خاطره کون دادنم به فرید

0 views
0%

خاطره ای که مینویسم گی هست پس دوستانی که علاقه ندارند لطفا نخونن عصر یه روز گرم تابستانی با یکی از بچه های شهوانی بنام فرید چت میکردم میگفت که تا حالا گی نداشته و دوست داره برای یکبار امتحان کنه و یه پسرو بکنه اون روز شهوتم خیلی بالا زده بود و کونم برای یه کیر بیتابی میکردم برا همین در مقابل درخواستش نتونستن مقاومت کنم و قبول کردم ساعت ۵ برم دفتر کارش در ملاصدرا با عجله حاضر شدم و یه جایی نزدیک دفترش منتظر وایسادم که بیاد دنبالم حدود یه ربع منتظر ماندم و تقریبا دیگه ناامید شده بودم که یه مرد جا افتاده و خوش تیپ سلام کرد و پرسید که کامران شمایید منم پاسخ دادم بله کمی نگران شده بودم و دلشوره عجیبی داشتم باهم را افتادیم و گفت که منشی و یکی از کارمنداش هنوز اونجان و نرفتن و بریم بالا بشینیم تا اونا برن و همین کارو هم کردیم توی اتاقش در مورد چیرزای متفرقه صحبت کردیم و کم کم بحثمون به سکس کشید دیگه دلشوره از بین رفته بود و اعتمادمو جلب کرده بود هنوز کارمندان نرفته بودن که گفت نمیخای ببینیش منم گفتم که برا همین کار پیشت اومدم بعد در اتاقو بست و کنار میز ایستاد رفتم سمتش و از روی شلوار کیرشون لمس کردم خوابیده و نرم بود زیپ شلوار و کمربندشو باز کردم شرتشو یکم کشیدم پایین یه کیر سفید خابیده جلوی صورتم آماده لیسیدن بود طبق معمول اول حسابی بوسیدمش که مست مست بشن از بوی کیر و خایه تمیزش پرسید که آیا ازش خوشم اومد منم گفتم میمیرم براش سرشو بوسیدم بعد از بالا تا پایین لیس زدم کیرشو بالا گرفتم تخماشو بوسیدم لیس زدم براش بعد کیر خابیدشو فرستادم دهنم و میک میزدم و همزمان بزرگ شدنشو توی دهنم حس میکردم تا اینکه یه کیر ۱۸ سانتی کلفت جلو صورتم خودنمایی میکرد خیلی کلفت بود و دهنمو پر میکرد پیش خودم فکر کردم زیر این کیر کلفت جر خوردم حتمیه یکم خوردمش و گفت بقیشو بذار که کارمنداشو بفرسته برن چند دقیقه بعد که کارشون تموم شد از ما خداحافظی کردن و رفتن و من ماندم و فرید کیر کلفت به محض رفتنشون درو قفل کرد و اومد پیشم شلوارشو کشید پایین و گفت بیا بخور کونی جان منم ازین حرفش شهوتم بالا زد و با ولع کیرشو میخوردم ایستاده بود و من جلوش نشسته بودم و تخماشو لیس میزدم از ساک زدن تعریف میکرد گفت میتونی همشو بخوری منم به زحمت تمام کیرشو فرستادم حلقم تا اینکه بیام به تخماش چسبید آب از چشام سرازیر شد فکر کنم از حلقم گذشت و وارد مری شد چند بار دیگه براش اینکارو کردم چشماشو بسته بود و حال میکرد بهش گفتم دیگه طاقت ندارم کونم کیرتو میخاد گفت پس پاشو قمبل کن که جرت بدم حالت داگی کونمو قمبل کردم گفتم اول با انگشت بازم کن قبلن با آب خودمو تمیز کرده بودم فرید یه کم ژل لوبریکانت زد روی سوراخم و انگشتشو فرستاد تو یه آه از روی شهوت کشیدم که فرید گفت جووووون الان زیر این کیر اهت به آخ تبدیل میشه منم خندیدم و گفتم بی صبرانه منتظر ورود کییییییرتم عزیزم یکم دیگه انگشتم کرد بعد بازم ژل زد و دو انگشت فرستاد داخلم و گفت بسه دیگه بقیشو با میر باز میکنه و گفت پاشم روی میز خم شم و کونمو بدم عقب و براش بازش کنم منم بلند شدم یکم براش خوردم که مثل چوب سفت شد و خم شدم کونمو دادم عقب کیرشو تنظیم کرد روی سوراخم و فشار داد ولی کیرش کلفت بود و کون منم تاحالا همچین کیری تجربه نکرده بود و داخل نمیرفت گفتم ژل بزن به کیرت و سوراخم بعد بکن اینکارو کرد و فشار داد سرش که داخل شد احساس کردم که از وسط دارن نصفم میکنن گفتم خیلی درد داره و فشار نده سرش داخل بود و همونجوری نگه داشته بود که گفتم اروم بکن فشار داد و بیشترشو داخل کرد بازم گفتم خییییلی درد دارم و دارم پاره میشم و همونجوری آخ و اوخ میکردم فرید درش آورد احساس کردم بار بزرگی از روی دوشم برداشته شده گفتم یه پوزیشن دیگه منو بکن شاید دردش کمتر شه روی میز دراز کشیدم لنگامو دادم بالا کونم لبه میز در اختیار فرید بود تعجب کردم که این میز دقیقن با کیرش میزونه که جواب داد روی این میز منشیشو میکنه و میزو سفارشی براش ساختن فرید بازم به کیرش و سوراخم ژل زد و گفت آماده ای که حسابی بکنمت منم گفتم کیرتو میخام بکن توی کونم جرم بده با کیر کلفتت فرید نامردی نکرد و کیرشو با فشار فرستاد داخلم بازم درد داشتم آخ بلندی گفتم و گفتم صبر کن احساس کردم پاره شدن دست زدن دیدن هنوز نصفش بیرونه فرید گفت سوسول بازی در نیار دیگه و بقیشو فرستاد داخلم اروم اروم شروع کرد تلمبه زدن درد داشتم هنوز ولی از اینکه یه کیر کلفت داره منو میکنه حس خوبی داشتم فرید تلمبه میزد و من آخ و اوخ میکردم گاهی هم میگفت کونی منی جووووون برا این کون تنگ جرت میدم و ازین حرفش منم غرق لذت و درد خوشایند سکس بودم که فرید گفت بشینم روی کیرش روی صندلی نشست و منم نشستم روی کیرش و بالا پایین میکردم و بعد روی صندلی قمبل کردم و فرید از پشت کمرمو گرفت و تلمبه میزد صدای آه و اوه همه جا رو گرفته بود بعضی وقتها اون ثابت می ایستاد و من کونمو سمت کیرش عقب جلو میکردم خیلی لذتبخش بود فکر کنم حدود نیم ساعت و به همه پوزیشنا منو کرد دیگه کیرش قالب کونم شده بود کمرش خیلی سفت بود و نگفت که چی مصرف کرده که ابش نمیاد بلخره گفتم بذار برات بخورنش آبت بیاد روبروی نشستم احساس میکردم کونم کاملا باز بازه و هر چیزی براحتی میتونه با یه اشاره داخلم شه کیرشو گرفتم و محکم براش رو بصورت جق میزدم و سر کیرش توی دهنم تلمبه میزد بلخره گفت داره میاد و فوران آب گرم توی دهنم حس کردم فرید ارضا شده بود و منم ابشو ریختم توی دستمال و رفتم دسشویی سوراخم لمس کردم دیدم باز بازه یه جق حسابی زدم و خالی خالی خالی شدم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.