خاطره ی علی و رضا

0 views
0%

سلام اسم من علیه و این خاطره ای که میخوام براتون بگم برمیگرده به دو سال پیش یعنی زمانی که من ١٧ سالم بود من و رضا از بچگی تو یه مدرسه درس میخوندیم و با هم دوست بودیم ولی از وقتی به بلوغ رسیدم علاقه مت به رضا دیگه از حد دوستی و رفاقت گذشت و عاشقش شدم ولی خجالت میکشیدم اینو بهش بگم خلاصه دو سه سال گذشت و من تو کف رضا بودم یه شب تابستونی که تو حیاطمون خوابیده بودم گوشیمو برداشتمو اومدم شهوانی و یکی دو تا داستان گی خوندم به جای اون شخصیت ها خودمو رضا رو فرض میکردم دیگه طاقت نیاوردم و رفتم تلگرام دیدم رضا آنلاینه دلمو ردم به دریا و بهش پی ام دادم اولش حرفای الکی میزدیم ولی دیدم در کمال ناباواری رضا بهم گفت نمیخوای یه کون به من بدی اولش جا خوردم ولی نخواستم کم بیارمو گفتم هروقت تو دادی منم میدم گفت فردا هماهنگ کنیم بریم ویلای ما یه حالی بکنیم گفتم باشه و فلان ساعت مشخص کردیم و قرار شد موهای کون و کیرمون رو جفتمون بزنیم و هین کارو هم کردیم از شهوانی تمیز کردن کونو هم یاد گرفته بودم به رضا هم گفتمو قرار شد کونمونو کامل خالی کنیم تا کیرمدن عنی نشه خلاصه فردا شد و صبح زود بعد از صبحونه رفتم حموم و حسابی به خودم رسیدمو منتظر ساعت قرار شدم یکی دو ساعت گذشت و دیدم رضا زنگ زد گفت دارم میام دنبالت بعد یه ربع رضا با موتورش رسید دم خونمون رفتم سوار شدمو با هم رفتیم به ویلاشون رفتیم تو ویلا اولش از هم خحالت میشیدیم واسه همین نفری یه دونه سیگار روشن کردیم و کشیدیم تا رضا گوشیشو درآورد و فیلم سوپر باز کرد و کم کم کیرشم شق شد رضا بهم گفت از چی خجالت میکشی دربیار دیگه کیرامونو در آوردیم و شروع کردیم به ور رفتن اولین بار کیرشو میدیم یه کیر خوش استایل و بزرگ داشت رفتم با لبام لبای رضا رو مک زدم واخ که چقدر منتظر این لحظه بودم رضا گفت بسه دیگه لبام درد گرفت گفتم اوکی پس بیا ۶٩ بشیم قبول کرد ۶٩ شدیم و کیر همدیگه رو کردیم تو دهنمون حالا نخور کی بخور واقعا کیر رضا خوش مزه بود مزه ش هنوز بعد دو سال زیر زبونمه بعد ١٠ دیقه خوردن من دیدم دارم ارضا میشم زود کیرمو از دهنش کشیدم بیرون و پاشیدم رو فرش چون قرار بود تو دهنمون نریزیم رضا گفت کفیه دیگه میخوام کونتو بکنم گفتم باشه تیه بالش گذاشتم زیر شکمم و کونمو دادم بالا رضا یه توف آبدار انداخت رو سوراخمو شروع کرد با یه انگشت تلمبه زد بعد دو انگشت کرد درد نداشتم چون قبالا این کارو با خودم کرده بودم تو حموم بعد سه انگشت که یکم درد داشت ولی قابل تحمل انگشت چهارمو که کرد تو دیگه نتونستم تحمل کنم یه جیغ بلند کردم و رضا بیرون نیاورد و گفت الان جا باز میکنه منم چدن حال میکردم هیچی نگفتم دوسه دقیقه که گذشت رضا انگشتاشو دراورد و آورد جلوی دهنم گفت توف بنداز منم واسش کم نذاشتمو هر چی تو دهنم بود تو دستش خالی کردم توفو زد به سوراخمو کیرشو گذاشت دم کونم یه فشار آروم دادم تا سرش بره خیلی درد داشت چون اولین بار بود یه کیر میرفت توکونم ولی یکم که گذشت دردش کم شد و داشتم لذت میبردم رضا داشت تلمبه میزد و منم داشتم اخ و اوخ میکردم یه ده دقیقه تلمبه زدو آبشو ریخت تو کنم آبش خیلی داغ بود اوفففف یادش که میفتم حسابی حشری میشم دو سه تا تلمبه دیگه زدو کیرشو درآورد من بلند شدمو بلافاصله رفت جای من خوابید گفت نوبت توعه بیا منو بکن رفتمو یکم توف انداختم رو سوراخش و یه نگشتمو کردم توش یه اخی کرد ولی هیچی نگفت انگشت دومو که کردم توش داد زد و دیدم کل بدنش داره میلرزه گفتم چته گفت خیلی درد داره تو چه جوری هیچیت نشد گفتم نمیدی بگو نمیدم دیگه این ادا ها چیه گفت نه به خدا خیلی وحشتناک بود نمیتونم تحمل کنم عوض تو بیا لاپایی منو بکن دیدم چاره ای نیست و قبول کردم خابوندمشو از پشت خوابیدم روش و محکم بغلش کردم و کیرمو گذاشتم وسط پاهاش چون خیلی حسری بودم به سه چهار تا تلمبه آبم اومدم و ریختم لای پاهاش و دراز کشیدم روش و آروم دم گوشش گفتم مرسی خیلی حال دادی هم از عقب هم از جلو پا شدیم یه نخ دیگه سیگار کشیدیم و خومونو شستیم لباسانو پوشیدیم رفتیم خونه اون شب از کون درد خوابم نمیبرد دو سه بار دیگه با رضا سکس کردیم که اگه اینو پسندیدین اونارو هم مینویسم براتون نوشته

Date: January 5, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.