زخم نازنین

0 views
0%

سلام به همه ی اعضا مسعودم و اولین باره که میخوام داستان بنویسم اگه غلط غلوط داشت شرمنده اولش بگم که 27سالمه و میخوام اولین و آخرین خاطره سکسی زندگیم تا قبل ازدواجم که سه سال پیش اتفاق افتاد رو براتون بنویسم الان نزدیک یه ساله که ازداوج کردم من یه زندایی دارم به اسم نازنین که الان 40 سالشه و اولش که با داییم ازدواج کرده بود یعنی 16سال پیش خیلی خوش فرم و خوش استیل بود اما بعد باردار شدنش یه مقدار تپلی تر شد طوری که کاملا به چشم معلوم بود و البته به چشم من که نوجون بودم و اون موقع ها اوج حشری شدنم بود و با یه چشمک سیخ میکردم بسیار جذاب و سکسی بود بگذریم وقتی نازنین وارد خانواده ما شد من تقریبا یه بچه 10 11 ساله بود و از اونجایی که نازنین برادری نداشت و یه خواهر بزرگتر از خودش داشت من و مثل داداش کوچیکتر خودش دوست داشت و بهم محبت میکرد اما من چموش که البته خیلی دست خودمم نبود یه کم بی جنبه بازی در میاوردم و خیلی تو پر و پاچش میچرخیدم انصافا از همون قدیمم کونش حرف نداشت خیلی وقتا میشد که میرفتم خونه مادر بزرگم و مستقیم میرفتم بالا پیش زنداییم و تا دم غروب که میخواستیم برگردیم خونه پیش نازنین بودم چون منم خواهر و برادرم ازدواج کرده بودن و تو خونه تنها بودم خلاصه گذشت تا داییم از اون خونه رفتن و برا خودشون یه جا رو اجاره کردن و بعد 7 8سال مادرم با داییم سر ارث و خونه پدری حرفشون شد و منم که بچه بودم و مطیع پدر و مادر حسابی گند خورد تو این رابطه و تو این مدت چندسالم زندایی یه دوقلو زایید و مشغول اونا شد و ما هم همچنان بی خبر به جز عروسیا یا مراسمای ختم که سالی یکی دو بار اتفاق می افتاد و همدیگرو میدیدیم این ماجرای قهر مسخره ادامه داشت تا عید سال 90 که دقیقا دوماه بود که من از خدمت اومده بودم و تو مغازه بابام مشغول شده بودم چند روز مونده بود به عید که با وساطت دایی های مادرم و بابام و مادربزرگم بلاخره مادرم و دایی باهم آشتی کردن بلاخره اولین دیدار من و نازنین روز سوم عید رقم خورد که اونا به عنوان کوچیکتر اومدن خونمون انصافا بیشتر از اینکه تو کفش باشم دلم برا محبتای دوران بچگیم تنگ شده بود اون روز زودتر از خواب بلند شدم رفتم دم مغازه و کارام و مرتب کردم که برا ناهار خونه باشم وقتی برگشتم متعجب شدم چون دایی و زن و بچه هاش زودتر از من رسیده بودم منم خیر سرم روز سوم عید عین کارگرا لباسم خاکی شده بود چون مغازه مصالح ساختمانیه رفتم بالا در و باز کردم اول رفتم دستشویی و سر و وضعم و مرتب کردم وقتی اومدم بیرون دایی و دیدم و حسابی رو بوسی و بچه هاش و دیدم و کلی خوشحال شدم و خواهرمم که اونجا بود با نگاه عصبی هی لباشو گاز میگرفت و اشاره به لباسام میکرد و یه آن یه نفر از تو آشپزخونه بهم سلام داد برگشتم و با نگاه متعجب چند ثانیه بهش خیره شدم بللللللللله درست حدس زدم صدای نازنین بود اینقدر این بهت من تابلو بود که چندثانیه سکوت شد و همه داشتن ما رو میدیدن به زور خودمو جمع کردم و سلام کردم و خوشآمد گفتم و خواهرم دستم و گرفت و برد تو اتاق که لباسام و عوض کنم تو اون چند دیقه فقط به نازنین فکر میکردم که مگه میشه یه زن اینقدر تغییر کنه صورتش اندامش با هزار سوال تو ذهنم برگشتم تو پذیرایی و بعد یه کم صحبت کاری و شر و ور گفتن با دایی و بابام مستقیم رفتم تو آشپزخونه مامان و خواهرم و نازنین که حالا خیلی از دیدن همدیگه خوشحال بودن سر میز ناهار خوری داشتن وسایل ناهار و آماده میکردن خودش تا من و دید شروع کرد بلبل زبونی کردن به به آقا مسعود ماشالله چقدر بزرگ شدی بی معرفتی و منم که از اینهمه تحویل گرفتن حسابی سر حال اومده بودم شروع کردم با ذوق و شوق حال و احوال کردم خلاصه ناهار و خوردیم و بعدازظهر دایی اینا رفتن و قرار شد دو سه روز بعدش ما بریم بازدید و پس بدیم که من هزار جور فکر اومد تو سرم که باید حسابی سنگ تموم بذارم و تا میتونم به خودم برسم همون شب حدودای 10بود که با رفیقام تو قهوه خونه بودم دیدم برام پیامک اومد از یه خط ناشناس سلام عیدت مبارک خوبی شما حق داری شماره زنداییت و نداشته باشی دوزاریم افتاد که خودشه شروع کرد صحبت اما خداییش اهل لاس زدن نبود که وسط صحبتاش گفت شمارت و از داییت گرفتم فکر نمیکردم اینقدر خوشگل شده باشی و خلاصه روز بازدید رسید و این دفعه فقط من و بابام و مادرم رفتیم زنگ و زدیم خودش بود و بفرمایید رسیدیم بالا دایی در و باز کرد و طبق معمول ماچ و بوسه که یه هو نازنین وسط پذیرایی پیدا شد هم اون از دیدن من تو کت و شلوار کلاسیک متعجب شده بود هم من از دیدن اون با یه دامن بلند و پیرهن یقه باز خیلی خوشگل پولک شده و از همه مهمتر آرایش فوق العاده زیباش کم کم داشتم سناریو دوستی با نازنین رو که خودش از دو سه شب پیش شروع کرده بود رو میریختم اون روز زندایی خانم حسابی تو پذیرایی 2 سنگ تموم گذاشت و نکته ای که خیلی برام جالبه اینه که خیلی من و تحویل گرفت و اصلا نمیزاشت حتی برا برداشتن میوه کوچکترین زحمتی به خودم بدم دیگه بعدازظهر شده بود و کم کم میخواستیم آماده رفتن بشیم که مادرم به بابام گفت شنیدم خاله اعظم خاله بابام که تو دهات زندگی میکرد آوردن تهران خونه خواهرته نمیخوای بهش سر بزنی بابام موافقت کرد و من که اصلا حال نداشتم باهاشون برم و حوصله یه گله دهاتی و نداشتم گفتم پس من و سر راه بزارید دم یه آژانس برم خونه شب کار دارم یه هویی نازنین پرید وسط صحبتامون که چه کاریه یعنی اینقدر بد میگذره بمون اینجا یه کم تعارف تیکه پاره کردیم و منم که بدم نمیومد یه کم بیشتر پیش نازنین باشم گفتم پس شما برید برگشتید بیاید دنبال من نازنینم تا این و شنید گل از گلش شکفت و بابا اینا خداحافظی کردن و رفتن من تا اومدم رو مبل جا گیر بشم دایی گفت منم میرم برا فرداشب که همکارام میان خرید کنم درضمن لباس راحتی به مسعود بده عوض کنه نازنین تا بلند شد که بره سمت اتاق بازچشمم خورد به باسن خوش فرمش که زیر دامن مشکیش قشنگ بالا پایین میرفت و خود نمایی میکرد رفت تو اتاق و برگشت و گفت تو اتاق سعید و سینا یه دست لباس راحتی برات گذاشتم برو عوض کن گفتم عجله ای نیست میرم نازنینم گره روسریش و باز کرد و قبل از اینکه من حرفی بزنم خودش گفت جلو بابات معذب بودم تو که مشکلی نداری گفتم نه فرصت خوبی بود یه دل سیر صحبت کنیم بچه ها رفتن تو اتاقشون بازی کنن و من و نازنین تنها شدیم روی یه مبل سه نفره نشستیم خب آقازاده چطوری حتما باید داییت بیاد تا یاد ما کنی نه این حرفا چیه جویای احوال بودم چند ماه سربازی بودم حرفامون ادامه دار شد تا گفت دلت برا من تنگ نشده بود گفتم آره بخدا اما خودت میدونی که با اون دعوا مامان و دایی نمیشد راستی نمیخوای زن بگیری نه چطور تا این و گفتم انگار خوشحال شد همینجوری نه فعلا میخوام خودم و جم و جور کنم و کاسبیم و از بابام جدا کنم آره خوبه عجله نکن تو همین حال و هوا و صحبتای معمولی بودیم که من تازه چشمم خورد به یقه پیرهن نازنین که زیر چشمی نگاه کردم بللللله درسته خط سینشه اما تابلو نکردم یه کم صحبت و ادامه دادم که دیگه بی اختیار هی چشمم به خط سینش می افتاد سینه هاش خیلی بزرگ نبود اما انصافا خوب و سرحال بود وسط صحبتاش گفتم راستی دوقلوهات خیلی شیرینن ماشالله وضع داییم که خوب شده که انگار منتظر همچین لحظه ای بود و شروع کرد به گلایه داییت کاملا عوض شده و اصلا به من و بچه ها اهمیت نمیده و یه سره تو کارگاهه جوراب بافی و اونجام که اکثرا زنا کار میکنن و من اصلا از کاراش سر در نمیارم چند بارم باهم حرفمون شده منم یه کم توجیح کردم که کارش سخته و بهش سخت نگیر و از اینجوری حرفا که دیدم بلند شد و نزدیکتر شد و گفت مسعود بین خودمون باشه خودم دو بار تو خیابون با دوتا خانم خیلی ناجور دیدمش و هر بار بهش گفتم زده زیرش منم واقعا از این حرفش تعجب کردم چون تا اونجایی که من داییم و میشناختم اهل اینجور صحبتا نبود البته بعدها متوجه شدم نازنین راست گفته منم خواستم بحث و عوض کنم که از دهنم پرید و یهویی گفتم ماشالله نازنین گفت ماشالله چی گفتم اگه ناراحت نمیشی یه کم تپل تر شدی گفت بله البته بزنم به تخته جذابتر شدی چی بگم والا با همین جمله اش یه عشوه ی ظریف و دلربا اومد که واقعا دلم و برد منم که دیدم اونم باهام راحته راحت تر به سینه هاش نگاه میکردم و اونم متوجه شده بود اما زیاد براش مهم نبود خلاصه اون روز حسابی با نازنین حرفای این چند سال و زدم و شب بابامم نیومد و گفت خودت بیا و منم با اصرار خودم با آژانس برگشتم خونه از اون به بعد از طریق پیامک با نازنین در ارتباط بود و اولا دو سه روز یه بار پیام میداد و بعد یکی دو ماه که گوشیش و عوض کرد از طریق وایبر هر روز باهم صحبت میکردیم و خیلی وابسته شده بودیم خیلی از حرفای خصوصی رو بهم میگفتیم که یه روز گفتم دلم برات تنگ شده بچین همدیگرو ببینیم توقع داشتم بگه با مادرت بیاید خونمون یا ما میام که گفت باشه هر جا بگی میام گفتم پس فردا خوبه داد و قرار شد بچه ها روببره خونه مادرش ساعت و قرار و تنظیم کردیم سر تایم رفتم دنبالش سوارش کردم و رفتیم بهار ترافیک خیابون جمهوری معجون گرفتم و تو راه خوردیم و بهش گفتم بریم مغازه گفت بریم ساعت 2 3رسیدم مغازه و در و باز کردم و رفتیم تو قفل کردم و رفتیم تو بالکن گفتم ببخش اینجا همش سنگ و آهنه زیاد وسیله پذیرایی نیست شروع کرد زبون ریختن که خودت باشی کافیه همونجا سماور و قوری بود و یه چایی دم گذاشتم یه دفعه بهم گفت مسعود جانم از دست داییت و کاراش خیلی خسته شدم چرا خیلی پرو و بی حیا شده خب چی شده هیچی میخواد به هوای کار با دو سه تا از همکاراش بره تایلند خب که چی فکر کرده من هالوام و نمیفهمم چه غلطی میکنه 3 من میدونستم که منظورش چیه اما خودم و زده بودن به اون راه گفتم خب بگو نره چقدر بگم مگه دفعه اولشه نمیدونم چی بگم که یه دفعه گفت اگه اینبار بره میدونم باهاش چیکار کنم گفتم مثلا چیکار میکنی گفت منم تلافی میکنم یه لحظه آروم شد و از عصبانیتش کم شد و منم دستاش که کمی سرد شده بود گرفتم و بعد چند لحظه با چشمای معصومش به من نگاه کرد و گفت مسعود جانم یه چی بگم باور میکنی بله عزیزم خیلی دوستت دارم منم خیلی دوستت دارم اون لحظه متوجه نشدم که چی شد اما یه لحظه دیدم نازنین تو بغلمه و چسبیده بهم و داره تکون میخوره و فهمیدم داره گریه میکنه اولای تیرماه بود و دو سه هفته از اون جریان گذشت و من و نازنین به شدت باهم در ارتباط بودیم و دیگه خیلی راحت بودیم و شوخی دستی داشتیم و حسابی قربون صدقه هم میرفتیم دوشب قبل پرواز داییم نازنین به من خبر داد و بهم گفت پس فردا شب برنامه ای نچین داییم دو روز بعد صبح رفت من و نازنین تا غروب باهم تلفنی در ارتباط بودیم که قرار شد شام بریم بیرون و بچه ها رو هم ببریم اما از ساعت 7 8 دیگه گوشیش و جواب نداد و منم حسابی دم مغازه سرم شلوغ بود و خیلیم نگران شدم خواستم برم دم خونشون که حدودای 11زنگ زد سلام سلام خوبی نگرانت شدم کجایی عزیزم خونم بیا اینجا چیزی شده نه بیا اینجا باهم شام بخوریم سریع گازش و گرفتم و هنوزم مطمئن نبودم که چیزی نشده رسیدم زنگ و زدم و بدون اینکه تو آیفون حرفی بزنه در و باز کرد رفتم بالا وقتی رسیدم یه صحنه عجیب دیدم در باز بود کفشام و در آوردم و رفتم تو چراغا به غیر از نورای آبی کوچیک و کم نور لوستر بقیه خاموش بود آروم گفتم نازنین دیدم از دم اتاق بچه ها آروم بی صدا اومد به به چی میدیدم نازنین یه تاپ مشکی خوشکل که رو پوست سفیدش خودنمایی میکرد و یه دامن کوتاه زرشکی و دمپایی خونگی همشگیش اومد و دست داد و رو بوسی کردیم و دستم گرفت برد پشت درب دستشویی گفت بچه ها بدقلقی میکردن خواستم شام و تو خونه بخوریم دست و صورتت و یه آب بزن بیا خیالم راحت شد و خودم و مرتب کردم و رفتم برا شام یه طرف میز من بودم و یه طرف میز نازنین بین غذا خوردن پرسید جایی که برا امشب قول ندادی گفتم نه چطور گفت امشب مهمون منی دیگه کاملا دوزاریم افتاد شام تموم شد و میز رو کمکش جمع کردم و گفت میخوای یه دوش بگیری خستگیت دربیاد متوجه شدم منظورش چیه چون وقتی رفتم تو حمام دیدم یه ژیلت نو روی جا صابونیه و حسابی خودم تمیز کردم و با تیغ اون یه کم موها رو هم که دراومده بود زدم و دیگه لباس نپوشیدم و حوله رو دور کمر پیچیدم و اومدم بیرون همینکه رسیدم دم پذیرایی گفت بیا بریم تو اتاق خودم و دستم و گرفت و دنبال خودش کشید سر راه یه سر به بچه ها زد و مطمئن که شد خوابن من و برد تو اتاق در و قفل کرد تاریک تاریک بود فقط یه نور کمی از نور تیر چراغ برق تو کوچه می افتاد تو اتاق در حدی که بتونیم چشمای همدیگرو ببینیم سینه به سینه هم ایستاده بودیم که نازنین رو پنجه خودش و کشید بالا و دستشو حلقه کرد دور گردنم پیشونیم و آورد پایین و بوسید و فقط توچشمام نگاه کرد و بعد چند لحظه گفت میدونی که خیلی دوستت دارم بله امشب خیلی دلم گرفته و تو دلیلش و میدونی بله امشب میخوام برا اولین و آخرین بار کاری رو بکنم که دلم نمیخواست اما اگه نکنم آروم نمیشم میدونم تو رو خدا ببخش که باعث پریدم وسط حرفش و برا اولین بار لبام و چسبوندم به لباش اولین بار بود که از یه زن لب میگرفتم و همینجوری زمین و زمان دور سرم میچرخید کمرم چسبیده بود به دیوار و دستم خورد به شوفاژی که پایین بود و خاموش بود برا اینکه نازنین هم اذیت نشه و سرش رو خیلی بالا نیاره خودم کشیدم پایین و نشستم رو شوفاژ جفتمون غرق تو لذت بودیم و چشمام و باز کردم و دیدم چشمای نازنین بسته ست و منم چشمام و بستم ادامه دادم نمیدونم چقدر طول کشید اما چشام که باز کردم دیدم نازنین داره نگاهم میکنه سرش و ازم جدا کرد و لباش و برد سمت گوشم اصلا فکر نمیکردم اینقدر رو گوشام حساس باشم تا با زبون لاله گوشم و تکون داد انگار که بدنم شل شد من که فقط آه میکشیدم و لذت میبردم و بغضی وقتا از ته دل با جوووون گفتن نازنین و تحسین میکردم و اون حریص تر به مکیدن گوش و گردنم میشد یه لحظه به خودم اومدم که دستم و دور کمر نازنین حلقه کرده بودم یه دستم رو آوردم پشت گردنش و و اون یکی دستم و رو پشت رون پاش میکشیدم دستم رو بالاتر کشیدم تا از زیر دامن به شرتش رسیدم یه کم از روی شرت کون محشرش که آرزوش رو داشتم مالیدم و حیفم اومد که تو اون وضعیت درش بیارم نازنین اینقدر گردنم رو میک زده بود که تا چند روز فقط پیرهن یقه دار میپوشیدم که کبودیش معلوم نشه اون که کارش روحسابی بلد بود جلوی پام نشست و حوله آبی نازکی که دور کمرم بود باز کرد و من زیرش شرت نپوشیده بودم تاچشمش به کیرم خورد یه جوووووووونی گفت که خودم حض 4 کردم البته کیرم خیلی بلند نیست حدود 17 18 سانت اما بقول نازنین کلفتیش محشره نازنینم وقت و ازدست نداد و اصلا نیاز به هیچ کار اضافی نبود با دست کیرم و گرفتش و سرش رو با زبون خیس کرد و آروم آروم میکرد تو دهنش البته نه مثل پورن استارا منم از این کارش خوش اومد معلوم بود با لذت میخوره و عجله ای هم نداشتیم بعد چند دیقه که احساس کردم ممکنه آبم بیاد و همه چی خراب بشه از زمین بلندش کردم صورتش و بوسیدم و بردمش تو رختخوابی که قبلا وسط اتاق خوابش پهن کرده بود حالا من کاملا لخت بودم و نوبت اون بود که لخت بشه نشستیم وسط رختخوابش و شروع کردیم به لب گرفتن تو همون حالت دست بردم زیر تاپش و سینه هاش و میمالیدم و با دست اشاره کردم که درش بیاره اونم بلافاصله تاپش و در آورده سینه های خوشگلش تو یه سوتین توری سفید معلوم شد اینقد حشری شده بودم که میخواستم با دندون سوتینش و پاره کنم اما خودش دستش و برد پشتش و بازش کرد تو همون حالت دراز کشید و منم افتادم به جون سینه هاش خیلی بزرگ نبود اما خوش فرم بود نوکش فوق العاده سفت بود حسابی سینه هاش و براش خوردم و تو همون حالت دست راستم و رسونده بودم به دامنش و اون دادم پایین که خودش با کمک پاهاش درش آورد و دستم خورد به شورتش که اونم توری بود و با سوتینش ست بود و شروع کردم با دستم کسش و میمالیدم خیلی دوست داشتم زودتر کسش و ببینم همونجوری که سینه هاش و میخوردم اومدم پایین و زبونم و تو نافش چرخوندم که قلقکش اومد و میخندید رسیدم به شورتش واقعا که بوی خوبی میداد اما یه کم خیس شده بود معلوم بود نازنین هم مثل من حسابی حشری شده شرتش و آروم از پاش کشیدم پایین و خودشم همکاری میکرد و البته کاملا دراز کشیده بود و چشماش بسته بود خیلی نور کم بود اما چشمم عادت کرده بود وااااااای خدا چی میدیدم من که تا حالا از نزدیک کس ندیده بودم داشتم یه کس تقریبا صورتی و پف کرده میدیدم اصلا حالم عوض شد و تو دلم به داییم فحش میدادم منم تعلل نکردم و همونجوری که پاهاش بازی بود با زبون یه لیس از پایین تا بالا که پشماشم در اومده بود و حالت زبر داشت کشیدم که یهو نازنین گفت آههههههههههههه فهمیدم که با این کار خیلی حال کرده شروع کردم براش زبون زدن یه دفعه یه فکری به ذهنم زد و خواستم مثل فیلمای پورن این لذت دوطرف باشه من که لای پاهای نازنین بودم آروم آروم پاهام بردم سمت سرش و خودم مثل اون دراز کشیدم گفتم عشقم جانم عزیز دلم بیا روم خودش کاملا بلد بود گفت 69 گفتم بله گفت چشم عزیزم و اومد روم و دوباره شروع کرد آروم ساک زدن و منم براش بعد چند دیقه بلند شد و گفت مسعود جون بریم سر اصل مطلب گفتم هر چی تو بگی نفسم دوباره طاق باز رو کمر خوابید اما پاهاش بهم چسبیده بود اومدم جلوش و آروم پاهاش و باز کردم خودم و کشیدم جلو و نازنین با دست خودش کیرم رو کسش تنظیم کرد و اینقد جفتمون خیس بودیم که نیاز به خیس کردن نبود گفتم آماده ای گفت آماده آماده ام آروم شروع کردم به داخل کردن وااااااای که چقدر داغ و تنگ بود هر چندسانت که میکردم دوباره میاوردم عقب و باز داخل میکردم و بعد یکی دو دیقه شروع کردم تلمبه زدن و دستام و حلقه کردم دور گردن نازنین و باهم لب بازی میکردیم بعد 4 5دیقه گفت من چار دست و پا میشم داگ استایل از پشت بکن منم همینکارو کردم واقعا هم چسبید دوباره برگشتیم اما اینبار من خوابیدم و اون نشست رو کیرم اینقدر با سرعت زد که دیدم با دست خودش جلو دهنش و گرفت و سرعتش کم شد فهمیدم که ارضا شده بلندش کردم خوابوندمش رو رختخواب و بالا سرش موهاش و نوازش میکردم و قربون صدقش میرفتم بعد چند لحظه شروع کرد ازم تشکر کرد واقعا از این همه محبتش متعجب بودم بهم گفت تو شدی گفتم نه گفت شروع کن من دوباره رفتم لای پاش و چند دیقه ای تلمبه زدم و تو اوج بود که احساس کردم داره میاد گفتم داره میاد کجا بریزم گفت بریز رو سینه ام منم بعد چندتا تلمبه کشیدم بیرون و اومدم رو شکمش وکیرم گرفتم لای سینه هاش اما اینقدر حشرم بالا بود با فشار پاشید که یه کم ریخت رو صورتش و گفت عیب نداره از کنار رختخواب دستمال برداشت و من و خودش و تمیز کرد یه کم کنارم نشست و گفت میره که دوش بگیره اما چون بچه ها ممکنه بیدار بشن نمیتونیم دوتایی بریم منم که از خستگی اصلا متوجه نشدم کی خوابم برد صبح ساعت حدود 8بود بیدار شدم و متوجه شدم در بسته ست و تو اتاق تنهام لباسام و پوشیدم و رفتم دستشویی برگشتم تو پذیرایی و دیدم نازنین بیداره و داره صبحانه آماده میکنه سلام کردیم و همدیگرو بوسیدیم و دستم و گرفت نشوند رو مبل به شوخی بهم گفت دیشب خوش گذشت خواب آلو گفتم جات خالی و اون شب خوب با همه خاطرات خوبش با این پیامک فردا نازنین تموم شد سلام عزیزم ممنونم که باهام راه اومدی و به بهترین لذت عمرم مهمونم کردی باورکن که این فقط درمان زخم دلم بود دوستت دارم ببخشید طولانی شد نوشته

Date: September 8, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.