دانلود

جنده خانوم کیر شوهرش جواب نمیده یکی جدید میابه

0 views
0%

جالال ال عمته: بدیش این فیلم سکسی بود که برای کردن کون هم

باید از گلدسته ها بالا میرفتیم.ما هیچ کاری به کار گلدسته ها نداشتیم اما سکسی فقط میخواستیم با کون هم حال

کنیم شاه کس تو کلاس که نشسته بودیم و مشق می نوشتیم

یا تو حیاط که همدیگرو انگوشت کونی میکردیم گل دسته ها به ما چشکم میزد و میگفت: حسن جلالو بیار کون

هم جنده بزارید حسن!خود گلدسته چنگی به دول نمیزد اما عجب

مکانی بود ساکت ساکت.راستی گلدسته ها پستون کنار مدرسه بودن و از توی کلاس هم معلوم بودند!یه روز که صبح ابم

زده بود کوس بالا رفتم در خونه ی حسن اینا ننش

درو باز کرد گفتم: سلام جنده خانوم برو به پسر کونیت بگو بیاد ننش رید به خودش رفت حسنو صدا کنه حسن سکس داستان اومد جلو در

یه لب ازش گرفتمو یه انگشت هم کردم ایران سکس تو کونش

بعد گفتم بزن بریم راه افتاد رفتیم در گل دسنه هارو پیدا کردیم قفلو با کیرم باز کردم حسنو انداختم جلو از پله ها ی گلدسته که بالا میرفتیم حسنو انگوشت میکردم طفلکی 1 متر میپرید بالا نتیجه این شد که 300 پله رو سه سوته اومد بالا. سریع شرتو از پاش در اوردمو یه تف کردم دم کونش بعد سر کیرمو گزاشتم دم کونش یه هو کردم تا دسته تووش چنان دادی زد که صداش از بالای گل دسته تو کل محل پیچید!ناگهان کل بچه ها که اومده بودن زنگ تفریح مارو دیدن شروع کردن به جق زدن من میکردم حسن داد میزد و بچه ها جق!مدیر مدرسه تا مارو از تو دفترش دید گفت فرصت از بهتر برای بچه بازی نیست بابای مدرسه رو که اونم قزوینی بود و فرستاد از اون بالا بیارتمون پایینخلاصه تا بیاد بالا من کون حسنو جر داده بودم ازون پایین هم بچه ها منو تشویق میکردن:شیر سماور …اگزوز خاور…ابتو درآور.یههو بابای مدرسه رسید بالا هم زدمون هم کلی کردمون بعد بردمون دفتر مدیرمدیر گفت فلک و بیارید پاهامونو بست به فلک چوب فلک هم کیر 22 سانتیش بود اول منو کرد:نه تف نه کرم نه واسکازینی فرو کردن همانا ریدن به کیرش همانا! بقیش هم این شد که تا 6 ماه نتونستیم درست حسابی راه بریم

Date: August 13, 2019

One thought on “جنده خانوم کیر شوهرش جواب نمیده یکی جدید میابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.