بهترین شب زندگی آقا امید

0 views
0%

سلام به همه دوستان بكن و بده كه فرقي هم نميكنه چون اوني كه ميكنه داره ميده و اوني كه داره ميده داره ميكنه خوش باشيد جونم براتون بگه يكي بود يكي نبود زير گنبد كبود يه آقا اميدي بود كارش پرسه زني تو خيابونها بگذريم همين تور كه تو عالم خودش راه ميرفت و دختري يا زني رو ميديد ميگفت كاش ميشد با اون باشم و تو همين حال و هوا بود كه خودشو تو بغل يه خانوم ديد و محو تماشا بود چه سري چه سينه عجب روني گرمي عجيبي كه تا اون روز تجربه نكرده بود تمام وجودشو پر كرده بود كه گرمتر شد زماني كه يه چك نون و آبدار تو صورتش نشست ولي خوب توحاله خودش بود و محو تماشا كه چند تا ان پخ آقا دور و ورش رو گرفتن و شروع به كس ليسي كه خودي نشون به دن كه آقا اميد يه نگاه از پائين تا بالاي اين حوري رو انداخت و گفت شرمنده حواسم نبود ولي ببخشيد شما خيلي خوشگل و سكسي هستيد بعد هم از كنار شازده خانم رد شد و رفت چند روزي تو عالم خودش با اون حرف ميزد و عشق بازي ميكرد ميگفت كاش ميشد يه بار ديگه به بينمش كه روزاش سپري ميشد يه روز كه از بيكاري جلو در وايساده بود و كير و خايشو باد ميداد واسه اونا داستان ميگفت از دور ديد كه حوري روياهش داره مياد بلند شد و وايساد باورش نميشد تا اينكه خودشو جم و جور كرد رفت جلو سلام داد و گفت اسم من اميد و با يه لبخند عليك شنيد و گفت منم روياو دوباره محو تماشا بود كه شنيد واسه چي منو اينجوري نگاه ميكني گفت شما انقدر زيبا و خوش اندام و سكسي هستين كه تمام فكر و خيال منو پر كرده گفت از چي اميد گفت ميتونم راحت بگم اگر هم دوباره تو گوشم زدي خيالي نيست گفت خوب بگو كه كار دارم بايد برم اميد گفت از اينك شما رو بغل كنم و ببوسم و سر تا پاتون رو ليس بزنم گفت واقعا بعد از ليسيدن چيكار ميكوني كه رنگ اميد پريد و گفت خوب شما هم ميدونيد بعدش چي ميشه رويا گفت كي وقت داري اميد گفت واسه چي رويا گفت واسه ليسيدن سر تا پاي من اميد گفت من وقتم آزاده رويا گفت كجا اميد هم كه از خدا خواسته گفت خونه ما مامان اينا تا يه هفته نيستن رويا گفت ساعت هفت ميام و رفت و حالا من اميد يه پسر 25 ساله با قد 184 و وزن 89 كيلو بدو رو به سمت حموم جهت پشم ريزان كه بعد از 1 ساعت اومدم بيرون كه به عمر خودم تا حالا اينجوري خودمو تميز نكرده بودم تا ساعت 6 هر چي كه لازم ميدونستم گرفتم مشروب و سيگار وخوردني و بجاي يكي دو تا قرص كه كمر رو ميكنه بوتون و خودتم نعشه كه طرف رو هر جوري هم كه باشه ديگه حوري ميبيني و درجه شهوت از 1000 هم بالاتر ميره تا 2 ساعت هم كه رو كار باشي ارضا نميشي خوردم و بعد از نيم ساعت كم كم ديدم صدام دو رگه داره ميشه و چشام گرم فهميدم اثر كرده و منتظر دلبر تا زنگ در به صدا در امد و رفتم در رو باز كردمديدم هلوي پوست كنده من دم در با هم امديم تو يه شربت سريع اوردم و نشستم پيشش گرماي تنش ديوونم ميكرد بي اختيار دستم رو بردم سمت روسري و اوردمش پائينكه گفت عجله داري گفتم نه زياد راستي اهل مشروب هستي رويا جونم گفت ميخاي مستم كني و بعد هم آره گفتم من كه از ديدنت مستم چي بگم و نشستيم و شروع به خوردن كه گفتم ببخشيد مزه نيووردم گفت بيا اينم مزه و لباي نازش رو گذاشت رو لبام و ديگه نفهميدم كي زير يه خم گرفتم و سالتو ورو رويا جونم ولو شروع كردم به خوردن لب وگردن گرمي لباش تمام وجودمو گرم كرده بود كم كم رفتم پائين و دونه دونه دگمه هاشو باز كردم زير مانتو فقط يه تاپ بودو يه جوراب شلواري شيشه اي گفتم بلند شو اونم پاشد واقعا بي نظير بود قد 180 سبزه باسن تاقچه سينه گرد كه از زور شهوت مثل سنگ بود دوباره ماچ وموچ خوردن گردن تا اون دو تا گريپفروت رو شروع به خوردن كردم و رفتم پايين يه كس روكش شده با جوراب تميز بدون مو از رو جوراب با زبون ميخوردم و آب كس تصفيه شده رو با ولع تموم ميخوردم كه ديدم ميگه تند تر با دندون جوراب رو پاره كردم و افتادم به جون اون كس ترو تميز كه ديدم ميگه رو پا نميتونم وايسم ورفتيم رو تخت خواب پاپي و مامي ادامه ماجرا كه ديدم داره با دست سرمو رو كسش فشار ميده و ميگه تو رو خدا تند تر كه يه جيغ و چشمه رحمت باز شد و آب گرم رو لبو لوچه من منم گشنه و تا قطره آخر ليسيدم و خوردم و اومدم بالا سنه و بعد هم اون لباي گرم و تشنه بوسيدن رو خوردن كه گفت نوبت منه و شلوار من رو دراورد و شروع به ليس زدن و يواش يواش از لاي لباي نازش كيرمو هل داد تو و شروع به ساك زدن كرد چه حالي ميداد نگو و نپرس بلندش كردمو خابوندمش رو تخت و سرشو گذاشتم دم در هولش دادم رفت تو حالا نكن كي بكن اون صداي نازش هر دفعه عقب جلو كردن ديوونه ترم ميكرد گفتم برگرد و از پشت گذاشتم تو كسش و يه انگشت هم با آب كسش خيس كردم و يواش يواش كردم تو سوراخ كونش چه داغ و تنوري گفت چيكار ميكوني گفتم واسه سانس بعد حاضر ميكنم وقتي از پشت ميكردم موج مكزيكي كونش روانيم ميكرد و منم تندتر و محكمتر ميكردم بلندش كردمو سر پا از پشت هنر نمائي ميكردم كه گفت تندترش كن و منم با تمام سرعت براش انجام وظيفه كردم كه ديدم پاهاش شروع به لرزيدن كرد و زود خابوندم و آب كوس نازش رو خوردم وگفت ارزا نشدي گفتم نه عزيزم تو اون كون تنگت ارضا ميشم گفت آخه گفتم برگرد و برگشت سر كيرمو خيس كردم و سوراخ كونشو با يه تف حسابي آماده كردم و گذاشتم توش يواشيواش تو اون كوره داغ فشار دادم نكن نكن ميگفت و من بكن بكن كه درد داره و كامل جا كردم و شروع عمليات كه گفت تندترش كن منم اجابت كردم چه حالي ميداد كه گفتم آبم داره مياد و گفت تو آب كس منو خوردي منم آب كيرتو ميخورم و ازكونش در آوردم انداختم تو كسش چنتا تلمبه و دادم دستش برام ساك زدو هرچي توكمرم بودو مكيد با چه لذتي خورد و افتادم توبغلش خيلي طولاني شد ببخشيد ولي بهترين شب زندگيم بود نوشته

Date: September 20, 2018


سایت سکسی ایرانی sex0098.com

 


سایت سکسی جدید پورن فا pornfa.com

 


سایت سکسی ایرانی ClipSeksi.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.