دانلود

جوری میکنتش که یخش آب میشه و دیگه خجالت نمیکشه

0 views
0%

یه گوشه وایسادم و جایی فیلم سکسی که بودم نج بود و تکیه

دادم به گوشهخیلی خسته بودم و داشتم از سر کار می رفتم خونه ، سکسی از جایی که وایساده بودم قسمت

زنونه شاه کس خوب معلوم بود منم داشتم دید میزدمسه تا دختر

که به زور تو دو تا کونی صندلی نشسته بودن و ماشین رو گذاشته بودن رو سرشون نظرمو جلب کردن ،

داشتم جنده نیگاهشون می کردم که احساس کردم نفر جلوییم داره

خودشو بهم میماله ، اول گفتم پستون شاید به خاطر تکون های اتوبوسه ولی با گذشت زمان و فشار جمعیت دیدم

نه این کوس بابا از قصد داره این کارو میکنهخلاصه انقدر

خودشو به ما مالید تا کیرومونو بلند کرد. من دیگه برام عادی شده بود و داشتم دخترا رو نیگا می کردم که سکس داستان یه لحظه احساس

کردم با دستش داره کیرمو میماله ، یه ایران سکس کم که

اینکارو کرد شروع کرد به باز کردن دکمه های من. هرکاری کردم تنونستم جلوی یارو رو بگیرمبی شرف کیرمو کشیده بود بیرون و داشت می مالید،خیلی ترسیده بودم چون اگه یکی میدید کونم پاره بودمن یه مدت بود که کاری نکرده بودم و کمرم پر بود از طرفی هم خسته بودم و وقتی دیدم این یارو ول کن نیست از موقعیت استفاده کردم و شروع کردم نگاه کردن به قسمت جلو که زنا وایساده بودن ، یه زنه بود که تازه سوار شده بود و الحق که کس بود ، با نگاه به اندام زنه و تکونای آقای کونی آبم اومد و ریخت تو دستش و رو شلوار جلوییم (البته نفهمید) منم سریع شلوارمو کشیدم بالا و ایستگاه اول پیاده شدمتا یه ساعت بعد تو فکر ماجرا بودم و اتفاقی که برام افتاده بود.

Date: November 14, 2019

One thought on “جوری میکنتش که یخش آب میشه و دیگه خجالت نمیکشه

  1. S.o.s:
    سلام .آلتم بیست سانتی کلفت و دیر انزال در حد دو ساعت.در سکس حرفه ای و خلاق .ساکن تهران هستم خانم های بیوه و مجرد جهت ماساژ مخصوص و سفارشی.جهت رزرو و هماهنگی پیامک بدین‌یا تماس بگیرین البته با خوندن صیغه که مشکلی پیش نیاد.با تشکر
    هادی ۰۹۹۱۰۰۲۶۸۸۳
    این شماره وات ساپ هم داره.

Leave a Reply

Your email address will not be published.