سفر به دیار رویا جون

0 views
0%

امیدارم دوستان شهوانی من خوششن بیاد حال کنن اسم من محمد هست 23ابان رفتم تو 24سال این خاطره برمیگرده به چند ماه پیش وقتی رویا جونم قرار شد چند شب تنها باشه منم کوله بار سفر را بستم اماده سفری دور دراز شدم تعریف از خود نباشه من سبزه گندمی قد 178 وزن 77 چشمای سبز بهم میگن محمد رضا گلزار اما نفسم که خیلی میخوامش و عاشقشم عجیب دوستش دارم قد160 وزن67 تقریبا سینه 85 توپ توپ کون کنده تپلی خلاصه رفتم هتل جای که قبلا میرفتم شب استراحت کردم صبح رفتم تو شهر چرخی زدم تا ظهر یه ساندویچ نوش جان کردم دوباره برگشتم هتل استراحت کنم برا شب حدد ساعت 4 عصر بلند شدم دوش گرفتم صصصصاااااااف کردم جوری که مورچه لیز میخوردرفتم یه پری خوردم تا شب شد و لحظه رفتن طول روز با هم ر ارتباط بودیم اس داددم که راه افتادم 10دقیقه بعد سرکوچه بودم آیفون رو زدم در رو باز کرد رفتم داخل نمیدونین رویا با یه پیرهن سکسی ارایش معرکه شده بود پریدم تو بغلشش جندتا بوس و لب ازش گرفتم نشستیم چند دقیقه حرف زدن رفت برام از دست پخت خودش اورد قورمه سبزی میخوردیم وبه هم میدادیم دهن به دهن لذتش چند برابر میشد رفتیم ت اتاق خوابش شرع کردیم لب گرفتن اوف چه لبای شیرینی گرنش رو لیس میزدم خیلی دوست داشت گوشاش اخ که چه حالی میداد گووش کوچیک تمیز اه اه اهشش در اومد یه رگ هست پشت گوش اون خوردن داره حس میده به طرف مقابل پیراهنش رو در اوردم و اونم همزمان پیراهن من در اورد دوباره انداختمش رو تخت سوتین قرمز سینه های گردو سفت سوتین رو دادم بالا وشروع کردم به خورن پفکی های نفس تو دهن جا نمیشدن با دستام بازی میکردم با زبونم لیس میزدم همزمان لب میگرفتم دستم دادم داخل شرتش خیس شده بود ناله های خفیف میکرد تو عرش بودیم سوتینش رو باز کردم اروم اروم با زبون رفتم رو نافش دستام هنوز باسینه هاش بازی میکرد اومدم یه گاز کوچولو ازشرت گرفتم شرتشو از پاش در اوردم ووووووووواااااایییییییییییییی خدا کسسسسسس ناازز سفید بدون مو توپلللللل شروع کردم به خوردن چند تا بوس از کنارش زبون زدم به چوچولش میگفت بخور محمد جان کسمو بخور زبون بکن توش منم میخوردم خیلی خوشمزه بود بیشتر از قورمه سبزی بعد از چند دیقه بلند شدم شرتم در اوردم شلوارمو بعد باز کردن سوتینش در اورده بودم حالا نوبت رویا بود بخورششششششش دوستداشت من ایستاده باشم بعدجلوم زانو بزنه بخوره شروع کرد به خورن کیرررر 14 سانتی اما اما اما کلفت با زور نصفش میداد تو دهنش ولی حرفه ای ساک میزد خایهامو که لیس میزد دوست داشتم موهاشو از ریشه بکنم روتخت دراز کشیدم و دباره شروع کرد اب دهنش رو مینداخت رو کیرم و میخورد بعد خورن اومد روم بعد کیرم که حسابی خیس شده بود دم سوراخ کسش تنگ بود تنگ اروم درد داشت خودش ارم فشارش داد داخل نشست جا باز کرد شروع کرد به تلمبه زدن من هم سینه هاشو نوکشون رو لیس میزدم دیدم پاهش جمع کرد دراز کشید رو من صدای نازش میگفت اخ اخ اخ اوف اوفففففففففففففففف چنا تا نفس عمیق ارضا شد به من گفت تکون نخورم ولی من اروم تلمبه میزدم حالا نوبت من بود به صورت هفتی خوابدمش لامصب بدنش سریع جمع میشد دوباره خواستم کیرم رو بزارم میگفت اروو اروم محمد جان شروع کردم به تلمبه زدن توو اون کس تنگ همزمان گردنش رو میخوردم میگفتم ککیییییییرررررررررررررمممممممم تو کسته اره پارم کن فشار بده بغلش میکردم همزمانش فشارش میدادم دیدم نزدیک ابم بیا گفتم چیکارش کنم گفت بریز توش میخام داغییی تو رو حس کنم منم ریختم توش بیحال افتادم رو هم قربون صدقه هم میرفتیم ارزش اون همه راه رو داشت تا سپده دم چند بار سسکس داشتیم تو حالت های مختلف شاد حشری و پیروز باشید بدرود نوشته

Date: August 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.