داستان ارسالی چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ :لذت بردن با طعم انگشت

0 views
0%

سلام مریم هستم قبلا داستان اولین بار نوشتم این خاطره برمیگرده به 7 فروردین 96 که می خواستم برم خونه ی خواهرم که رضا دوست پسرم گفت میرسونتم ساعت 4 بود که رضا اومد دنبالم و از تهران راه افتادیم به سمت کرج وارد اتوبان که شدیم خیلی ترافیک بود رضا شیشه ها رو داده بود بالا و مشغول اهنگ گوش دادن بودیم که رضا دستشو گذاشت رو پاهام و اروم شروع به نوازش کرد و منم دستمو گذاشتم رو دستش و دستشو نوازش میکردم که رضا دستشو از زیر دستم دراورد و اروم از روی مانتو شکممو میمالید و به سمت سینه هام حرکت میداد تا که سینه هامو از رو مانتو گرفت و شروع به مالیدن کرد بعد بهم گفت که دکمه های مانتومو باز کنم منم دکمه های بالای مانتومو باز کردم و رضا دستشو برد داخل مانتوم و سینه هامو از رو تاب شروع به مالیدن کرد بعد بهم گفت سینه هام رو از زیر سوتینم دربیارم منم سوتینمو به سمت پایین کشیدم وسینه هامو از بالای سوتین دراوردم که رضا دستشو کرد زیر تابم و سینه هامو محکم فشار میداد و خیالمون راحت بود که کسی نمیبینه چون شیشه های ماشین کاملا دودی بودن بعد اینکه رضا کلی با سینه هام بازی کرد ترافیک باز شد و به راه افتادیم اما رضا نذاشت لباسامو مرتب کنم نزدیک کرج باز به یه ترافیک وحشتناک خوردیم که رضا باز دستشو کرد داخل تابم و شروع به مالیدن سینه هام کرد و بهم گفت دکمه های شلوارمو باز کنم منم همین کارو کردم بعد دستشو از تابم دراورد و به سختی داخل شلوار و شورتم کرد و کسم که از شدت شهوت خیس خیس شده لود رو تند تند میمالید و انگشتشو لای کسم بازی میداد منم از شدت لذت اروم اهههه و ناله میکردم که بعد دو سه دقیقه ارضا شدم خیلی لذت برده بودم خواستم لباسامو مرتب کنم که رضا نذاشت گفت که میخواد یه ذره کونمو انگشت کنه منم قبول کردم و کونمو یکم طرفش کردم رضام به سختی دستشو برد زیر شلوار و شورتم و انگشتشو رسوند به سوراخم و خیلی اروم انگشتشو کرد داخل کونم و اروم انگشتشو تو کونم تکون میداد منم از روی درد ناله میکردم که انگشتشو بعد یه دقیقه دراورد و بهم گفت لباسمو مرتب کنم وقتی منو رسوند خونه ی خواهرم لبامو بوسید و ازم قول یه سکس از کون رو گرفت و رفت پایان
نام مستعار: سبزه
ایمیل : [email protected]

Date: September 5, 2018

One thought on “داستان ارسالی چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ :لذت بردن با طعم انگشت

  1. دختر سکسی یا زن برای سکس تصویری یا صدا حرف بزنیم در تلگرام یا زنگ بزن بی نیاز از پول باشه09100755137

Leave a Reply

Your email address will not be published.