دختر عمه ی سکسی زنم ۲

0 views
0%

8 8 8 8 1 9 85 2 80 8 8 9 9 85 9 87 8 3 9 8 3 8 8 2 9 86 9 85 1 قسمت قبل سلام دوستان در قسمت قبل در مسافرت حسابی به پریسا خانم حال دادم و حالا دیگه نوبت اون بود تو مسافرت تا کسی حواسش نبود دستم مدام کار می کرد سینه ها و کس کون پریسا خانم را میمالیدم اونم حشری تر می شد وقتی که برگشتیم هرمی رفت خونه خودشان یک روز که تو اداره مشغول کار بودم یک اس ام اس برام از طرف دختر عمه زنم آمد که نوشته بود امروز وقت داری بریم بیرون سریع جواب دادم بله و زمان و مکان را هماهنگ کردیم سریع حاضر شدم رفتم دنبالش سر کارش چند تا دوستای کسش هم باهاش بودند تا منو دید از دوستاش خداحافظی کرد و آمد سمت من دوستاش برگشتند ما را نگاه کردند و خنده هایت ریز می کردند احتمالا فکر می کردند من دوست پسرش هستم با هم دست دادیم و رفتیم سمت ماشین سوار شدیم رفتیم یک دوری زدیم و هر جا که خلوت می شد من پریسا را میمالیدم تا بلاخره رفتیم یک ویتامینه زدیم و تو را برگشت من که حسابی حشری بودم یک جای خلوت پیدا کردم و پارک کردم و کمر و زیپ شلوارم را باز کردم پریسا هم تا کیرم را دید شروع کرد برای من ساک زدن و و من اه می کشیدم و اون با چشمای درستش منو نگاه می کرد که حشری ترم می کرد نغمه را کشید عقب تر و تندش کرد داشتم میومدم که بهش گفتم دارم میام دستمال بده گفت می خورم چنان میک زد ابکیرم را که احساس کردم کمر بادکش می کنه خلاصه خودمان را مرتب کردیم و رفتیم باز دور دور منم رو پخش حسابی کار کردم قرار شد دو روز دیگه که عمه زنم صبح میره خونه خواهری پریسا و من از سر کار مرخصی بگیریم و من کونه این جنده خانم را باز کنم روز موعود رسید پریسا پیامک زد بیا رفته رفتم دم خونشون و پیامک زدم پایین هستم اونم در را رد و منم رفتم بالا و کفشم را گرفتم دستم بردم داخل که بعداً شر نشه رسیدم تو دیدم جنده خانم حاضر حاضر برای دادن یک لباس خواب سفید حریر که زیرش یک شورت بندی سفید پوشیده و سوتین نبسته رفتم سمتش لب تو لب شدیم حسابی لبا را میمکیدم عاشق لبای درستش بودم و بعد گوش و گردنش دستام رو پستون و کسش کار می کرد بند لباس خواب را باز کردم و لباس خواب را از جلو باز کردم بدن سبزه و ریزه پریسا معلوم شد پریسا با قد کوتاه و سینه های بزرگ افتادم به جون پستوش حالا میک نزن کی میک بزن دستم رفت سمت بند شورتش اونم باز کردم شورتش هم رو درآوردم کس پف کردش افتاد بیرون پریسا هم منو لخت کرد دکمه های پیراهنم را باز کرد دست میکشید به سینه هام و شلوار شورتم را با حول کند و از پام در آورد و همون جا برای من شروع کرد به ساک زدن جنده عین پورنو استار ها ساک میزد و تو چشمام نگاه می کرد و چشمان قشنگش را ریز میکرد و ریز می خندید منم که حسابی حشری بودم بغلش کردم جفتمون رفتیم تو اتاق خانم منم انداختم رو تخت شروع کردم به میک زدن کسش و زبونم را لای لبه های کسش می کشیدم و چوچولش را می خوردم و زبونم را لول میکردم تو کسش که دیونش کرده بود بعد منم رفتم رو تخت و شصت نه شدیم منم آدامه دادم به لیس زدن و پریسا هم ساک میزد برام سوراخ کون تنگش روبروی من بود باید آمادش میکردم برای گاییدن انگشتم رو تو سوراخش کردم و میچرخوندم بعد از مدتی بهش گفتم بلند بشه و قنبل کنه برام از رو میز توالتش کرم برداشتم و سوراخ کونش و انگشتم را چرب کردم جنده ناله میکردم و آخ اخ می کرد وقتی با کونش ور می رفتم حسابی که سوراخش باز شد کیرم را چرب کردم و گذاشتم دم سوراخش مثل ماه میچرخوندم بعد که سرش رفت تو آروم آروم فرو کردم تا وسطاش که رفت نگه داشتم تا جا باز کنه اونم مدام آخ و ناله میکرد بعدش ریز ریز شروع کردم تلنبه زدن تو کونه پریسا اونم مدام جیغ میزد منم حشری تر می شدم بهش گفتم بلاخره بهم کون دادی جنده خانم و من عادت دارم تو سکس فحش بدم که حشری تر میشم می گفتم جون پریسا جنده هرزه هرجایی خواهر و مادر جندت را می کنم کونی فهمیدی کیرم کجاست جنده با صدای خفه گفت جون تو کونه جندته داری پارم میکنی گفتم جون میگامت پارت میکنم جرت میدم و محکم تو اون کون داغ تلمبه می زدم گفتم پریسا جون ابم را می خواهم بریزم تو کونت و اونم یک آخ گفت و منم محکم تر تلمبه می زدم که نزدیک بود که بیام کیرم را تا ته فرو کردم و ابم تو کونش خالی شد اونم گفت سوختم اه و بعد از سوراخش مقداری از ابم سر ریز شد بعد رفتیم حمام با هم انجا هم کیرم را ساک زد برام سیرمونی این دختر نداره که منجر به این شد که چسبوندمش به دیوار و سرپایی کونش را گاییدم آمدیم بیرون و لباس پوشیدم و رفتیم یک ناهار زدیم و قرار و مدار سکس بعدی هم شد خونه ما نوشته

Date: June 4, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.