توی مترو بهم حال داد

0 views
0%

سلام دوستان روزتون بخیر داستانی که میخام بگم ماله 3 روز پیشه اسمم مهدی هست از خودم نمیگم چون میتونید برین توی صغحه ام عکسام رو ببینید داستانی که میگمو حسسشو فقط بات هاخوب درک میکنن سه روز تو راه برگشت سمت خونه توی مترو بودم یه دفعه شدیدا حس شیطنت بهم دست داد مترو هم خیلی شلوغ بود از عکسام هم معلومه که کون بزرگ و خوش دستی دارم تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که بزارم یکس یه دل سیر بمالتم یکم چشم انداختم یه آقایی رو دیدم حدودا 43 ساله توی اپن شلوغی هر جور بود رسوندم خودمو بهش حس کردم اهل حال باشه رفتم جلوش وایسادم نیاز نبود که کونمو بهش بچسبونم بخاطر قلمبه بودن کونم جلوش که وایسادم کونم چسبید به کیرش همون اول کاری نکردم که تابلو نشه یه ایستگاه صبر کردم بعد یکم خودمو دادم عقب و کونمو به کیرش فشار دادم یکم خودشو جابه جا کرد طبیعتا فکر کرد تصادفیه بعد که فهمیدم داره یکم جابجا میکنه خودشو بازم خودمو جوری جابجا کردم که کیرش بیوفته لای کونم حس کردم که شک کرده ولی هنوز نمیدوست از قصد یا نه حس کردم یکم داره فشار میده خودشو یعنی داشت تست میکرد منو منم خودمو می دادم عقب که بفهمه از قصده دیدم خیلی ترسو هه چون 3 4 بار اینکارو کرد منم واسه اینکه خیالشو راحت تر کنم دو تاکار کردم اول به بهونه کیفم خم شدم و به حالت قمبل شدم و کونم چسبوندم بهش بعد اودم بالا و شروع کردم بالا پایین کردن کونم رو کیرش یکم قدش بلند بود واسه همین سخت بود اینکار این دفعه خیلیی محکم خودشو بهم فشار داد حس کردم این دیگه تست آخره پس منم همون اندازه محکم خودمو فشار دادم بهش بعد دیدم از پایین دستم یه کارت ویزیت بهم داد عملا بهم شماره داد دیگه اوکی بود جفتمون میدونستیم چه خبره تا کارتو ازش گرفتم تازه ترسش ریخت دستشو گذاشت رو جونم آروم میمالیدش من یکم توپولم یعنی گوشتیم بعد از اون شروع کرد مالیدن تنم من داغ شده بودم ولی بازم نباید ضایع میشد اون وسط میخواستم بهش نشون بدم منم پایه ام شاید حتی پایه تر یکم ازش فاصله گرفتم دستمو بردم پشتم و کیرشو گرفتم تا این کارو کردم بازو هامو چسبید فهمیدم شکه شد مترو اونقدر شلوغ بود که کسی دستمو نمیدید تا فهمیدم شلوارش پارچه ایه زیپشو دادم پایین و دستمو کردم توی شلوارش کیرش راسته راست بود و دراز هم بود واقعا شورتشو دادم کنار کیرشو چرفتم تو دستم فقط داشت نفس نفس میزد خودم دستشو از شونه هام برداشتم گذاشتم رو کونم شروع کرد به مالیدن داشتیم عشق میکردیم دستمو دراوردم و کامل رفتم تو بقلش کیرش عملا لایه کونم بود فهمیدم میخواد سینه بماله دستشو از زسر لباشم دادم تو تازه هم تنمو شیو کرده بودم یکم خم شدم که تابلو نشه شروع کرد سینه های سفید و نرممو مالیدن یه چند دقیقه مالید بعد یهو وایساد یکم رفت عقب شورت خودم خیسه خیس بود و کیر کوچیکم راست شده بود اومد زیر گوشم گفت آبمو دراوردی فهمیدم آبش اومده خیلی حشری شدم برگشتم سمتش که فیس تو فیس شدیم روباره دستمو کردم تو شورتش دیدم بلهههه آبش اومده دستمو دراوردم یکم آبش رو دستم بود یجوری که کسی نبینه انگشتمو گذاشتم دهنم و دوباره پشتمو کردم بهش خوش مزه بود ایستگاه بعد پیاده شد کونم فشار داد و یه چشمک بهم زد و رفت خیلی بهم چسبید دوستان اگه به ریز توضیحات دقت کنید میفهمین که دروغ نبود امیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته

Date: August 1, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.