بی مرامی رفیقم که موجب کونی شدنم شد

0 views
0%

خب من یه پسر ۱۸ ساله یه ذره تپل و سفیدم که قدمم متوسطه بزارین از اونجایی شروع کنم که سال دوم راهنمایی یه پسره بود تو مدرسمون که همه میگفتن کونیه و اسمش ارشیا بود و همش دنبال کونش بودم چون خیلی کونش گنده بود بعد چند وقت و انجام نقشه های مختلف بهش نزدیک شدم و باهاش دوست شدم و یه سال گذشته بودو شده بودیم سوم راهنمایی خلاصه یه روز رفتم تو پی ویشو بهش گفتم ارشیا بیا اندفعه به جای اینکه جق بزنیم باهم دیگه حال کنیم اول یکم تعجب کرد ولی بعدش قبول کرد و گفت باشه من همش پیش خودم فکر میکردم که خب قراره یه بچه کونی بکنم یه حال اساسی بکنم رفتم اماده شدم روزی که قرار داشتیم رفتم خونش وقتی رفتیم تو اتاقش گفتم خب شروع کنیم اول یکم خجالت کشید و گفت اول تو گفتم باشه و شلوار و شرتمو در اوردم وقتی کیرم که هیفده سانته رو دید گفت چرا کیرت کوچیکه گفتم زر نزن تو عمرا از این بیشتر داشته باشی خلاصه یکم اصرار کردم و شلوارشو در اورد و دیدم وای یک کیر کلفت بلند و خوشکل که حدود بیست و دو یا بیست سه سانتی میشد یکم تعجب کردم بعدش سریع خودمو جمع و جور کردمو گفتم خب برگرد میخام بزارم لای لپ کونت اون قبول نکردو با هزار خواهش تمنا گفت اول تو برگرد خلاصه من برگشتم کیرشو گذاشت لای پام از اون لحظه بود که دیگع عاشق کیرش شده بود و حالم دست خودم نبود اصن حواسم نبود که اومدم اینو بکنم به جاش داشتم با کیرش حال میکردم خلاصه پرسید بکنم تو منم که زبونم بند اومده بود سر تکون دادم رفت یه ذره کرم اوردو سر کیرش و کونمو چرب کرد لازم بود اینم بگم که اصلا بلد نبود چجوری بکنه و من کونم خیلی تنگ بودو تا حالا توش هیچی نرفته بود بجای اینکه اروم و یواش بکنه تو یهو همشو تا کردتو و دردی رو حس کردم که نزدیک بود اشکم در آد و هی اسرار میکردم که درآره ولی گوش نمیکرد با دستاش منو گرفته بود بعد حدودا دو سه دقیقه تلمبه زدن ابشو ریخت تو کونم و من بی حال یه جا افتادم و اون بهم نداد بی مرامی کرد و از همون موقع به خاطر این اتویی که ازم داره منو میکنه و منم خیلی بدم نمیاد راستشو بخایین اصن تعداد رابطه هامون از دستم در رفته نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.