داستان کردن کونم و ماجراهاش

0 views
0%

سلام این داستان کاملا واقعیه هیچ دروغیم ندارم بریم سره اصل مطلب من علیرضا هیکلم خوبه بد نیست کون گنده ای دارم و یکم چاقم بدنمم سبزست خلاصه با یکی از دوستام به اسم سعید که همش باهم بودیم زیاد میرفتیم خونمون تو کامپیوتر من سوپر میدیدم جق میزدیم منم خیلی دوست داشتم بهش کون بدم خیلی و اینکه تاحالا نداده بودم جز اینکه خیار اینا میکردم توش اونم نازک یه روز مشغول فیلم دیدن شدیم منم اونروز موهایه کله بدنمو زده بودم که وقتی تو اینه خودمو میدیدم سیخ میکردم بغل هم نشسته بودیم رو صندلی من یه چیزی انداختم زمین خم شدم مخصوصا کونمو که شرتم تنم نبود کردم سمتش قمبل کردم اومدم بردارم از زمین دیدیم زد دره کونم گفت جووووون من همونجا ضعف کردم دلم غش رفت خودمو زدم به اون راه نشستم رو صندلی گفتم میکنمتا گفت عمرا بعد من گفتم حیف خوشم نمیاد پسر بکنم گفت ولی من خیلی خکشم میاد تورو بکنم دلو زدم به دریا گفتم عمرا بتونی گفت بخواب ببین چجوری بکنمت منم داشتم از خوشحالی میمردم دراز کشیدم خوابید روم حدود پنج دیقه سعی کرد بکنه نتونست تا اینکه گفتم تو دراز بکش من بشینم اول دره کونم تف انداختم قشنگ خودمو انگشت کردم بعد میزون کردم کیره کلفتشو که خیلی کلفت بود و۱۷ سانت بود اروم نشستم دیدم سوختم باز پاشدم باز تف کردم نشتم روش کلش یکم بیشتر رفت توش اروم اروم رفتم پایین همونطوری نشستم روش خودمو میمالیدم اونم داشت حال میکرد بعد یه پنج دیقه بالا پایین کردم گفتم نوبته توعه از خجالته این کون گنده در بیار داگی شدم قمبل کردم مهلت نداد فورا کرد تا ته توش همینجوری تند تند تلمبه میزد داشتم دیوونه میشدم بعد یکم اروم کرد به درخواست من من خوابیدم همونجوری که کیرش توووش بود اونم خوابید اون مدلم یه پنج دیقه ای کرد بعد کیر کلفتشو در اورد ابشو ریخت رویه لمبرایه کونم این گذشت بعد این خیلی سکس داشتیمو داریم که یه قشنگش چند وقت پیش اوفتادو میخوام بگم من تو این دو سال فقط به اون دادم یه روز قرار بود مادر پدرم برن مسافرت من تا فهمیدم فردا میخوان برن پریدم با سعید هماهنگ کردم رفتم حموم حسابی با تیز بر یا همون موبر قشنگ همه جایه بدنمو زدم یه دونه موام نموند بعد باتیغ قشنگ بقلایه سوراخمو زدم شد اینه آینه صاف تا صبح دل تو دلم نبود فقط دوبار جق زدم تا اینکه ساعت۲ ظهر بود رسید جلو در منم درو باز کردم اب حمومو باز کردم رفتم زیر دوش تا بیاد صدایه بستن درو شنیدم فهمیدم که وقتشه قشنگ گاییده بشم اومد دره حمومو زد گفتم بیا تو وقتی باز کرد من قبلش دراز کشیده بودم قمبل کرده بودم وقتی باز کرد درو گفت جوووووون چه چیزی شدی زود لباساشو در اورد اومد زیر دوش قشنگ شامپو ریختم رو جفتمون کفی شدیم همو مالیدیم بعد رفتیم زیر دوش دیدم یکم پشم داره فورا تیغو برداشتم چون من عاشق سکسم خیلی ارزش قاعلم به این چیزا به این چیزا اهمیت میدم خلاصه پشماشو زدم بعد قشنگ کیرشو شستم نیمه راست بود حسابی واسش ساک زدم که صدایه اهش در اکمده بود دوش اب داغم رومون بود حسابی حشری تر شده بودیم حتما امتحان کنید بی نظیره بعد طبق همیشه دراز کشید من تف زدم دمه سوراخم یکم انگشت کروم اروم نشستم روش تا نصفه رفت چون خیلی کلفته فورا پاشدم یکم به کیرش تف زدم یکم به سوراخم باز اروم نشستم راحت همه ی کیرشو قورت دادم بعد شروع کردم نند تند بالا پایین شدن بعد خسته شدم داگی شدم قشنگ قمبل کردم اومد پشتم قشنگ تا ته کرد تو تند تند تلمبه میزد همینجوری ادامه میدادیم که گفت یه پوزیشن دیگه سعید زیاد سکس وارد نبود فقط بلد بود تلمبه بزنه منم تاالان مجبوری باهاش حال میکنم پوزیشنارو خودم بهش یاد میدم میگم چیکار کن چیکار نکن خلاصه خوابیدم پاهامو دادم بالا با دست اوردم تا میتونستم سمت صورتم قشنگ سوراخم زد بیرون تا دید اینو کیرشو فورا کرد تو افتاد روم اینو اسب منو میکردم تند تند جوری که ترسیدم روده هام پاره بشه همینجوری داشت تلمبه میزد منم کیرمو میمالیدم من ارضا شدم دو دیقه دیگه تلمبه زد اونم ارضا شد پاشید رو سینه هامو شکمم بعد نشست بعداش جفتمون دوش گرفتیم اون لباس پوشید رفت خیلی سکس کاملی بود ولی کاش طرفم یکم وارد بود این اخرین سکسم بود هرچیم گفتم این واقعیت بود خلاصه الانم یه دو هفته ایه هوس کیر کردم سعیدم شهرستانه تو فکر اینم که دیگه باهاش نباشم یکی دیگه رو پیدا کنم اینم داستان من عاااشقتونم فدایه تک تکه کیراتون نوشته رضا

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.