سکس با سپیده خانم چاقالوی من

0 views
0%

سلام به همه خوبان سکس دنیاااااا اول بگم هیچی بارم نیست از نوشتن خاطره و ادبیاتی کلن نیستما اول میگم هر چی خواستید فحش بدید اول کاری رونمایی کنید من اسمم سیامکه و 33 سالم هست و اهل سکس با هر توانی هم سازگارم ای میشه گفت خوش تیپم و چهره خوبی دارم وزنم 86 کیلو میخوام ی از سکس با سپیده که دوست دخترم بود براتون بگم سپیده خانم من ی دختر تپل چاق 93 کیلویی با قد 160 ولی اهل سکسه و همش هم در طلب سکس هست ولی خوش هیکل نیست ولی به شدت کاربلده میدونه داره باهات چیکار میکنه و خب منم عاشق همینم و از قضا ی روز این سپیده خانم من وقتی سرکار بودم بهم زنگ زد و گفت میام خونت ناهار هم با من برات خورش سبزی درست کردم و ما هم که فاقد زن و زندگی و در واقع فاقد غذا دایمی هستیم از این حرفش استقبال کردمو گفتم باشه ساعت 3 خونه هستم بیا سر و دلتون خوش باشه رفتم تو خونه همون دم در خونه عین جن بو داده پیدا شد نزدیک به غش کنم اونم عروسک خانم هم زد زیر خنده بهش گفتم نشونت میدم تا بدونی کی هستم دنبالش دور اتاق دور زدم تا گرفتمش مث اینکه این دور ماراتون دور اتاق منو حبه انگور کرده بود تا گرفتمش سرم کردم یقه هفتی لباسش اخ اگه بدونید چه حالی داد سینه های گنده سپیده و دندونای تیز من شونصدبار لیس زدم و گازشون گرفتم سپیده هم هی میگفت اخ اخ بیشتر گاز بگیر حال میکنم با دوندنات منم اخر شهوتی شده بود و نزدیک بود واقعا سینشو بخورم تا کنده بشه جاتون سبز باشه گردنش ای خوردم مک زدم که که انگار هلو هست دیگه تو حال خودم نبودم رو هوا و رو زمین همزمان با هم بودم لبای گوشتی قرمز داشت روانی میکرد منو اینقدر مک از لبش زدم اوفففففف نوک زبونشو باید مزه مزه بدونی این سپیده ی من چه مالی هستتتت اینقدر مزه دهنش اخفنه که همش دلت میخوات همه ابدهنش بخوری اخ مزه دهنش پدری از من دراورده اخ ران های چاقشو عین ی متکای پر قو هست با ضربات سنگین ضربه زدم رو رون چاقش از درد جهید بالا و تا اومد جیغ بزنه دهنش کشیدم تو دهنم اخ عاشق این حرکتشم و بعدش سرم اوردم توی دو پا ی کس سفید چاق لبه داره لبه های بلندی داره کسش اخ مکی زدم که دادش رفت بالا و منو روانی تر میکرد اونم همزمان این بادنجون منو داشت می مالید دیگه نزدیک 17 سانت شده بود بعدش فوری برعکس شدم رو سینه نازش گفتم کیرمو بخور ی ساکی میزنه که انگار دهنش مکنده جاروبرقی هست نفسش لامصببببببب داغ داغه و ی انگشتش میکنه تو کونم همیشه به من میگه عاشق کیر داشتم میکردم تو کونت ولی با انگشتش کونم ماساژ میده ومنم از خجالت کس لبه دارش در میام زبنوم تا ته میکنم تو کسش صدای جیغش همه خونه رو گرفته اخ اخ صداش منو شهوتی تر میکنه دیگه داشتم میشدم بلندش کردم عین عروسک چاق گذاشتم جلوش و نشسته کردم تو جلوش اخ ی اوففففی گفت من هی میگفتم جونم اوفتو میخرم نمیدونم تلمبه ای زدم صدا شلب شلب تو کسش اخ اخ حشریییییی بود بعدش هی کیرو در میاوردم هی لیس میزدم سپیده هم چیغ میزد یهو منو کشید کنارافتاد به تخم خوری وایییییییی بدونید چه حسی بود اخ وای خدایا و انگشن شستش کرده تو کون میچرخوند حال میکردمااااااا موهای سرشو گرفتم تا بیشتر تخممو مک بزنه یهو حس کردم الان دیگه وقت کون چاق و تنگش هست سپیده از کون دادن خوشش میات منم همیشه از خجالتش درمیام حسابی خیلی تنگه وای کردنش حالی کردیم ما ولی ولی خورشت سبزی هم ته گرفت و سوخت وقتی به خودمون اومدیم غذایی یختی نبود پیشنهاد میدم با ی دختر چاق سکس کنید عین متکا هست لامصبببببببااا نوشته

Date: August 20, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.