خوردن پاهای دختران یک کلاس

0 views
0%

سلام حدود یکسال پیش بود و خیلی حوصلم سر رفته بود رفتم تو سایت چت و بعد از پیام دادن به دخترا بلاخره یکیشون جواب داد با هم گپ زدیم و اسمش رویا بود و 16 سال داشت گفت موافقم و باهات دوست میشم بشرطی که ادم خوب و درستی باشی و حرف گوش کن منم گفتم چشم عشقم حتما ولی ازت یه خواهش دارم که میخوام بگم گفت بگو گوش میدم گفتم من فوت فتیش خیلی شدیدی دارم و عاشق پا هستم اون که تعجب کرده بود گفت خب یعنی چی و چی میخوای گفتم من عاشق پا هستم البته نه هر پایی پای خوشگل و ملوس و ناز دوس دارم پارو ببوسم بخورم لیس بزنم انگشتارو میک بزنم و لذت بخشه برام رویا که عکس خنده میفرستاد و میگفت خخ پا بخوری پای عرقی گفتم اوخ نگو ارهه گفت وای نمیدونم چی بگم حتما جذابه برات ولی من تجربه ندارم و حسشو نمیدونم حالا بزار ببینیم چی میشه چند روز بعد باهم قرار گذاشتیمو و همو پسند کردیم و قبل رفتن تو ماشین گفتم رویا میشه پاهاتو ببوسم میزاری ببینمشون گفت اخه چرکه کثیف و عرقیه از صبح تو کفشه و الان ساعت 4 هست الان سرخ شده ها گفتم وای بدتر دیوونشون میشم بده بیاد و پاشو از تو کفش صورتیه اسپورت دراورد سایز 37 و کف جوراب نیمه سیاه و عرقی بود اروم سرم بردمو یه نفس عمیق از کف پاش و عالی عالی بود در حالیکه رویا داشت میخندید و تعجب میکرد اروم جورابشو دراوردم و کف پاش که عین اینه میدرخشید و عین پنبه سفید و نرم بود گفتم این کجاش چرکه و کثیف گفت حالا نگفتم که در اون حد معمولی دیگه اروم کف پاشو بو کشیدم و بوی پای عالی و عرق ناز دییونم میکرد وای خدا چه پایی اروم با زبونم کف پاشئو لیسیدم و انگشتاشو میک زدم چن دیقه که یهو ابم ریخت و اروم گرفتم یکم رویا کفشاشو پوشید و رسوندمش و رفت فردای اون روز دیدم اس داده که یه چیزی بگم میکنی گفتم اره چرا که نه گفت من این حس تورو به دوستام گفتم اونا خوششون اومده که یه پسر پاهاشونو بخوره و بلیسه و تمیز کنه حاضری اینکارو براشون بکنی گفتم اخه تو راضی هستی گفت اره چه اشکالی داره مهم نیست فقط پاهاشو بخوری قبوله گفتم چن نفرن گفت 5 6 تاشون میخوان بیان گفتم همه باهم گفت اره دیگه گفتم اخه کجا گقت تو ماشینت دیگه میشینن پشت یکی یکی میام من که تو یه پا مونده بودم الان باید کلی پا میخوردم و لذت میبردم گفتم اوکی فقط میریم پارکینگ خونمون تو خیابون تابلو میشه گفت باشه خلاصه رویا و 4تا از دوستاش دیدم دارن میان به خودم گفتم خدا چه پاداش بزرگی سوار شدن و سلام و علیک و راه افتادیم تو راه رویا پاهاشو لخت کرد و گذاشته بود رو پاهام و منم نوازش میکردم و جورابشو میداد بو میکشیدم و دخترا هم میخندیدن و میگفتن بو بکششششش بو بکش و میخندیدن خلاصه رفتیم پارکینگ و درو بستم و اروم شرو کردم به خوردن پاهای رویا یه 10 دیقه کامل همه جاشو خوردم بعد صندلی جلو رو کامل خم کرد و دخترا پاهاشونو دراوردنو انداختن جلو و رویا هم نشست جای من منم رفتم جلو پاهاشون و شروع میکردم به خوردن یه چن دیقه خوردم و انواع مزه های عرق و پا تو دهنم بود که یکیشون گفت چرا مال منو نمیخوری بخور دیگه فقط مال سارارو خوردی که اخه من حواسم بود که فقط میخوردم خلاصه نیم ساعت تموم پاهارو خوردم و تمیزشون کردم و گفتم حالا که من اینقدبهتون خدمت کردو دوس دارم یادگاری جوراباتون داشته باشم هشون جوراباشون دادن و میگفتن خوششون اومده و حال داد البته من واقعا دیوونه وار میخوردم و خدمت میکردم بعد خودمم 4بار ارضا شدم بین اون حالت خلاصه اروم ماشین دراوردم و رسوندمشون و رویا هم رفت و منم بیحال 2ساعت خوابیدم 4 بار ارضا شدن کار اسونی نیستا ادامه داره خواستین بگین بنویسم براتون نوشته عاشق ابدی

Date: April 5, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.