بهترین سکس سحر با مهرداد

0 views
0%

سلام دوستان اسم من سحر هست و 22 سالمه 5ساله که با پسری به اسم مهرداد هستم و خیلی همدیگه رو دوست داریم مهرداد 24 سالشه 4 سال پیش پرده منو زد البته بعدش پشیمون شدیم اما دیگه کار از کار گذشته بود البته خیلی واسمون مهم نیس چون میخوایم ازدواج کنیم خیلی سکس باهم داریم اما میخوام بهترین سکسمونو واستون بگم اول از خودم بگم که قدم 165 و 55 کیلو ام سینه هام 75 هست و پوستم سفیده چهره و هیکل قشنگی دارم و همیشه همه جا ازم تعریف میکنن خرداد 92 مامان و بایام رفتن شمال و من تنها شدم و اولین کاری که کردم یه اپیلاسیون کامل کردم بعدشم واسه شب با مهرداد قرار گذاشتم موهامو که تا بالای باسنمه رو صاف کردم و یه آرایش ساده کردم و یه پیرهن مشکی تا زیر باسن پوشیدم که نصفه سینه هامو نشون میداد وقتی مهرداد اومد تو لباشو بوسیدم و رفتیم نشستیم رو مبل یه شیشه شرابم همراهش بود که خودش درست کرده بود نیم ساعت صحبت کردیم و مشروب خوردیم تمام این مدت مهرداد سینه هام میمالید و چاکشو لیس میزد نشستم رو پای مهرداد و با زبون لباشو خیس کردم یهو منو محکم بغل کرد و لبامو خورد منم عاشق لباشم و با ولع میخوردمشون همونجوری که لبامون تو هم قفل بود پاهامو باز کردم و دستشو گذاشتم رو کسمو و فشار دادم اونم واسم مالید لبامو ول کرد و گردنمو لیس میزد که نالم درومد چون رو گردنم خیلی حساسم انقد حشری شدم که دلم میخواست شلوارشو پاره کنم و کیر شق شدشو بیارم بیرون از رو پاش بلند شدمو لباسمو دراوردم و بردمش تو اتاق مامانم اینا پیرهن و شلوارشو دراوردم و جلوش زانو زدم کیرشو کردم تو دهنمو لیس زدمو میک زدم تخماشو میکردم تو دهنمو میخوردم آه و نالش که بلند میشد با حرص بیشتری میخوردم عاشق کیرشم چون هم نسبتا کلفته هم روشنه و خوشگله بلندم کرد و سوتینمو باز کرد رفتم رو تخت نشستم و پاهامو باز کردم تا کسم دیده شه اومد جلو و لبامو بوسید و خوابید روم بوی مشروب دهنشو دوست داشتم سینمو کرد تو دهنشو لیس زد و میک میزد اون یکی رو هم میمالید داشت دیوونم میکرد ناله میکردم و قربون صدقش میرفتم دستشو برد رو کسم شروع کرد به مالیدنو انگشتشو توش میجرخوند ناله میکردمو بهش التماس میکردم کیرشو بکنه توش لذتو تو چشماش میدیدم عاشق التماس کردن و ناله کردنمه اومد پایین و پاهاموداد بالا و کسمو کرد تو دهنش و لیس میزد و زبونشو تو سوراخ کسم میچرخوند سرشو به کسم فشار میدادم و بلند ناله میکردم دوباره اومد بالا گردنمو خورد که دیگه نالم به جیغ تبدیل شد سینه هامو انقد فشار میداد که داشت درد میگرفت اما دردش حشرمو بیشتر میکرد کیرشو مالید به کسمو روشیارش میکشید دستمو گذاشتم رو کونشو کشیدمش سمت خودم تا کیرش بره تو اما خودشو سفت نگه داشته بود اومد لبامو خورد و قربون صدقم میرفت کیرشو گذاشت رو سوراخمو فشار داد تا رفت تو کیرش 15 سانته یه لحظه از حس حشر شدید نفسم بند اومد شروع کرد به تلمبه زدن و ناله های منم اوج گرفت حدود 10 دقه تلمبه میزد بلند ناله میکردمو میگفتم مهردادم بکن کسمو جر بده که یهو تندش کرد و که یه حس وصف نشدنی وجودمو گرفت و جیغ زدم و بدنم لرزید روم خوابید و بغلم کرد آبم زیرمو خیس کرده بود یه غلت زدمو اومدم روش نشسته بودم رو کیرش و سینه هامو میمالیدم دوباره خوابیدم روش و یکی از سینه هامو گذاشتم تو دهنش لیس میزد و کونمو میمالید بلند شدم و شروع کردم بالا پایین رفتن روکیرش 3 4 دقه بالا پایین کردم تا آبش اومد و گذاشتم بریزه تو کسم چون قرص میخورم خوابیدم کنارش و چند دقه بعد رفتیم خودمونو تمیز کردیم و اومدیم تو بغل هم خوابیدیم امیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.