دانلود

سکس شبانه اورجی خانوادگی

0 views
0%

گاییدن همدیگه تو خونه چه حالی میده

ضربه‌های شلاق که تموم شد پاهام رو باز کرد، کیرش‌ رو روی کسم کشید و به چشم‌های خمار از شهوتم زل زد…صورتم پر از التماس بود انگار از چشمم خوند.
_کیر میخوای؟
_بله ارباب دارم میمیرم خواهش میکنم منو بکن .
سینه هامو محکم فشار داد، از درد چشم‌هام رو بستم. همه حواسم متمرکز درد سینم بود که تمام کیرش رو داخل کسم فرو کرد و نفسم رو بند آورد …انگار درد مث دارویی به تنم تزریق شد…اون لحظه نمی‌تونستم بفهمم کدوم قسمت تنم بیشتر درد می‌کنه اما همین درد لعنتی بهم آرامش می‌داد همیشه…
بدون مکث میکوبید، همزمان روی تنم خوابید و تنمو به دندون گرفت. درد توی تنم پیچید و شهوتم رو به هزار رسوند. به ارگاسم نزدیک شدم. اون حس خوشایند و نیروی خاص از تمام تنم شروع شد، اما اشکان که خوب از پیچش تنم و بی‌قراریم متوجه حالم بود، کیرش رو تو بدترین زمان ممکن بیرون کشید. می‌دونستم با این تاخیر دیگه به این راحتی ارضا نمیشم. داشت گریه‌ام می‌گرفت که دست گرمش رو وسط کسم حس کردم .
اما اون کس دردناک و ورم کرده من زیر شلاق، مالیدن نمی‌خواست، کردن می‌خواست تا آتیش درونش آروم بشه …
التماس کردم : اشکان کیرتو میخوام …
_میخوای منو ول کنی بری ترکیه؟ به همین راحتی؟ سکس امروزمون اینجوری تموم نمیشه!
روی سینه‌هام نشست و با عصبانیت گفت: دهنتو باز کن.
دست‌هام بسته بود و قدرت مانور نداشتم. دهنم رو باز کردم و سرمو کمی بالا آوردم. روی صورتم خم شد و کیرش رو آروم آروم فرو کرد توی دهنم. طعم کسم رو حس می‌کردم …لبامو دور تنه کیرش حلقه کردم. سرمو ثابت گرفت و توی دهنم تلمبه زد و کیرشو فشار می‌داد توی دهنم جوری که سر کیرش رو توی حلقم حس می‌کردم… با رها کردن سرم، خودم هم همزمان سرمو جلو عقب می‌کردم تا بیشتر بهش حال بدم .
_آه دهنت داغ و خیسه لعنتی، چه ساکی میزنی تو، عاشق خوردنتم، بخور همش مال خودته،آه، کیرم رو بخور….
از دهنم بیرون کشید دستام رو باز کرد: داگی شو!
قمبل کردم و منتظر کیرش بودم، کیرش رو از پشت فرو کرد توی کسم، موهام رو اونقدر کشید که سرم کامل عقب اومد توی این حالت کسم تنگ‌تر شد و درد میگرفت. جیغ می‌زدم و بیشتر حشری می‌شد و تندتر می‌کوبید …بلندم کرد و لب تخت ایستاده کمرمو خم کرد و باز تند و تند کوبید. اینبار ولی تو اوج لذت رهام نکرد و من هم از شدت ارضا شدنم، پاهام سست و بی‌حال شد و ناخودآگاه با شکم روی تخت افتادم. اشکان همزمان روی من خوابید، پاهام رو باز کرد و کیرش رو از پشت فرو کرد و دست از کردن برنداشت. از خشونت زیاد و رفتارش فهمیدم که اونم به ارضا نزدیکه. .. من رو برگردوند، روبروم ایستاد و کیرش رو کامل تو دهنم فرو کرد … با چند بار جلو عقب کردن کیرش ارضا شد و همه رو توی دهنم خالی کرد … وظیفم رو بلد بودم آبش رو خوردم و دهنم رو بازکردم تا ببینه چیزی از اون رو هدر

Date: September 30, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.