خاطره گی همزمان با دوتا از بهترینا

0 views
0%

با سلام من یبار اینجا یه داستان گذاشتم کلی تعریف شنیدم و بسیار با ادب باهام برخورد شد چون احترام خیلی برام مهمه بهرحال شاید جامعه بی فرهنگ نگاهش زشت باشه ولی ما هم ادمیمو احساس داریم و نیاز به احترام پس ممنون میشم بازم با همون احترام باهام برخورد بشه سرتونو درد نیارم میرم سراغ داستان من نزدیک 4 5 ساله که با همجنسام ارتباط دارم متاسفانه همش در حال ازمون خطا بودم چون تو این مملکت کسی بخاطر خود کون پسر باهاش سکس نمیکنه بلکه از رو بی پولی عدم وجود سکس با غیر همجنس تا اینکه با یه پسر مشتی بنام سعید تو شهوانی آشنا شدم یکسال باهم سکس داشتیم و لذت واقعی سکسو باهاش تجربه کردم بعد از یکسال او ازدواج کرد و دیگه رابطمون قطع شد و من ناچارا دوباره تو شهوانی بدنبال یه کیس دیگه میگشتم که یکسال گذشتو بالاخره یکی دقیقا مثل سعید پیدا کردم اینیکی اسمش ارسلان بود ارسلانم عالی هیکلش سکسش رفتارش همه چیش خوب بودو جایسعیدو پرکرد یه چند وقت کم و بیش باهم بودیم که یروز دیدم برام ایمیلی از سعید اومده تعجب کردم دیدم نوشته عشقم چطوری دلم برات تنگ شده پایه ای همو ببینیم جوابشو ندادم اصن نپرسیدم جریان چیه مساله رو به ارسلان گفتم اونم گفت نکنه هوس کرده دوباره بکنتت طرز برخورد ارسلان بیشتر متعجبم کرد ولی عجیب تر این بود که چند روز بعد بهم گفت راستی چخبر از سعید باخودم گفتم نباید اصن بهش میگفتم حتمن حسودیش شده و نگرانه منو رابطمونه بهش گفتم اینو بت گفتم که بدونی من بهت خیانت نمیکنم نمیخواستم ازت پنهانش کنم ولی ارسلان اصرار کرد که راجع بهش بگم یبارم بهم گفت عکسشو میدی خلاصه این مباحث انقد ادامه یافت تا فهمیدم ارسلان هوس کرده سکس سه نفره داشته باشیم بهم گفت میخوای 2تایی بکنیمت منم شاخ در اوردم ولی حرفش خیلی حشریم کرد حتا فکرشم نکردم که شاید داره امتحانم میکنه بهش گفتم مطمعنی اونم گفت آرههههه به هر تقدیر به سعید جریانو گفتم اونم در اوج ناباوری قبول کرد روز موعود فرا رسید من اصولن کم مو هستم ولی اونروز رفتم حموم کامل شیو کردم بدنمو لوسیون زدم و معطر کردمو رفتم خونه ارسلان تا منتظر سعید بشیمو بعدش برا سعید ادرسو لینک کرده بودیم ولی یکم با معطلی رسید ارسلان خان هم ازونجا که غالبا خیلی حشری و کم طاقت بود اومد سراغمو گفت بیا یدور قبل اینکه سعید بیاد آره منم فک کردم الان که انقد استرس دارم شاید فکر خوبی باشه لباسامو اروم اروم در اورد کامل لختم کرد کون قلنبه و سفیدمو تو آینه پشت سرمون میدیدم آب از کیر هردومو را افتاده بود منو به پشت خابوند رو کاناپه با زبونش افتاد بجون سوراخم مثل اینکه داره خامه میخوره کونمو هپولی میکرد بعد شروع کرد انگشت کردنم منم آه و اوهم بلند شد بعد سر کیرش گذاشت در سوراخم یکم هلش داد سرش که داشت میرفت صدا زنگ تلفن بلند شد سعید خان رسیده بود ارسلان لباساشو پوشید تا بره دم در دنبالش منم خواستم پاشم که حس کردم چه بهتره که سعید بعد یسال منو همینجوری ببینه همونطور قنبل موندم که یهو در باز شد ارسلانو سعید که تازه باهم آشنا شده بودن وارد شدن تمام تنم داغ داغ بود حتا به سعید سلامم ندادم ارسلان دوباره با یه حرکت لباساشو در اورد اومد روم مثل فیلمای سوپر شده بود سعید که این صحنه و کون سفید منو که بزودی با کیر ارسلان افتتاح میشدو دیدو حشری شد اونم با سرعت لباساشو در اورد ارسلان دوباره رف سراغ کونم یکم بهش ژل لوبریکانت زد بعد کاندوم کشید سر کیرشو با یه حرکت کل اون کیر گنده و درازشو کرد تو کونم نمیدونم چرا اینکارو کرد همیشه اروم بود جیغ کشیدم ولی خوشمم اومد دهنم همینطور از فرط دردو لذت باز بود که یه چیز دراز و کلفت رفت توش چشامو اوردم بالا دیددم ببببله سعید خانه خدایا این کی لخت شد چند ثانیه بعد خودمو دیدم که لخت و پتی مثل پورن استارا وست دوتا مردمو دارن با تمام وجود منو میگان ارسلان از کون منو میکردو سعید از دهن ارسلان کامل دولا شد روم و سر کیرش بیشتر رفت تو کونم و سعیدم که این صحنه هارو میدید حشری تر میشد کیرشو بیشتر میکرد تو کونم از بغل خودمو تو آینه میدیدم که 20 سانت کیر از عقب و 20 سانت کیر از جلو دارن وارد بدن میشن یه درد و حال ترحم امیزی داشتم ولی واقعن دوس داشتم ادامه بدن 7 8 دقیقه همین پوزیشن ادامه داشت یکی در کونمو دیگری بر دهانم آاااااه که یهو ارسلان کیرشو در اورد کاندومشو کند و یه کاندوم داد به سعید سعیدم کاندومو کشیدو مثل گربه پرید پشتم اقایون باهم هماهنگم بودن ماشالا حالا ارسلان کیرشو میکرد تو دهنمو سعید از پشت به سوراخم ضربه میزد تلمبه های سعید خیلی وحشتناکو دردناک بود فک کنم زنش خیلی کس گشاده که اینو اینطوری وحشی بار اورده باز هم بکن بکن من ادامه داشت باورم نمیشد دوتا از کسانی که واقعن دوسشون داشتمو برام قابل احترام بودن داشتن منو میکردن دیگه کم مونده بود از شوق و لذت ابم بیاد که یهو سعید خان یه پشنهاد دادن نظرت چیه دوتا کیر بره تو کونش چیییییییییییییییی بله سعید اینو خطاب به ارسلان گفت انگار نه انگار که دارن راجع به کون ناز و بیچاره من حرف میزنن ولی دوستان دروغ چرا خودم شب قبلش به اون قسمتم فک کرده بودم برا همین زیاد اعتراض نکردم اخ اخ اخ چه لحظه ای بود سعید نشست رو کاناپه منم با کونم که حالا سوراخش اندازه چاه حموم باز شده بود نشستم رو کیر مبارکش و ارسلان از بالا پاهاشو از دوتا طرف گذاشت رو لبه کاناپه و رفت بالا و موشکشو از بالا گذاشت دم سوراخم همش سعی میکرد ولی نمیشد رفت کمی ژل اورد ریخت بالای سوراخم منم خیلی ترسیده بودمو سوراخم حسابی منقبض شده بود که یهو یه درد وحشتناک احساس کردم تمام بدنم تیر کشید ولی خداروشکر بعد چن ثانیه تموم شد خوبیش این بود که سعید نمیتونست دیگه تلمبه بزنه و ارسلان فقط میکردو در میاورد چند دقیقه به همین شکل گذشت و سعید که خسته شده بود فکر چاره کرد بجا اینکه کیرشو فشار بده تو منو از پهلو با دوتا دستش گرفت برد بالا و اورد پایین اینکارش باعث شد یکم حرکت ارسلان بهم بخوره ولی بعد چنبار تکون و جابجایی باهم هماهنگ شدن و به این ترتیب دوتا کیر با جمع قطر 8 درازای 20 سانت صاف میرفت تو کونمو در میومد باور کنید منظرش دیوونه کننده بود وقتی برگشتم با دیدن سوراخم تو آینه که دوتا کیر میره توشو در میادو 4 تا تخم محکم کوبیده میشن به کونم دردی که میکشیدمو به کل فراموش کردم هر سه مون داغ داغ شده بودیم من اون وسط عین دخترا جیغ و ناله میکردم و سعید و ارسلان کون منو میگاییدن که یهو ارسلان گفت آب من داره میاد سعیدم گفت مال منم دار میاد و بعد ارسلان دستشو از زیر دستمو انداخت کیرمو گرفت و شروع کرد همزمان با تلمبه برام جق زدن جفتشون وحشی شدن و سرعتشونو 10برابر کردن بعد اول ارسلان و بعدش سعید گفتن آااااااااااااه و منم که پروستاتم مثل چی تحریک شده بود آبم پاچید بیرون آباشون کل کونموپر کرده بود و وقتی کیراشونو در آوردن شهد کیرشون از سوراخم بیرون زدو چکه میکرد اگه استقبال بشه و محترمانه نظر بدید بازم براتون مینویسم تا بعد عشقا نوشته

Date: August 26, 2018

One thought on “خاطره گی همزمان با دوتا از بهترینا

Leave a Reply

Your email address will not be published.