دوست دختر تصادفی

0 views
0%

سلام دوستان.من آریا هستم 27 ساله،وقتی دیدم خیلی از بچه ها خاطرات نگفتشونو گذاشتن منم گفتم یکی از خاطراتمو تعریف کنم.
داستان ازینجا شروع شد که ما به یه عروسی دعوت شدیم،و اونجا از یکی از دخترا که در حال رقصیدن بودو خیلی ام خوشکل و با نازه خاصی میرقصد خوشم اومد،به یکی از دوستام سپردم که آمارشو در بیاره،ولی جالب اینجاست که رفت و اشتباهی در آورد،یعنی یکی دیگرو که عین همونی بود که نشون کردمو در آورد.
خلاصه شمارمو بهش دادو فردایشم بهم اس ام اس داد و ازونجا بیشتر باهم آشنا شدیم،شبا اکثرا باهم اس بازی میکردیم،که یه شب صحبتمون به سمت سکس رفت،هی من میگفتم اونم باهام میومد،تا جایی که صحبتمون کاملا سکسی شد.منم که دیدم اینجوریه گفتم خوب یه پیشنهادی بهش بدم ببینم چه میگه،پا بده هست یا فقط بلف میزنه،بهش گفتم کی وقت داری یه حالی باهم کنیم،گفت بهت خبرشو میدم!!منم کف کردم.خلاصه یه چند وقتی طول کشید تااااااا دقیقا روزه عیده سال 89 یعنی دقیقا دمه غروبش،اومد پیشم مغازه ای که کار میکنم،یه قد کوتاه داره با یه صورت واقعا زیبا یه شال سفید سرش بود،اومد پیشم رفتیم بالکن،یکم حرف زدیم بعد یواش یواش بغلش کردم سرشو گرفتم بالا شروع کردم به بوسیدنش،چشاشو بست،رفتم سمت لباش و لب گرفت ازش،لبای کوچیکو خوشکلی داشت،اون روز اومده بود که واسم ساک بزنه،از قبل صحبت کرده بودیم گفته بود که نمیتونه کس بد،پریود بود،بلند شدم جلوش وایستادم،کیرم داشت شلوارمو پاره میکرد،دست کرد کمربندمو باز کرد،کیرمو از رو شرتم گاز گرفت،درش آورد گفت وای چقدر بزرگه،گفته بودی بزرگه اما نمیدونستم اینقدره،با یه حرکت یهو یه گرمایی رو کیرم حس کردم،که دیدم کل کیرم توی دهنشه،وای بچه ها فوق العاده بود،واقعا جاتون خالی،یه جوری ساک میزد که همون دقایق اول نزدیک بود آبم بیاد،بهش گفتم آرومتر بابا،حسابی خیسش کرده بود،تا ته کیرمو میکرد توی دهنشو در میاورد،دستاشو از رو کیرم برداشتم خودم تقه زدم،چند بارم خواستم برم سمت کسش که انگار واقعا پریود بود نذاشت،خلاصه اون بعد از 10 دقیقه آبم اومد بهش گفتم بریزم توی دهتنت گفت نه نمیخورم.اون روز گذشت، هفته های اول سال 89 باهاش قرار گذاشتم که یه سکس کامل کنیم،ساعت 2 بعد اظهر یه روزی قرار گذاشتیم بازم اومد پیشم،بهش گفتم لامبادا بپوشه،البته ایندفعه هم یکم پریود بود،و آخراش بودا،اما بهم گفت دوس داره سکس زمان پریودیو بچشه،آخه یکی از دوستاش انگاری پریود بود رفت داد بهش حال داد اینم خواست امتحان کنه.
خلاصه ساعت 2 اومد رفتیم بالا مکانو آماده کرده بودم،به کیرمم اسپری تاخیری زده بودم که حسابی بترکونم،اومد بالا شروع کرد به در آوردن لباساش،جونم یه سوتین توریه صورتی تنش بود،با پوستای سفیدو سینه های نازش،همون اول از پشت بغلش کردم گردنو بالای سینه هاشو خوردم،خوابوندمش رو تخت خودمم روش خوابیدم،یکم ازهم لب گرفتیم،بعد سوتیینشو در آوردم سینه هاشو انداخت توی دهنم تا میتونستم میک زدیم،بعد بهم گفت شلوارمو درار،دکمه ی شلوارشو وا کردم کشیدم پایین دیدم یه شورت صورتی توری پاشه،کسش از زیرش معلوم بود،داشتم دیوونه میشدم،شلوارو که در اورم رفتم سمت کسش،شروع کردم به خوردن کسش از روی شرت،دستشو انداخته بود توی موهامو پاهاشو انداخته بود روی شونه هام کم کم داشت صدای آخ آخش در میومد،بلندم کرد گفت شلوارتو در بیار،در آوردم رفتم کنار لباش،کیرمو گرفت توی دستش چشاشو بستو با ولح خاصی خورد،منم با کسشو سینه های نازش که پهنه سینش شده بودن بازی میکرم،بعد از یکم ساک زدنش،شورتشو در آوردم کس تنگشو باز کردمو لیس زدم انگشتمو مینداختم توش میچرخوندم،چوچولشو میک میزدمفخیلی کوچیک بود اما با مزه بود،دوره کسش یکم سیاه بود،قبلا بهم گفته بود دوس داری کسم چجوری باشه؟بهش گفته بودم گوشتیو سفید که گفت هیچکدوم نیست،اما کیر من همونی بود که انتظار داشت،حتی بزرگترم دلش میخواست،سایز کیرم 17 سانته با قطر 2 سانت،دیگه صداش بلند شده بود،که دیدم از کسش داره خون میاد بهش گفتم خون میاد که،هنوز پریودی!؟گفت آره..
کیرمو دوباره انداختم توی دهنش خیس کردو خورد،بیضه هامو چندباری حسسسسابی میک زد بعد گذاشتم روی سوراخ کسش فشار دادم بره توش اما نرفت از بس که تنگ بود،بهم گفت بیشتر چربش کن ،یکم روغن بدن داشتم مالیدم به کسشو کیر خودم،بعد دوباره امتحان کرم،اینبار رفت،واااااااااااااااااااای وقتی رفت توش یه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخخخخخخخخخخخخخخه..بلند کشید،منم که تازه گرم شده بودم شروع کرم به ضربه زدن،عینه تلمبه میکرمش،اونم هی داشت آه آه میکرد،دوره کیرم کلا خون شده بودو به دوره کسش میچسبید،منم هرچقدر که میتونستم محکمتر میکرمش،پاهاشو جم کردم توی شیکمش کیرمو تا جایکه میشد کردم توی کسش،سینه هاشو میمالیدم،بعضی وقتا اینقدر بلند داد میزد که دستمو مینداختم توی دهنش،سینه هاشو که میگرفتم دستشو میذاشت رو دستام تا سینه هاشو فششششششار بدم بیشتر حال کنه،یه کس خوشکلو تنگ داشت که کردنش خیلی سخت بود،مثه این میموند که داری از کون میکنیش،پشمای کسشم تراشیده بود حسابی سفیدو تو ی چشم بود،نوکه پستوناش از حشر زیاد تیز شده بودن،منم با انگشتام باهاشون بازی میکردم که بیشتر بهش حال بدم،هر وقت که میدیم آروم شده یهویی کیرمو تا ته میکرم توی کسش که یه آهه بلند میکشید و میگفت بیشتر بکن،بکن،بکن..
سکسمون حدودا 1 ساعت تا 1.15 طول کشید،تواین مدت 4 بار ارضاش کردم،خیلی خوشش اومد،شبش کلی از کردنمو ظربه هایی که میزدمو،کارایی که در حین سکس باهاش میکردم تعریف کرد..توی این چند سال بهترین سکسی که داشتم با اون بود،هیچ وقتم فراموشم نمیشه..
مرسی

Date: April 6, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.