با هیجانات سکسی بود اولین باری که تونستم علاقه خودمو به رابطه باهاش ثابت کنم خونه اونا بود سن 12 سالگی تحریکش کردم که باهام کشتی بگیره و اونم قانع شد که باهمدیگه کشتی بگیریم اتااق خلوت من و اون تنها کرکری خونده بودم و حسابی عین خروس لاری داشت به کله من میپرید کشتی شروع شد داور که خودم بودم در ابتدا کشتی رو سر پا اعلام کرده بودم کمی به سرو کول همدیگه پریدیم وحسابی نفس نفس زنان خسته شدیم نشستیم کنار همدیگه و ممد رو به من گفت یه کم استراحت کنیم و من از فرصت خستگی اون استفاده کردم و درازش کردم و خوابدم روش اون درحالیکه صورتش به طرف صورت من بود و نفس نفس میزد یکدفعه با کیر سیخ شده من رو برو شد که بین دوتا پاش گزاشتم و با نگاههای هیز و خطرناک خودم داشتم تو چشاش کارای خلاف میکردم چه خبره و من راست ماجرا رو گفتم ممد تو هم اینجوری سیخ میکنی یا مال من اینجوری میشه هرروز و اون هم شروع کرد به داستان سرایی و ادامهع ماجرا من کمی به خودم جرات دادکم و دستم رو دراز کردم زیر شلوار ممد و کیر نیم خیزش رو گرفتم دستم ناله ای کرد و گفت نکن میان میبینن راستش من عاشق ممد بودم و اصلا به هوای شهوات و فروکش کردن شهوتم سراغش نیومده بودم ضربان قلب یه بچه 12 ساله داشت از 100دور در دقیقه فراتر میرفت نفس نفس میزدم و اندام جنسی ممد رو گرفته بودم توی دستام نمیفهمیدم و در واقع نمیتونستم بفهمم کنترل خودم دست کیه اون لحظه ها در همون حالت بوسه ای از گونه هاش گرفتم و اونم دیگه نفهمید چیکار داره میکنه متقابلا همدیگه رو بوسیدیم و بوی شهوت سرتاسر اتاق رو پرکرد دستای ممد تند و فرز تر از دستای من بود و همه جای بدنم رو طی میکرد و من لذتی بالاتر از اون ندیده بودم تا اون روز کمی که گزشت لباس همدیگه رو دراوردیم نفری یه تی شرت و یه شرت و یه زیرشلواری تنمون بود اولین سکسی که تجربه کردم در حد سکس سافت بود دخولی انجام نشد اما اون روز مقدمه ای شد برای بیش از 3 سال اشنایی و دوام رابطه سکسی من و ممد سکس یه دنیای بسیار لذیذ و بسیار پیچیدهس که به نظر من با هر کسی نمیشه انجامش داد باید منتظرش بمونی نازشو بکشی و مدت ها به پاش بشینی تا یه بار بتونی باهاش سکس بکنی تازه بعد از اون هست که میفهمی بهش تعلق خاطر عمیق داری و اونم میتونه روت حساب کنه و در کمال اعتماد یه رابطه عمیق و کیفور کننده رو تجربه کنی سالیزا نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.