خابونده تا کسش رو حال بیاره

0 views
0%

 

دیرارضا میشم اولین باره تجربمو میزارم تو سایت سکس اکر ایرادی داشت ببخشید.
اسم هارو تغییر

دادم.
من محدثه ام و این اتفاق مربوط به یکسال سکس پیشه.
یه دختره تقریبا سفید.با سینه های

80 و باسن متوسط. هیکلمم گوشتیه سکس نه خیلی لاغرم نه چاقم.
من یکسالی

سکس نه خیلی لاغرم نه چاقم.
من یکسالی با یکی دوست بودم. تا اینکه یهبار بهم

با یکی دوست بودم. تا اینکه یهبار بهم گفت بیا بریم جاده

این اتفاق مربوط به یکسال پیشه.
یه دختره تقریبا سفید.با سینه های 80 و باسن متوسط. هیکلمم گوشتیه نه خیلی لاغرم سکس نه چاقم.
من یکسالی با یکی دوست بودم. تا اینکه یهبار بهم گفت بیا بریم جاده چالوس اونموقع ام

دیرارضا میشم اکر ایرادی داشت ببخشید.
اسم هارو فیلم سکسی تغییر دادم.
من محدثه ام و این

های 80 و باسن متوسط. هیکلمم گوشتیه نه سکس داستان خیلی لاغرم نه چاقم.
من یکسالی با یکی دوست بودم.

دیرارضا میشم نه چاقم.
من یکسالی با یکی دوست بودم. تا اینکه یهبار بهم گفت بیا

نه چاقم.
من یکسالی با یکی دوست بودم. تا اینکه یهبار بهم گفت بیا بریم جاده چالوس اونموقع ام اواخر مهر ماه بود و نسبتا سرد گفتم صبر کن ببینم چی میشه چون زمان زیاد نمیتونستم از خونه بیرون باشم جاده ام زمان زیاد میخواد
از شانس خوبم یه استادی که از 8 تا 5 6 باهاش کلاس داشتم خبر داد شب قبلش و گفت نمیاد فردا.
منم به دوستپسرم گفتم و اونم گفت مغازشو باز نمیکنه که بریم جاده.
خلاصه 7 صبح همو دیدیم و اول جاده چالوس کیک و آبمیوه خریدیم و رفتیم.
رسیدیم به رودخونه و یه جایی که تقریبا باید یکم میرفتیم پایین.
گفت بریم اونجا زیرانداز بزارم رفتیم و علی گفت خوابش میاد
یه لحاف برداشت و دراز کشید
منم نشسته بودم و آبو نگاه میکردم.باد میومد و سرد بود.
به علی گفتم بریم من سردمه که گفت بیا زیر پتو پیشم
خیلی معذب بودم ولی رفتم.
هرکاری کرد لبامو ببوسه زیره پتو نزاشتم.
چون حس خوبی نداشتم
که زوری منو بوسید و منم قند تو دلم آب شد دیگه باد شدید شد و جمع کردیم بریم بالاتر.
رفتیم تا دیدم یه جا تابلوی یه امام زاده رو زده.
سمت چپ جاده بود دور زدیم که پیداش کنیم هیچ کدومم نرفته بودیم فقط از جلو تابلوش که سبز بود رد شده بودیم
هرچی رفتیم پیداش نکردیم و خوردیم به روستا که یه پیر مرد گفت دو سه ساعتی راهه هوام نسبتا سرده برگردید بهتره.
خلاصه اومدیم پایین تر یکم و یه جای دنج و خلوت دیدیم
زیر انداز دوتا روهم انداختیم و دوتا پتو برداشتیم با خوراکیا
رفتیم لب رودخونه.
از روبرو جلومون کوه بود از پشتم بالا جاده و ماشین و کلی درخت.
کلی بازی کردیم خوراکی خوردیم.
که علی رفت زیره پتو میدونستم بهونس برای بوسیدن و….منم دلم میخواستش و دوستش داشتم
خلاصه دوتایی رفتیم زیره پتو و پتو هارو دوتاشو انداختیم
بقلم کرد و لذت میبردم.
چند دقیقه ای بوسیدیم همو که مقنعمو برداشت
بعدم دکمه های بالای مانتومو باز کرد و گردنمو بوسید که بهش گفتم کبودم نکنه چون بدم میاد.
اونم سینه هامو از رو مانتو میمالید و من لذت میبردم ولی کم. با اینکه دفعه اولم بود ولی میفهمیدم نقطه حساسم نه گردنمه

Date: April 25, 2019
Actors: dana vespoli

Leave a Reply

Your email address will not be published.