بهترین گی من در چالوس

0 views
0%

سلام این داستان یکی از داستان های گی من هست همیشه هر چیزی صد در صد به مزاج کسی خوش نمیاد پس برای گی های عزیز این داستان رو مینویسم من۲۴سالمه و حدود۱۰ساله که گی رو کامل انجام میدم هرچند که از دوم ابتدایی با پسر عمم که دوسال بزرگتر بود همیشه شیطونیایی داشتیم و همین میشه گفت اغاز زندگی همجنس گرایی من بود من پارسال شهریور ماه با اتوبوس عازم چالوس بودم که میخواستم برم پیش عمم که خونشون اونجا بود من از قزوین رفتم کرج و از کرج سوار اتوبوس شدم و کنار یه پسر نشستم از همون اول هدفونو گذاشتم تو گوشم و اهنگ گوش میدادم خلاصه چند کیلومتری رو طی کردیم که گشنم شد و یچیزی دراوردم از کوله ام بخورم که به پسره تعارف زدم و اونم بادام زمینی داشت که بهم تعارف زد بعد گفتم اگه اهنگ گوش میدی بزار گوشت یدونشو که کم کم یکم یخمون اب شد و حرف زدنو شروع کردیم اسمش امین بود ساکن چالوس متولد۷۲ و بسکتبالیست قد ۱۹۵و تو پر بود چهره ی بوری داشت تقریبا یکم از اهنگای همدیگه برای هم گذاشتیم که من اهنگ همجنس شاهین رو براش گذاشتم که گفت خوبه بفرست برام منم گفتم چه عجب ینفر از این اهنگ خوشش اومد گفت خب هرکس یسری علایقی داره منم گفتم مگه همجنس بازی علایقته گفت هی منم گفتم جالبه گفت چی جالبه گفتم اخه منم هی گفت جدی که برای اونم جالب بود بعد گفت من یسری فیلم هم دارم تو گوشیم که فیلمای گی های نوجوون از گوشیش بهم نشون داد چنتا من به شوخی گفتم دوست داشتی جای کدومش باشی بعد بهم گفت بنظرت کدوم بهم میخوره گفتم خودت بگو گفت تو فک کن تاپ من که با شنیدن این حرف ضربان قلبم از هیجان بالا رفت گفتم من بنظرت کدوم بهم میخوره که اونم گفت تو بگو منم گفتم فک کن بات که خیلی خونسرد گفت چه خوب گفتم چیش خوبه گفت همین که بات مفعول هستی دیگه بعد یکم حرفیدیم تو همین مورد و کار رسید بجایی که عکس بدن همو بهم دیگه نشون میدادیم و جفتومن با دیدن بدن هم دیگه خیلی حال کردیم من چنتا از عکسای بدنم که لخت بودمو نشون دادم و داشت حسابی کیف میکرد اما به روی خودش نمیاورد و منم عکسای بدنشو دیدم وااااای چی میدیدم کیرش حدود۱۹سانت با یه بدن سفید و خیلی خیلی کم مو و بدن تو پر من که حسابی داشتم از کیرش تعریف میکردم بهش گفتم واقعا خودتی که گفت میخوای خودت دست بزنش با دیدن عکسام کیرش بزرگ شده بود و حسابی سفت شده بود خیلی با احتیاط که کسی متوجه نشه کیرشو لمس کردم واقعا همونی بود که میگفت خلاصه بهم پیشنهاد داد که تو نوشهر خونه دارن و میتونیم بریم اونجا باهم باشیم منم که واقعا شوکه بودم از این اشنایی اتفاقی گفتم چی بگم که گفت فکراتو بکن من زنگ بزنم بابام برم چالوس کلید رو بگیرم که من گفتم باشه منم زنگ میرنم عمم کیگم رفتم پیش رفیقم امشب خلاصه اینکه ما رسیدیم و باهم رفتیم چالوس و ماشین باباشو برداشت و رفتیم نوشهر و یسری خوراکی خریدیم و نزدیک غروب بود که رفتیم تو خونشون چون خونشونو اجاره میدادن تابستونا تقریبا مجهز بود تو اتاقش یه تخت دونفره بود عالی بود من تن ماهی رو درست میکردم تو اشپزخونه و اومد یکم از پشت چسبید بهم ودقیقا کیرشو بالای باسنم حس میکردم چون من قدم ۱۸۳ با وزن۷۵ بود اون قدش ۱۹۵با وزن ۸۵ بود غذا رو حاضر کردم و نشستیم خوردیم شامو و من شده بودم مثه زن خونه و ظرفارو شستم و رفتم طرفش سمت مبل و گفت بیا بشین رو پام یه شلوارک تنش بود رفتم نشستم رو پاش که حسابی کیرشو حس میکردم یکم بغل کردیم همو و دست انداخت تو شلوارم از پشت که یه جووون بلند گفت و هی دستشو میبرد پایین تر که برد سمت سوراخم و یدفعه گفت چقدر تمیزه همیشه اینجوری شیو میکنی گفتم من عادتم همینه اکثرا شیو هستم تازه شیو کرده بود کلا بدنم یه مو هم نبود و انگار میدونستم که قراره گی داشته باشم من اروم هل داد برم پایین مبل و نشستم پایین مبل و سرمو اروم برد سمت کیرش از رو شلوارک سرمو مالیدم به کیرش و یکم اروم گاز میگرفتم کیرشو و میمالیدمش که شلوارکشو از پاش کم کم دراوردم یه شورت هفتی سکس پاش بود که با دیدن کیر باد کرده اش زیر شورتش حسابی داغ کرده بود سرمو بردم لای پاش تخماشو با لبام از رو شورت میخوردم خیلی بدنش سفیدو تمیز بود موهای پاش تقریبا زرد بود که دیده نمیشد زیاد کیرشو از بغل شورتش کشیدم بیرون وااااای یه کیر کلفت و نوزده سانتی با سر کوچیک و رگای کلفت روی کیرش چه کیر تمیزو سفیدی بود دیگه از خود بیخود شدم و یدفعه همشو کردم تو دهنم امین هم که داغ کرده بود منو اورد بالای مبل نشوند و همونجور که کیرشو میخوردم داشت شلوارمو با شورتم در میاورد و کلا لختم کرد و حسابی با کونم بازی میکرد و اروم روی سوراخمو انگشت میزاشت و میگفت چقد تمیزو سفیدی جفتمون نشستیم زمین و حالت۶۹ شدیم و من داشتم کیرشو میخوردم اون داشت کونمو هی گلز میزدو چنگ میزد و هی جون جون میکرد من که تو فضا بودم حسابی تخماشو کیرشو با ولع میخوردم گفت بسه بریم اتاق من گفتم برم دسشویی الان میام من رفتم دسشویی خودمو خالی کردم و حسابی تمیز کردم خودمو و رفتم اتاق دیدم رو تخت دراز کشیده و رفتم طرف کیرش حسابی شروع کردم بخوردن و گفت چقد لبات گوشتیه مخصوص کیرمه من لبام انگار پرتز شده اس و کیرشو با دست گرفته بود و هی سرکیرشو میزد لای لبام دیگه طاقت نیاورد و گفت بلند شو به شکم بخواب من به شکم خوابیدم کیرشو یکم لای پام انداخت چقد داغ بود کیرش واقعا بعد چیزی نداشتیم چرب کنیم مجبور شدیم از روغن مایع خوراکی استفاده کنیم که زد لای پام و یکم لاپایی زدم بهم که خیلی حال داد بعد کم کم با سوراخم بازی میکرد و تا دوتا سه تا انگشت رو داخل کونم جا داد و سر کیرشو گذاشت رو سوراخم و نم نم ضربه میزد کیرش واقعا کلفت بود و اروم اروم بعد حدود ده دقیقه ای سر کیرشو فرستاد که با اخ اوخ من همراه بود از اولش که کم کم تا وسطای کیرش رفت هم درد داشتم هم دوست داشتم و لذت میبردم دیگه نم نم اروم تلمبه میزد و منم دردم کم شده بود و داشتم لذت میبردم و کاملا افتاد رومن و ارنجشو گذاشته بود رو کتف و گردنم و حسابی داشت تلمبه میزد و صداش تو اتاق میپیچید و معلوم بود از اون کیر سفتاس من خودم زود انزالم و تو همون حین که داشت تلمبه میزد ابم زیر اومد خیلی بهم حال داد واقعا کسایی که بات یا همون مفعول هستن میدونن چی میگم وقتی که کیر تو کون باشه و ابت بیاد و ارضا بشی حالش دو چندان میشه و خیلی خیلی بهت حال میده ابم روتختی رو کثیف کرد اما امین داشت همینجوری تلمبه میزد و حسابی حال میکرد امین یه پسر مغرور و کم بود که حس ارباب به خودش میگرفت موقع سکس منم همینو میخواستم و البته از لب گرفتن هم بدش میومد خلاصه اونقد تلمبه زد که من دوباره کیرم شق شد حدود نیمساعتی روم خوابیده بود که تلمبه میزد و گفت کجا بریزم ادلش گفت همونجا اما چون دوباره حشری شده بود گفت درش بیار رو صورتم بریز اما بازم دریغ نکردم و به محض اینکه در اورد کیرشو کردم تو دهنم و نگه داشتم و اونم سرمو گرفت و داشت اروم تلمبه ریز میزد که یدفعه دهنم داغ شد واااایی خیلی خوب بود ابش تو دهنم پر شد و همونجوری دهنمو بسته نگه داشتم رفتیم باهم سمت حموم و ابشو تف کردم بیرون و دهنمو شستم زیر دوش و بعد زانو زدم جلوش کیرشو براش تمیز کردم و شستم و یکم براش زیر دوش ساک زدم که گفت بسه بریم رو تخت افتاد رو تخت خیلی خسته بود ساعت حدود یازده شب بود که لخت رو تخت دراز کشیده بود من که دوباره حشری شده بودم رفتم لای پاش دراز کشیدم و سرم بین پاش بود و داشتم تخمشو میخوردم و کیرشو میلیسیدم اما کیرش کلا خوابه خواب بود و تو همون حین بود که خوابم برد رو کیرش و تا صبح صورتم رو کیرش بود یا حداقل تو غلت زدنامون رو تخت من صورتم زیر کیرش بود من دو شب پیشش موندم و عین دو شب و دو روز رو من مثه زن تو خونشون بودم و حسابی حال میکردیم صبح سکس میکردیم ناهار میزدیم بعد ناهار سکس دوباره بعداز ظهرا میرفتیم بیرون دور میزدیم و شب سکس که تو سکسای بعدی همش ابشو تو کونم ریخت و حسابی بهم حال میداد مخصوصا توی سکس شب اخر جفتمون باهم ارضا شدیم و ابمون باهم اومد اما من برای بار دوم ابن اومده بود اما اون بار اول ابش اومد و ریخت تو کونم گی زیاد انجام دادم تا الان اما این یکی از بهترین سکسا بود زنده باد گی های ایران نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.