اولین گی من و نیما تو حموم

0 views
0%

این داستان نیست خاطرست کاملا واقعی من دانیالم 23 سالمه با 67 کیلو و قد تقریبا بلند و پوست خیلی سفید و یه کون گرد و خوشگل از وقتی تموم موهای بدنمو زدم عاشق عکس گرفتن از کون خوشگلم شدم خیلی بهم حال میداد مثل کون دخترا بود یکم که گذشت فهمیدم به لباس زیر زنونه هم علاقه ی زیادی دارم به ظرافتش طرح ها و رنگای قشنگش خیلی بهم لذت میداد از طرفی هم تو فیلمای پورن بیشتر وقتا خودمو جای زنه میزاشتم حس میکردم لذت بیشتری می بره تا اینکه یه روز که تو خونه تنها بودم دلو زدم به دریا و رفتم ساپورت و شورت اسپورت خریدم و تا از مغازه اومدم بیرون آب شدم از خجالت و زودی اومدم خونه تازه شیو کرده بودم چن تا عکس خفن گرفتمو گذاشتم سایت همینجا بود که با نیما آشنا شدم یه پسر همسن خودم از من قدش یکمی کوتاه تر بود و توپر تر پوستشم سبزه بود برام پیام میزاشت و میکفت دوس داره آشنا بشیم منم آی دی تلگرام دادم و رفتیم سراغ چت یه مدت چت میکردیم اما من به شدت ترس داشتم از رابطه ی حضوری اما ازش خوشم اومد و دیگه دلم طاقت نیاورد و یه روز قرار گذاشتیم تموم بدنمو صاف و صوف کردم و حسابی به خودم رسیدم و رفتم دسشویی و کونمو خالی کردم و کلی با آب داغ تمیز کردم منتظر شدم تا بیاد اما حسابی دلهره داشتم که نکنه اتفاقی بیفته نکنه آبرو ریزی شه تو خوابم نمیدیدم همچین کاری بکنم یه روز رسید زنگو زد و اومد بالا درو باز کردم دست دادیم و نشست یه فیلم سکسی گذاشته بودم تو تلویزیون داشت پخش می شد سکوت خونه رو گرفته بود گفت نمیخای شروع کنیم گفتم تو شروع کن بلند شد دستمو گرفت پاشدم منو چرخوند و شروع کرد به مالوندن کونم از رو شلوار گردنمو می بوسید حس عجیبی بود من در اختیارش بودم اون بلد بود ومن بی تجربه چند ثانیه ای همینجوری گذشت خواست شلوارمو دربیاره نزاشتم گفت چیه گفتم بریم حموم گفت نه همینجا خوبه اصرار کردم قبول کرد گفتم اول من میرم بعدش تو بیا رفتم لباسامو درآوردم و با شرت رفتم زیر دوش بدنم که خیس شد در حموم وا شد من پشتم به در بود از در که وارد شد اومد زیر دوش و از پشت بغلم کرد حس کردم کیرشو روی کونم شروع کرد ب مالیدن کونم چسبیده بود بهم دستمو بردم پشت دیدم شرت پاش نیس کیرشم سیخه سیخه هم کونمو هم کیرمو می مالید از روی شرت یه دفه شرتمو دراورد یکم شامپو بدن زد به کونمو شرو کرد به انگشت کردن یواش یواش انگشت اشاره شو فرو می کرد و در میآورد با اون یکی دستشم کیرمو می مالید حس قشنگی داشتم منو چرخوند و دو زانو نشست رو به روم و کیرمو گذاشت دهنش اولین بار بود یکی برام ساک میزد یهو سر کیرم وارد یه جای لیز و داغ شد خیلی عجیب بود و حال میداد با لباش با سرکیرم بازی میکرد داشت آبم میومد ک گفتم بسه ازم نخواست براش ساک بزنم منم چیزی نگفتم بلند شد و گفت دراز بکش کف حموم منم خوابیدم کف حموم با دستاش یکم کونمو از هم باز کرد و شرو کرد به زبون زدن به سوراخم وای دیوونه شدم خندم گرفته بود گفتم وای نیما چ خوب میخوریش جوووون گفت تو اگه از این بالا به کون خودت نگا کنی میفهمی چرا می خورم ههه بدنمو شامپو زد و کونمو حسابی ماساژ داد و انگشت کرد بعدشم دو انگشتی یکم ک جاباز کرد خودشم دراز کشید روم آخ که من عاشق این پوزیشنم داغی کیرشو لای کونم حس میکردم اول یکم لاپایی زد که فوق العاده حال داد دم گوشم گفت دوست دارم و بعدش آروم آروم کیرشو کرد تو سوراخ سرش که رفت راحت اما بعدش کم کم درد گرفت گفتم ووویییییی میسوزهههه خواستم با دستم مانع شم که تا ته نکنه توش اما نزاشت و گفت جووووووووووون تازه رفتیم سراغ اصل مطلب عزیزمممممم تا ته فرو کرد یه آآآآآآه بلند کشیدم دستشو گذاشت جلوی دهنم کیرش خیلی بزرک نبود اما چون اولین بارم بود درد داشت یکم صب کرد و بعد شرو کرد به تلمبه زدن و صدای شالاپ شولوپ کونم تو حموم می پیچید و یه طرفم آب داغ دوش می پاشید رومون و منم دیگه داشت بهم حال میداد و خیلی ریز آه آه میکردم و اونم فقط میگفت جووووون کونی خودمی واسه همیشه حس عالییی بود چشامو بسته بودم و لذت میبردم در حد پنج شیش دقیقه تلمبه زد و بعد با دستش کیرمو از زیر گرفت و در حین تلمبه زدن برام جق میزد بدنم سر شده بود و یه حاله باحالی بود توفضابودممممم تلمبه هاش تندتر شد و یهو کیرشو درآورد و آبشو خالی کرد رو کمرم چون گفته بودم نریز توم منم بعدش ارضا شدم تو همون حالت و یکی از بهترین ارضاهای زندگیم بود چند ثانیه خوابید روم و بعدش پا شدیم و همدیگه رو شستیم و بوسم کرد و رفت البته بازم سکس داشتیم که اگه دوس داشتین تعریف می کنم فعلا بوس بوس همگی نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.