خواهر زنم زهرا و دوستش راحله خانم

0 views
0%

سلام من سی سی نام مستعار هستم از تبریز این دفعه می خواهم ماجرای سکس با راحله خانم دوست صمیمی خواهر زنم زهرا را برای شما دوستان عزیز تعریف کنم ماجرا از آنجا آغاز شد که در پاییز سال 93 رابطه من با زهرا به اوج خود رسیده بود تقریباً هفته ای دو بار با زهرا سکس می کردم و سکس با زنم تا حدی کم شده بود نصف شبی پیغامی از زهرا به من رسید که می گفت یه دوست صمیمی داره به اسم راحله خانم عکسش را هم فرستاده بود چند سالی هست که شوهرش فوت کرده و آلان دلش واسه سکس لک می زنه و می خواهد با یک مرد مطمئن سکس بکنه می خواهی بکنیش یا نه گفتم اگه تو هم با ما باشی گفت من که حتماً خواهم بود من گفتم فکر کنم سکس 3 نفری حال خواهد داد زهرا با راحله خانم صحبت کرد و برای فردا صبح ساعت 9 قرار گذاشتیم که من از اداره مرخصی بگیرم و برم به خانه راحله خانم که به تنهایی در یک محله اعیان نشین زندگی می کند با بی صبری فردا به بعد از گرفتن مرخصی به آدرسی که زهرا داده بود رفتم زنگ در را زدم خانمی با صدای نازی پرسید کیه من گفتم سی سی هستم در را باز کرد گفت بفرمائید بالا طبقه سوم واحد 7 رفتم بالا در خانه آپارتمان را زدم یه خانم خوشگل خوش اندام که بسیارغلیظ آرایش کرده بود در را باز کرد با عشوه و ناز گفت خواهش می کنم بفرمائید داخل من رفتم تو سلام داده و خودمو معرفی کردم و ازش پرسیدم شما راحله خانم هستید اون گفت بله خودم هستم من از سر تا پا براندازش کردم و ازش پرسیدم زهرا جون هنوز نیامده گفت چرا میاد الآن تلفن زدم نیم ساعت دیگه میرسه با راحله به داخل سالن خانه که سالن بزرگ و بسیار مجللی داشت رفتیم سالن مملو از تابلو و اشیاء قدیمی بود مشخص بود راحله خانم وضع مالی خوبی داره من روی یک مبل بزرگ نشستم و راحله خانم هم رفت و روبروی من نشست راحله خانم زنی خوشگل با قد متوسط حدود 165 سانت با اندام خوش تراش بدنی سفید با سینه و باسن بزرگ اون یک لباس ساده مجلسی بسیار زیبایی برنگ لاجوردی که از روی سینه تا زیر باسن را پوشانده بود به تن داشت موهای صاف و بلندش که تا بالای باسنش می رسید زیبایی خاصی به اون می داد بوی عطر مست کننده تندی ازش می آمد خیلی با عشوه و ناز صحبت می کرد بعد از احوالپرسی معمولی و متداول راحله خانم از من پرسید نوشیدنی برایتان بیارم مشروب می خورید من گفتم بله گفت چی دوس داری پرسیدم ویسکی داری گفت بله گفتم ویسکی با یخ بیارلطفاً گفت به چشم و رفت کمی بعد با دو لیوان ویسکی بزرگ برای من و خودش و یه ظرف مخلوط میوه خرد شده آورد یکی از لیوانهای ویسکی را به من داد و ظرف میوه را روی میز گذاشت و بعد کنارم نشست و گفت میوه تازه پوست کندم میل بفرمائید من شروع به خوردن میوه و ویسکی کردم همینطور که لیوان ویسکی را سر می کشیدم و با راحله خانم صحبت می کردم چشمم به پاچه های لخت راحله خانم افتاد حسابی براندازش کردم پاچه های بسیار گوشتی و سفیدی داشت راحله خانم که مشغول نوشیدن ویسکی بود متوجه نگاه کردن من شد همانطور که کنارم نشسته بود خودشو روی مبل جابجا کرد و لباسش مقداری بالا کشید و لختی پاچه ها بیشتر ظاهرشد وااااااااااااااای خدای من چه میبینم پاچه های سفید راحله خانم که مثل مروارید بود من را به هیجان آورده بود من طاقت نیاورد دستمو روی ران پای چپش گذاشتم راحله خانم یه نگاه معنی داری به من کرد و با عشوه خاصی گفت قشنگه خوشت آمد بعد خودشو عقب کشید پاهاشو از هم باز کرد وااااااااااااااااااااااااای خدای من چه می بینم راحله شورت نپوشیده بود کسش مثل یه هلوی دو نصفه شده جلوی چشم من نمایان شد عجب کسی اصلاح شده و تمیز لب های کسش کلفت و دهانه گشاد بود ازش پرسیدم ازدواج کردی گفت آره ولی خیلی وقته که شوهرم فوت کرده من با حالتی که از شنیدن موضوع ناراحت شدم گفتم خدا رحمت بکنه راحله خانم گفت مهم نیست بی خیال خواستم سوال کنم بچه داری یا نه فکر کردم شاید ضایع کنم بی خیال شدم ولی بعداً از زهرا شنیدم شوهرش با پسر 8 ساله اش 10 سال پیش تو یه تصادف رانندگی کشته می شوند و راحله هم بشدت زخمی می شه دوباره ازش پرسیدم آخرین بار کی سکس داشتی گفت خیلی وقته 10 سالی میشه بهش گفتم آلان دلت واشه این کوچولو کیرم را نشان دادام لک می زنه راحله در حالیکه دستش را روی کسش می کشید با شهوت به من جواب داد قربون آون کوچولت برم سی سی جون بعد دستهاشو به طرف من باز کرد و گفت بیا بغلم و من هم بدون اینکه کاری بکنم در حال تماشای کس صاف و سفیدش بودم موهای کسشو خیلی تمیز زده بود راحله با شهوت دوباره به من گفت چرا معطلی لخت شو می خواهم کیرتو بیینم من دستمو بطرف کسش بردم و گذاشتم روی کسش و شروع مالیدن کسش کردم گاهی انگشتمو تو کسش می کردم و راحله هم آهی می کشید و می گفت تندتر بمال که یهو زنگ تلفن همراه راحله خانم بصدا درآمد راحله خانم سریع بلند شد و تلفنش را برداشت و بعد چند کلمه صحبت برگشت و بمن گفت زهرا آمده بعد با ریمت کنترلی که روی میز بود در پارکینک را باز کرد و به زهرا گفت در پارکنیک را زدم ماشینتو بیار تو زهرا ماشینشو تو پارکینک آپارتمان پارک می کنه و میاد بالا راحله هم میره جلوی در را باز میکنه منتظر میشه تا زهرا برسه بالا زهرا که رسید راحله و زهرا بعد از احوال پرسی بسیار گرم و صمیمی همدیگر را بغل کرده و ماچ و بوسه آبدار طولانی از لب و لوچه هم می گیرن سپس راحله خانم روسری و کیف زهرا را می گیره و بهش میگه پالتوشو در بیاره و زهرا شروع می کند به باز کردن دکمه های پالتو زهرا وقتی پالتوشو درآورد من یهو متوجه میشم زهراهیچی تنش نیست و کاملا لخت مادرزاده من خشکم زده بود باور نمی کردم زهرا لخت فقط با یه پالتو و روسری به اینجا آمده بعد راحله پالتوی زهرا را میگیره پرت می کنه روی میز نهارخوری و زهرا را دوباره بغل می کنه و اینبار شروع می کنند به لب گرفتن از همدیگر و من مات زده تماشاشون می کردم خشکم زده بود یعنی زهرا و راحله خانم لزبین هستند من اصلاً باورم نمی شد بعد زهرا زیپ لباس راحله خانم را باز کرد و لباس راحله خانم افتاد زمین حالا راحله خانم لخت مادرزاد شد باز هر دو شروع کردن لب گرفتن و بدن همدیگر را نوازش کردن چه صحنه جالبی برام بود در حالی که زهرا داشت با راحله خانم حال می کرد برگشت و به من گفت الاغ چرا ماتت زده بلند شو بیا اینجا من تمامی ویسکی توی لیوان را سرکشیدم و باز مات زده تماشاشون می کردم دو تا زن عریان وسط اطاق ایستاده اند و دارند باهم حال می کنند قد و قامت راحله خانم را برانداز کردم واااااااااااااای راحله خانم عجب کونی داره کونش کاملاً سفید و گرد بود مثل اینکه دو تا توپ بزرگ را کنارهم گذاشته باشی فکر کنم سایز دور کونش 95 ای میشد جون می داد واسه گایدن از کون من دیگه طاقت نیاوردم و بلند شدم و گفتم شما دوتا جنده چی کارمی کنید و سریع لخت شدم و رفتم پیششون کیرم سیخ شده بود تا راحله خانم کیر منو که دید یکه خورد مثل اینکه تا بحال همچین کیری ندیده بود با صدای بلندی داد زد وااااااااااااااااااااااای کیرت چه کلفته خدای من بعد برگشت به زهرا گفت زهرا جون تو این کیر به این کلفتی را تو کونت می کنی زهرا سرش به علامت تائید تکان دادن بعد کیرمو تو دستش گرفت و به راحله خانم گفت می خواهی از کون امتحان بکنی سی سی کارشو خوب بلده چنان از کون تو را می کنه که روحت هم خبردار نمیشه فقط کمی روغن کاری لازم داره برو وسایل شو بیار یه امتحانی بکن لذتش یشتره راحله خانم با بی میلی جواب نه زهرا جون بمونه واسه یه روز بعد کون من تحمل همچون کیری را نداره اصلاً فکرش را هم نکن همینطور زهرا داشت با راحله خانم صحبت می کرد کیر من را با دستش مالش می داد من هم هر دو دستمو روی باسن زهرا و راحله گذاشتم و با دست راستم باسن زهرا و با دست چپم باسن راحله خانم را مالش می دادم کون راحله خانم نرم تر از کون زهرا بود بعد هر دودستم به طرف سوراخ کونشان بردم سعی کردم یکی از انگشتهامو تو سوراخ کونشان بکنم سوراخ زهرا چون گشاد و بزرگ بو انگشتم به راحتی توش رو می رفت ولی تا خواستم انگشتمو تو کون راحله بکنم اون جیغی زد و خودشو از من دور کرد راحله دوباره منو بغل کرد و دستشو دور گردن من انداخت و یه لب آبدارازمن گرفت و چند دقیقه تو همون حالت ماندیم بعد راحله کیرمو دستش گرفت و گفت سی سی جون حالا بگو بینم این کوچولوت می تونه ما دوتا جنده را بکنه یا قرص تقویتی بیارم من به راحله گفتم تا حالا از اون جور چیرها استفاده نکردم یعنی نیازی نداشتم ولی شاید واسه شما دوتا جنده کم بیارم برای احتیاط یکی بیار یه امتحانی بکنم بعدش گفتم ضرری نداره راحله بلافاصله جواب داد نگران نباش سی سی جون از خوباش دارم مثل توپ میشی وقتی خوردی بدنبال سوراخ میگردی تا بکنی توش من گفتم باشه راحله خانم رفت تا قرص بیاره من یواشکی به زهرا گفتم سنگ کوب نشم زهرا پوزخندی کرد و گفت نه مثل خروس جنگی می شی بعد زهرا منو بطرف مبل بزرگ تو اطاق نشیمن برد و خودش روی مبل نشست و منو جلوی خودش کشید و کیرمو گرفت دستش و شروع به لیس زدن و ساک زدن کیرم کرد واااااااااااااااااااااااااای چه حالی میداد زهرا داشت با تمام وجودش کیر منو ساک میزد احساس می کردم تمام آب بدنمو میخواهد بکشه بیرون یه مدت بدون وقفه به ساک زدن ادامه داد من احساس کردم دارم ارضاع میشم به زهرا گفتم یواشترآلان که آبم بیاد زهرا ساک زدن را ول کرد و گفت بیا کسم را لیس بزن و روی مبل دراز کشید و پاهاشو بالا برد و از هم باز کرد من دستمو روی سوراخ کس آبدارش که از میان پشمهای پرپشتش کسش بیرون زده بود گذاشتم و یکی از انگشتامو توی کسش فرو کردم زهرا یه آه بلندی کشید من انگشتمو توی کسش حرکت می دادم و از یک طرف زبانم روی کسش می کشیدم زهرا شروع کرد به آه کشیدن و له له زدن مدتی با کسش بازی کردم کسش آبکی شده بود سعی کردم بیشتر آب کسشو بیارم با انگشت دستم از داخل به قسمت بالای کسش تند تند میمالیدم تا اینکه زهرا یه تکان و لرزه کرد و مقداری زیادی آب از کس زهرا به بیرون پرت شد زهرا کمی آرام شد و پاهاشو به طرف شکمش جمع کرد و به پهلو روی مبل خوابید در این حین راحله خانم آمد و یک قرص آبی رنگ به من داد راحله خانم تا خواست چیزی بگوید یکدفعه زهرا از روی مبل بلند شد دستشو روی کسش گذاشت و سریع به طرف دستشویی رفت و وارد دستشویی شد و بدون اینکه در دستشویی را ببنده نشت و شروع به شاشیدن کرد شاشش از وسط پشمهای کسش با فشار به بیرون پرت میشد راحله خانم که شاشیدن زهرا دید به طرف دستشویی رفت و گفت زهرا جون کارت تمام شد کف توالت را آب بزنی ها اونجا را تازه شستم راحله خانم دوباره برگشت پیش من هنوز قرص دستم بود و تردید داشتم که آنرا بخورم یا نه راحله خانم متوجه شد که من تردید دارم گفت چرا قرص را نمی خوری مرددی من این قرص تقویتی سکس را از آمریکا آوردم نگران نباش چیزه خوبی است و هیچ عارضه ای نداره وقتی خوردی تا 2 ساعت بدون وقفه می توانی سکس بکنی وشهوتت هم زیاد میشه و درضمن نگران شل شدن کیرت را هم نداری من ازش پرسیدم تو اثر این قرص را خودت دیدی یا همینطوری میگی راحله گفت راستش شوهر سابقم استفاده میکرد نزدیک شب یک قرص میزد تا صبح حداقل 3 بار منو میکرد بعد راحله توی لیوان مقداری ویکسی پر کرد بهم داد و گفت 10 دقیقه ای طول می کشه تا اثرش بکنه من قرص را با مقداری ویسکی خوردم و منتظر ماندم تا تاثیرش را ببینم نمی دونم چرا ترس برم داشته بود یواش یواش احساس می کردم بدنم داره گرم میشه و قلبم تند تند میزد مدتی تو فکر بودم که چشمم به زهرا افتاد او هنوز تو دستشویی بود و داشت دستشویی بزرگش را می کرد و من به زهرا داد زدم و گفتم جنده در توالت را ببند حالم بهم خورد زهرا نگاه معنی داری به من کرد و بدون توجه به ما بکارش ادامه داد راحله خانم که دید من ازکار زهرا ناراحت شدم رفت و در توالت را بست و آمد کنار من نشست و گفت سی سی جون حالت چطوره من بهش گفتم فعلاً که چیزی حس نمی کنم بعد راحله گفت بیکارنباش و دستهاشو گذاشت بالای مبل و زانوهاشو روی پایین مبل و کونشو قلمبه کرد بطرف بالا و گفت سی سی جون کسمو لیسش بزن حال بده عزیزم وااااااااااااااااااااای چه کونی چه کسی کونش بزرگ و گرد بود کونشو که قلمبه میکرد کسش مثل گل شکفته می شد من غرق تماشای کسش بودم که زهرا از دستشویی آمد و قبل از اینکه من چیزی بگم زهرا گفت راحله جون چه کس ماهی داری بعد با دستش کمی روی کس راحله خانم کشید و گفت راحله جون کست خیلی تمیزه تو که موهای کستو اصلاح نمی کردی آهان حالا فهمیدم موهاشو به خاطر این الاغه به من اشاره می کند تراشیدی بابا این الاغ هر جور کسی باشه می خوره این عاشق کون خوردنه کس کش کونم را خیلی خورده و من میدم سیاهی دور کونمو با زبانش تمیز بکنه نمی دونی چه حالی میده راحله که از حرفهای زهرا خیلی خوشش آمده بود گفت آخ جون کون من را هم باید بخوری و تمیز بکنی زود باش دیگه من داشتم عصبانی می شدم خواستم چیزی بگم زهرا سرم را گرفت و برد بطرف کون راحله و صورتم را محکم به کونش چسباند و گفت از کونش بخورتا سیر بشی من دستم را روی کون راحله خانم گذاشتم و با دستم لای کونش را باز کردم سوراخ کون راحله گوشت اضافی داشت من اهمیتی ندادم با زبانم شروع کردم به خوردن سوراخ کونش اطراف کونش خیلی تمیز بود و مزه خاص و بوی خوشایندی داشت بعد مدتی کون خوردن که مایه افتخار من است با شهوت هر چه تمام تر رفتم سراغ کس راحله کسش را چنان لیس میزدم و له له می کردم که انگارکس نخوردم مدتی بکارم ادامه دادم دیگه صدای آخ راحله درآمده بود کسش مثل کس زهرا آبکی نبود و فقط با آب دهان من کمی خیس شده بود قرص تقویتی کارش را کرده بود و کیرمن دیگر سفت شده بود و داشت از جاش کنده میشد چنان سفت شده بود اگه ازش آویزان می شدی خم نمی شد زهرا هم مثله راحله خانم رفت روی مبل و کونشو قلمبه کرد و گفت سی سی جون مال من را هم باید بخوری من نگاهی به کون و کس زهرا کردم دیدم تا دلت بخواهد موهای پرپشتش از لای پاهاش بیرون زده بود آنقدر مو داشت که اثری از کس دیده نمیشد خواستم زهرا را کمی اعصبانی بکنم با اعصبانت بهش گفتم ای جنده این چه وضعشه اگه می خواهی کون و کستو بخورم اول برو موهاشو بزن مثل راحله خانم بزن بعد بیا ببین راحله جون به خاطر من موهاشو اصلاح کرده زهرا گفت الاغ تو که چند دقیقه پیش همین جا داشتی کسمو می خوردی حالا چی شد نظرت عوض شده از من بهترش را پیدای کردی اصلاً نمیشه باید بخوری زود باش من به راحله گفتم راحله جون برو خودتراش هر چیزی شبیه آن داری بیارو زهرا را بگیر تا من هر چی این جنده مو دوربر کس و کونش داره تمیز کنم زهرا با صدای بلند داد زد سی سی دست بزنی میکشمت راحله گفت سی سی ولش کن موهاش ببین چه خوشگله دست بزن چه نازه بعد خودش بلند شد دستی به موهای کس زهرا کشید موهاشو کنار زد و کس زهرا را باز کرد و دهنش برد توی کس زهرا و شروع کرد به خوردن و لیس زدن کس من دوباره ماتم برده بود مثل اینکه راحله با زهرا از این کارها می کنند خدا قوت من که دیدم راحله با کون و کس زهرا حال می کنه رفتم کنار زهرا نشستم به زهرا گفتم تو هم کیرمو ساک بزن زهرا خم شد و کیرمو گرفت و برد توی دهنش و شروع کرد به ساک زدن وااااااااااااای چنان مک میزد احساس کردم تمام آب بدنمو می خواهد خالی بکنه با دستش خایه هامو فشار می داد خایه هام بشدت درد گرفته بودند به زهرا گفتم یواش تر خایه هام درد گرفت زهرا اهمیتی ندارد و بدون وقفه ساک می زد و خایه هامو تو دستش محکم می مالید و فشار می داد درد تمام بدنمو گرفته بود دیگه تحمل نکردم داد زدم جنده یواش دلم درد گرفت زهرا سرشو بلند کرد با دستش محکم به کیرم زد و از جاش بلند رفت کنار مبل روبروی بدون اینکه چیزی بگه نشست راحله گفت سی سی چرا اذیتش می کنی ولش بکن اینجا واسه سکس کردن آمدی یا واسه دعوا کردن ناراحتش نکن زهرا که از زیر راحله رفته بود و دستش خالی شده بود به طرف من آمد و کیرم را به دستش گرفت و شروع کرد به مالیدن کیرم چند بار به کیرم تف زد بعد پشتشو به من کرد و نشست روی پاهام و با دستش کیرمو توی کسش فرو برد کس راحله خانم تنگ ولی چون کسش کاملا خیس شده بود کیرم براحتی توی کسش فرو رفت راحله خانم شروع کرد به بالا و پایین کردن کیرم براحتی توی کسش حرکت می کرد وقتی کونش را پایین می آرود و باسنش به پاهای من می خورد عضلات کونش بشدت تکان می خورد من هم با کف دستم به باسنش ضربه میزدم مثل اینکه داشتم اسب می راندم از ضربه های کف دستم تمامی باسن راحله سرخ شده بود و جای انگشتانم دستم روی کونش نقش بسته بود راحله با صدای بلند ناله می کرد و می گفت بزن سی سی بزن محکمتر بزن حدود 10 الی 15 دقیقه ای تو همون حالت با من سکس کرد بعد بلند شد و برگشت دستهاشو روی مبل گذاشت و کونش قلمبه کرد بالا و سی سی گفت بیا پشتم و من رفتم پشتش و باز کیرمو از پشت توی کسش کرد آب کسش زیاد شده بود و کم کم به بیرون سرازیر می شد بعد مدتی صدای ناله ها بلندتر شده بود راحله داد می زد داره میاد داره میاد تندتر بزن تندتر که یکدفعه با صدای بلندی داد زد و خودشو خالی کرد کیرم هنوز شخ بود و من ارضاع نشده بودم و کیرم بشدت درد می کرد و تو کس راحله تلبمه می زدم راحله به من گفت سی سی جون دیگه بسه تلمبه نزن و از زهرا خواست بیاد زیر من و خودشو از زیر من کنار کشید تا کیرم از کسش بیرون افتاد هر چی آب تو کس راحله خانم بود به بیرون و روی مبل ریخت به راحله گفتم ارضاع شدی گفت آره عزیزم برگشت یه لب آبدار از من گرفت و دوباره گفت وای باز کیرتو می خوام فعلا با زهرا حال بکن بزار کمی استراحت کنم و رفت یه لیوان ویسکی واسه خودش ریخت یه گوشه مبل نشست و با حالتی که خیلی حال کرده مشغول نوشیدن لیوان ویسکی شد زهرا رو مبل روبروی نشسته بود داشت با پشمهای کسش ورمیروفت رفتم پیشش گفتم جنده بلند شو آلان حالتو جا بیارم زهرا سرش را بلند کرد وبه من گفت نمی خواهم من گفتم ناز نکن کیرمو بگیربکن تو دهنت زهرا با عشوه خاصی کیرمو با دستش گرفت گفت واااااای کیرت چه سفت شده سی سی بعد خم شد و کیرمو که به آب کس راحله کاملاً آغشته شده بود کرد توی دهنش بعد کمی ساک زدن گفت الاغ کیرت میزه شوری داره گفتم جنده مزه آب کس راحله خانم است زهرا بلند شد تا بره دستش را گرفتم نشاندم روی مبل و شروع ازش لب گرفتن اول با اکراه به من لب می داد بعد یواش یواش براه آمد بعد بدستمو روی باسنش گذاشتم وقتی داشتم قسمت های گوشتی باسنش را با دستم فشار می دادم بهش گفتم از کون دوست داری یا از کس گفت این دفعه از کس هر کاری دوست داری بکن بعد بلند شد رفت اطاق خواب روی تخت دراز کشید و با دست به من اشاره کرد تا بروم پیشش زهرا کاملا مست شده بود و بشدت عرق کرده بود و خیس عرق بود و کسش از شدت شهوت خیس و آبکی شده بود به کسش دست زدم یه آهه بلندی کشید و گفت پاره ام کن مثل وحشی ها منو بکن هنوز کیرم شخ بود قرص تقویتی کار خود را کرده بود کیرم سفت بود و اصلاً شل نمی شد و نمی گذاشت زود ارضاع بشم و این باعث شد که با راحله و زهرا را براحتی سکس بکنم ولی هنوز من ارضاع نشده بودم رفتم روی زهرا کیرمو گرفت و برد نزدیک کسش کمی روی کسش مالید و بعد کیرمو آرام برد توی کسش کسش گرم و آبکی بود و کیرم براحتی توش حرکت می کرد من شروع کردم به تلمبه زدن زهرا آخ و اوخ می کرد من حرکتم را بیشتر کردم دستمو روی سینه هاش گذاشتم و نوک پستانشو می خوردم زهرا بشدت حشری شده بود و با آهنگ خاصی ناله می کرد و آب از چشماش جاری شده بود من یواش یواش احساس کردم دارم ارضاع میشم به زهرا گفتم دارم ارضا میشم زهرا گفت سی سی تندتر بزن من هم دارم ارضا میشوم من سرعتمو بیشتر کردم احساس می کردم کیرم داغ کرده صدای شدت ضربات تمامی فضای اطاق را گرفته بود راحله خانم در حالی که مست کرده بود تلو تلو خوران وارد اطاق شد دستی به خایه هامو کشید و شروع کرد به مالش دادن آنها من حس کردم دیگه نمی تونم خودمو نگه دارم یک دفعه آه بلندی کشیدم و ارضاع شدم و تمامی آبمو توی کس زهرا خالی کردم ولی هنوز تو کس زهرا تلمبه می زدم چند لحظه بعدش هم زهرا ارضاع شد من دیگه خسته شده بودم و بشدت عرق کرده بودم خودمو روی زهرا انداختم و زهرا را بغل کردم دو و سه دقیقه ای تو بغل هم ماندیم زهرا به من گفت سی سی از روم بلند شو کسم درد گرفت از روی زهرا بلند شدم زهرا خودش را به طرف دیگر تختخواب کشید و حالت خوابیده روی تختخواب باقی ماند مقداری زیادی آب از کس زهرا به بیرون ریخته بود و روی تختخواه کاملا خیس شده بود کیرم هنوز شل نشده بود و فکر نمی کردم که به این زودی هم شل بشود به راحله خانم گفتم این کیر لامسب کی می خوابه راحله خانم سرش نکان داد و گفت نمی دانم سی سی جون شاید نیم ساعت و شاید یا یک ساعت دیگه بعد راحله آمد دستی به کیرم کشید و گفت سی سی جون حالا که کیرت هنوز شخ است می خواهی به اکرم خانم بگم بیاد اونم بکنی من گفتم اکرم خانم دیگه کیه راحله گفت همسایه بغلی منه اون 47 ساله اش با وصف اینکه سنش زیاده ولی خیلی سرحاله و باسن و هیکل بزرگی داره من پرسیدم شوهر نداره گفت نه 2 سال پیش طلاق گرفته با دو دختر 16 و 25 ساله اش تنها زندگی می کنه می خواهی بگم بیاد فکر کنم الآن خونه باشه من به زهرا نگاهی کردم و سرم را بحالت سوال که چی بگم تکان دادم زهرا با حالتی که براش مهم نیست به فهماند براش فرقی نمی کنه من به راحله خانم گفتم باشه بگو بیاد ادامه این داستان با همراهی 8 7 9 8 1 9 85 8 8 7 9 86 9 85 9 9 88 9 86 9 86 8 9 87 9 88 8 9 88 8 7 9 87 8 1 9 87 8 7 8 4 اکرم خانم در داستان با عنوان سکس گروهی خواهد بود نوشته سی سی

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.