دانلود

سکس تری سام داغ با دو جنده لاتین

0 views
0%

می کنم اگه خوشتون نیومد فیلم سکسی فحش ندیدسال ۸۶ بود من تازه

۲۵ ساله شده بودم از دانشگاه برگشتم سلام سردی کردم کیفمو انداختم گوشه ای سکسی و روی تخت دراز کشیدم مامانم

در شاه کس زد و وارد اتاقم شد‏-مامان : چرا انقدر آشفته

ای؟‏-نسترن : خسته م‏-مامان : حوصله کونی داری باهات حرف بزنم یا بزارم واسه بعد؟-نسترن : نه بفرماییدمامان : نظرتو راجع

به جنده پسر آقای . . . نگفتی؟یکم خجالت کشیدم خودمو

جمع و جور کردم و گفتم پستون : مامان نظر شما چیه؟ داداشام چی گفتن ؟مامان : من فقط به نیما

(داداش بزرگم کوس که بعد از مرگ پدرم حکم بزرگتر خانواده

رو داشت) گفتم گفت بنظرم خانواده خوبین ،فقط مونده نظر تو؟‏- نسترن : منم همین نظرو دارممامان : الهی قربون شرم و سکس داستان حیات شمدرو بست

و بیرون رفتداشتم خودمو توی لباس عروس تصور ایران سکس می کردم

که خواب رفتم..من و فرهاد عقد کردیم فرهاد عشق زندگی من بود از هیچی کم و کسر نداشت شغل و خانواده و چهره و درآمد و تحصیلات..روزهای خوبمون که در تدارک عروسی بودیم خیلی زود گذشت لباس عروسی م رو پرنسسی سفارش دادم آرایش ملیحی رو انتخاب کردم و به نظر فرهادم فرشته ای شده بودم و با رقص تانگوی ما جشن تمام شدبا مدرک تحصیلی ام راحت میتونستم شاغل شم اما فرهادم راغب نبود دوست داشت زن خونه باشم بهترین زندگی رو داشتیم عشق من و فرهاد تمومی نداشتسال ۸۸ پنج شنبه ای در اردیبهشت بود بعداز ظهر رفتیم خونه پدر شوهرم و قبل از شام برگشتیم شامم روی اجاق بودشام رو با اداها و شکلک های همیشگی خوردیم،رفتم دوش گرفتمفرهاد داشت تلوزیون نگاه می کرد با حوله بودم نشستم روی پاش و لپشو بوسیدم..-فرهاد : ای جونم پاشو بریم توی اتاقخودمو لوس کردم و گفتم بغلم کن ببرم تی وی رو خاموش کرد بغلم کرد و رفتیم توی اتاقچراغ خواب بنفش رو روشن کرد و کنارم دراز کشیدحوله رو باز کرد و بدنمو بو کشید-فرهاد : به ه ه ه -نسترن : فرهاد تو همه زندگی منی؟محکم بغلم کرد و گفت نسترنم تو خانوم ماه فرهادیلباشو روی لبام گذاشت و دستشو بین پاهام آروم لب میگرفت زبونش رو تو دهنم کرد و تاب میدادپاشد لباساشو در آوردم شرتشو کشیدم پایین کیرشو بوسیدم و گفتم آخ فرهاد این مال منهفرهاد : مال خود خودته حالا بخواب اول نوبت توءخوابیدم اومد گوشامو میخورد و با دستش نوک سینه هامو می مالید گردنمو که میخورد دستشو روی کسم گذاشت و کمی می مالید پیچ و تابم شروع شد سینه هام تو دهانش بود و ازش خواستم گاز بگیره هنوز ارضا نشده بودم که بهش گفتم دراز بکشه کیرشو دستم گرفتم و به لبم مالیدم سر کیرشو تو دهانم کردمو مک میزدم دست فرهادم توی موهام بود کم کم بیشتر تو دهانم میکردم . تخماش تو دستم بود سرمو روی کیرش فشار میداد و من تند تر ساک میزدم کیرش توی حلقم بود فرهادم کمی آه می کشید تخماشو یه لیس زدم و گذاشتم تو دهنم کیرش راست راست بودازم خواست بخوابم پاهامو روی دستش گذاشت و کیرشو آروم آروم توی کسم کرد تند تند تلمبه می زد سینه هامو گرفته بودم و می مالیدم فرهادم بلند آه میکشید گفت داره میاد گفتم خالی کن تو کسم گفت نه داشت درش می آورد که آبش اومد مقداریش تو کسم رفت بقیه شو روی شکمم ریخت و بی حال کنارم دراز کشید سرمو روی سینه ش گذاشتمنسترن : فرهادم..فرهاد : جون فرهادنسترن : عاشقتمفرهاد : کاری می کنی بازم راستش کنیانسترن : لوس!پاشدم رفتم دستمال آوردم و هر دومون رو تمیز کردم و بغلش خوابیدم..خرداد ماه بود فرهادم مأموریت شهرستان داشت پریود نشدم بیبی چک گذاشتم نشون داد که باردارم به مامانم گفتم گفت زیاد مطمئن نیستن بپوش بیام بریم آزمایش خیلی استرس داشتمچند روز دیرتر رفتم جواب رو گرفتم باردار بودم باورم نمیشد خیلی خوشحال بودم..داشتم گردگیری می کردم تلفن زنگ خورد :‏-نیما : سلام نسترن خوبی‏-نسترن : سلام چرا مضطربی؟‏-نیما : بپوش بیام باید بریم اهوازقلبم ریخت گوشی از دستم افتاد از صبح دلشوره داشتم ،فرهادم اهواز بود تماس گرفتم جواب نداد نمیدونم چه جور لباس پوشیدم چه جور به اهواز رسیدیم نیما ساکت بود هیچی نمیگفت، اهواز رسیدیم رفتیم سمت بیمارستان آریا تپش قلبم به بالاترین حد رسیده بود خانواده فرهادمو گریون دیدمبیهوش شدمبه هوش اومدم زیر سرم بودم نمیدونستم چی شده باز یادم اومد مادرشوهرم اومد کنارمنسترن :ماماااان فرهادم کو؟مادرشوهر : آروم باش خانومم آروم باشفرهاد من بر اساس انفجار سر چاه های ملی حفاری از بین رفتمن چکار می کردم با این جنین یتیم؟چرا باید سرنوشت خودمو می داشت؟بهمن ۸۸ دخترم بدنیا اومد بدون پدر..فرهادم اسم دلنیا رو دوست داشت اسمشو دلنیا گذاشتم و تنهایی بزرگش کردم هنوز توی خونه خودم زندگی می کنم با کسی ارتباط عاشقانه ندارم و دیگه ازدواج نمیکنم، شاغل شدم و بقیه عمرمو برای دخترم تلاش می کنم بیمه عمر فرهادمو به بهزیستی بخشیدمامیدوارم هیچ کسی خاری به پای عزیزش نرهخوب و خوش و موفق باشیدنسترن

Date: August 20, 2019
فیلم سوپر خارجی :ماماااان آزمایش اتاقچراغ اتاقخودمو ارتباط اردیبهشت ازدواج انتخاب انداختم انفجار اهوازقلبم باردار باردارم باشفرهاد باشیدنسترن بالاترین بخشیدمامیدوارم بخوابم برگشتم برگشتیم بزرگتر بفرماییدمامان بهترین بهزیستی بودازم بودشام بودمداشتم بوسیدم بیمارستان پاهامو پدرفرهادم پرنسسی پوشیدم تانگوی تحصیلاتروزهای تحصیلی تخماشو تلوزیون تنهایی توءخوابیدم خانواده خانومم خوابیدمخرداد خواستم خوبمون خوردیمرفتم خوشتون خوشحال داداشام دارممامان داشتبهمن داشتمچند داشتیم دانشگاه دستمال دلشوره دیدمبیهوش رسیدیم رفتداشتم رفتممن سرنوشت شهرستان عاشقانه عاشقتمفرهاد فرهادم فرهادمفرهاد فرهادمو فرهادنسترن فرهادیلباشو فکرهای کشیدحوله کنارمنسترن کنیانسترن کومادرشوهر گذاشتم گذاشتمنسترن گردگیری گردنمو گرفتمفرهاد گوشامو لباساشو لوسپاشدم مأموریت مادرشوهرم مالیدم مامانم مقداریش منهفرهاد منیمحکم میتونستم میخورد میدادپاشد میکردم میکشید میگرفت نداشتسال ندیدسال نرهخوب نسترنم نگفتییکم نمیدونستم نمیدونم نمیکنم نمیگفت همیشگی یتیمچرا

Leave a Reply

Your email address will not be published.