حال کردن با زن افغان تو تاکسی

0 views
0%

سلام به همه خفنای شهوانی ارسلانم ۱۸ سالمه قدم بلنده و بدنمم به لطف باشگاه رو فرمه یه روز که داشتم از باشگاه میومدم رفتم عقب تاکسی نشستم تا بیام سمت خونه یه زن افغانی واقعا سکسی با صندل قرمز که پاهای لاک زدش دیوونم میکرد اومد و نشست بغل من و بلافاصله بعدش یه پیرزن چاق اومد نشست و راه افتادیم انقد فشرده نشسته بودیم که از شونه تا ساق پام چسبیده بود به زن افغانی و حال میکردم از اونجا تا محل ما بیس دقیقه با تاکسی راه بود با ترافیک خلاصه تو ماشین بغل این خانم هرچی تونستم خودمو مالیدم بهش و حال کردم و اونم عین خیالش نبود تا اینکه هوای تاریک و بوی عطر سکسیش دیوونم کرد و دلو زدم به دریا دستمو یهو گذاشتم رو رونش و برگشت نگاه کرد اما چیزی نگفت منم دیدم طرف اهل حاله شروع کردم مالیدن روناش مالیدمو مالیدم تا اینکه دستمو بردم لای دوتا رونش تا دستمو بردم پاهاشو چسبوند به هم و دستم لای دوتا رون نرمش مونده بود چه حالی میداد دستمو نزدیک کردم به کوسش و گذاشتم روش لامصب یه ساپورت پوشیده بود که بود و نبودش فرقی نداش انقد نازک بود چاک کوسش کاملا حس میشد میمالیدم کوسشو و بیشتر بدنمو فشار میدادم بهش ساک باشگاهم رو پام بود دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم اولش تکون نمیداد دستشو ولی کم کم شروع کرد مالیدن کیرم دست من لا پای اون و دست اونم رو کیرم بود کارشو خیلی خوب بلد بود لامصب یکی دو دقیقه مونده بود برسیم که گ فتم بذار از فرصت نهایت استفاده رو کنم محکم کوسشو میمالیدم اونم کیرمو محکمتر میمالوند بیناموس تا اینکه اون دستای نرم و سکسیش کار خودشو کردو آب مارو اورد انقد با فشار ابم خالی شد که سریع دستشو کشید ولی دست من هنوز رو کوسش بود اروم اروم دستمو کشیدم بیرون از لا پاش و کذاشتم روی رونش تا رسیدیم بعد کرایه اونم حساب کردم که راننده تعجب کرد و پیاده شدیم رفتیم حال سکسو نداشت ولی بازم حال داد ムЯムℓム نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.