دوران نوجوانی و کون دخترخالم

0 views
0%

سلام بر دوستان شهوانی داستانی که براتون مینویسم مربوط به خودم و دخترخالم هست فکر میکنم خیلی از شماها با دخترا فامیل تو بچگی ور رفتین کوتاه مینویسم چون خودم حوصله داستان بلند ندارم ده سال پیش تازه به سن بلوغ رسیده بودم دخترخالم چند سالی ازم کوچکتر بود اونم تازه به سن بلوغ رسیده بود این رو میشد از سبز شدن ممه هاش فهمید خالم اینا زیاد خونه ما میومدم و گاهی شبا هم میموندن ما بچه ها با هم بازی میکردیم تو جمع بچه ها من از همه چند سالی بزرگتر بودم یادم میاد یا تو حیاط فوتبال بازی میکردیم یا تو اتاق با جورابایی که تو هم میکردیم یه بار که تو حیاط فوتبال بازی میکردیم با دختر خالم تو یه تیم بودیم موقع حمله تیم مقابل عقب عقب اومد و کونش به کیرم تماس پیدا کرد خیلی حس خوبی بهم دست داد و یکم راست کردم بقیه هم بچه بودن و تو حال و هوا بازی چند باری تکرار شد و حسابی حال کردم تو بازی های بعدی هم بارها و بارها این کار تکرار شد من که حسابی حال کرده بودم سعی میکردم بچه ها رو راضی کنم تو اتاق بازی کنیم چون هم در رو میبستیم و هم فضا کوچیک بود و احتمال مالیدن بیشتر بنظرم میومد دخترخالم مشکلی نداره و خودش هم حال میکنه چون هیچ وقت اعتراضی نکرد و بعدها خودش تو هر موقعیتی عقب عقب میومد و کونش رو حسابی به کیرم میچسبوند برای همین منم خیالم از بابت دخترخالم راحت شده بود یادم میاد یه شب شام خونه ما بودن و مادرم بهش گفت بره از زیرزمین خیارشور بیاره زمستون یا پاییز بود گفت میترسم و مادرم به من گفت باهاش برو یادمه از لحظه وارد شدن به زیرزمین کونش رو به کیرم میمالوند و منم محکم از پشت بغلش کرده بودم و دستم رو ممه های اندازه لیموش گذاشته بودم این کار رو تا رسیدن به دبه خیارشور اخر زیرزمین ادامه دادیم و تو مسیر برگشت تا در زیرزمین هم بمال بمال ادامه داشت از حشر داشتم میمردم برا همین با ظرف خیارشور فرستادمش بالا و خودم رفتم تو دستشویی حیاط جق زدم و زود امدم بالا بدون اغراق دو سالی این قضیه ادامه پیدا کرد تا اینکه یه بار مادرم در حالی که از پشت بهش چسبیده بودم ما رو دید و این قضیه برا همیشه تموم شد چند باری که فقط ما بچه ها خونه بودیم اونقدر از پشت کیرم رو به کونش مالیدم که ارضا شدم هر دوتامون با کسای دیگه ازدواج کردیم و خوشبختیم یاد دوران نوجوانی بخیر نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.