سکس شیرین من و شیما

0 views
0%

با سلام قبل از هز چیز خواهش میکنم دوستان فحش ندین داستان عین واقعت هستش روز 2 شنبه بود یه نفر برای کار اومد به دفتر من اول از خودم بگم ک قدم 183 وزنم 80 کیلو هیکل نسباتا خوبی دارم کس باز خوبی هم هستم خلاصه روز 2 شنبه یه خانوم خیلی خوشکل با موهای کوتاه و شال مشکی و تیپ زیبا اومد دفترم برای کار من شرایط رو براش توضیح دادم و نحوه کار کردن رو بهش گفتم و گفت دوس داره ک خیلی زود کار رو یاد بگیره منم بهش گفتم ک خودم یادش میدم رفتیم تو یکی از اتاق های دفتر شروع کردم کلا راجب بیزینس و هر چی بلد بودم رو بش گفتم تو فرم مصاحبه خوندم ک متاهله و برای همین سعی کردم زیاد بهش نزدیک نشم ولی توی اتاق ناخوداگاه نشتم کنارش نزدیک نبودم ولی بازم نشستم بعد 3 4 دیقه خودش صندلیش رو ب من نزدیک کرد و فهمیدم ک بله خودشم میخواره منم خیلی ریز و ظریف دستم رو گذاشتم روی رونش شروع به بازی کردن کردم اروم باهاش ور میرفتم ک دیگه دیدم تابلو هست زیاد تو اتاق موندیم اومدیم بیرون دیدم دفتر خیلی خلوت شده و فقط یه 10 تایی از بچه ها موندن خلاصه داشتم دفتر رو میبستم ک بریم طرفای ساعت 8 بود بهش گفتم شما کجا میرید برسونمتون هم کار گفت من میرم خوابگاه فهمیدم شیراز دانشجو هست و شوهرش شهرستانه قبل این ک برسونمش رفتیم 2 تا هات داگ گرفتیم رفتیم نشستیم تو یکی از پارک های همون اطراف خوردیم تو پارک هیچ کس نبود خلوت خلوت بود منم با کمال پر رویی سرم رو گذاشتم رو پاش بعد غذا شرو کردم پیپ کشیدن که دستش رو گذاشت رو سرم با موهام شروع کرد بازی کردن من قبلش هم فهمیده بودم خودش پایست ولی فکر نمیکردم در این حد باشه خلاصه شروع کرد با مو های من بازی کردن و من زدم بالا پیپم رو خاموش کردم اروم دستش رو بوسیدم اروم بوس های ریز ریز تا یهو تندش کردم و مثل حشری ها شرو کردم بوسیدن دستش یهو دیدم یه نفس عمیق کشید کاملا معلوم بود حشری شده به خصوص ک میگفت 3 ماهه شوهرمو ندیدم و قهریم خلاصه همون موقع ک نفساش تند شد بلند شدم و لبام رو گذاشتم رو لباش شروع کردم به خوردن 10 دیقه فیکس بدون توقف فقط داشتم لب هم دیگه رو میخوردیم که یهو زبون زدم رو گردنش و زیر لاله گوشش دیدم چ بد حشری شده که یهو 2 تا بچه اومدن ریدن تو فازمون 2 دیقه بدشم مامان هاشون اومدن دیگه جمع کردیم رفتیم قرار شد فردا بیاد برای امضای قرار داد و گفتن ی سری شرایط و مسائل ک گفت من فردا نوبت دکتر دارم رام دور میشه بیام دفتر نمیشه بیایم یه جا دیگه منم یه پارک نزدیک خونمون بود باش قرار گذاشتم 8 صبح رفتم سر قرار شب قبلش نقشه کردنش رو کشیده بودم رفتم و رسیدم سلام کردیم صبح خدایی سرد بود منم چیزی نپوشیدم گفتم بریم تو ماشین رفتیم گفتم من این جوری راحت نیستم ماشین رو روشن کردم رفتیم گفت کجا داریم میریم گفتم صبور باش میفهمی کلید انداختم تو در اومد داخل یه پوز خند به من زد و رفت داخل نشست خخخخخخخخ شروع کردیم در مورد کار حرف زدیم منم یه قهوه درست کردم برای پذیرایی قهوه و کیک رو خوردیم من زیاد نخوردم چون میخواستم ی سیدنافیل بزنم میترسیدم سک سکه بگیرم خلاصه نشستم کنارش شروع کردم باش بازی کردن رفتم تو لباش خیلی لباش رو خوردم گردن و لاله گوشش رو ک خوردم دیگه کامل حشری شد یه 10 دیقه ای خوردم دست کردم تو دکمه مانتوش یهو گفت چی کار داری میکنی من شوهر دارم نکن تو رو خدا گفتم صبر کن بهم اعتماد کن خلاصه مانتو تاپش رو در اوردم اروم شروع کردم از رو سوتین خوردن سایز سینش 75 بود عجب سینه هایی داشت نوکش قهوه ای سر بالا اخرش بود اصلا خلاصه از رو سوتین داشتم میخوردم که یهو دیدم خودش سوتین رو باز کرد منم داشتم هم سینش هم شکمش رو میخوردم اونم زده بود بالا اهش رفته بود تو اسمون شیما کامل حشری شده بود اومد دست کنم تو دکمه شلوار لیش ک بازش کنم یهو دستمو دوباره گرفت گفت تا همین جاش هم زیاده روی کردم یه نگاه چپ چپ بهش کردم گفتم بزار کارمو بکنم میدونستم اینا عشوه های الکیه شرت و شلوارش رو با هم در اودم در حین خوردن سینش خودم هم کامل لخت شدم فقط شرت پام بود واییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی چی میدیدم یه کس تنگ قهوه ای که تازه شیو شده بود نگاش کردم نتونستم جلو خودمو بگیرم رفتم با کله تو کسش شروع کردم به خورد مئهامو محکم میکشدی و به کسش فشار میداد و جیغ میزد خیلی حشری شده بود در حین سکس پرسیدم چ تمیزه گفت اره دیشب پریودش تموم شده رفته حموم یه دستی هم بهش کشیده خلاصه کسش رو حسابی خوردم شرتم رو در اوردم کیرم شق شق بود بهش محلت ندادم روغن ماساژ رو برداشتم یکم زدم به کیرم تا خایه حل دادم تو کسش اوف عجب چیز داغی بود شروع کردم به تلمبه زدن شیما هم همش جیغ میزد هی من بش میگفتم اروم بعد 10 دیقه که داشتم به حالت داگی محکم تلمبه میزدم یه جیغ خیلی بلند کشید ک کر شدم و بعدش دیگه بی حال اه اه میکرد فهمیدم ارضا شده منم داشتم تلمبه میزدم فرقونی خابوندمش داشتم میکردم یه 45 دیقه ای شده بود اخه یه سیدنا و یه ترا با هم زده بودم خلاصه دیگه این اخرا التماس میکرد تو رو خدا ابت رو زود بیار جر خوردم و فلان در همون حالت لبام رو کشیدم رو لباش سرعت رو زیاد کردم کشیدم بیرون کلش رو ریختم رو شکمش ولو شدم کنارش که بهم گفت ب گند کشیدی منو برو یه دستمال بیار جعبه دسمال رو بش دادم خودش رو پاک کرد حوله منو برداشت رفت حموم منم مثل جازه افتاده بودم اومد بیرون دیدم سرش خیس نیست تا نگو با دوش دستی سینه به پایین رو شسته اومد بیرون من حوله رو از دور خودش برداشت لخت لخت شروع کرد جلو میز به ارایش کردن منم داشتم میدیدمش یه لحضه خم شد از توی کیفش یه چیزی بر داره ک دوباره کس و کون خوشکلش رو دیدم و تحریک شدم اما چیزی نگفتم لباس پوشید گفت بپوش تا بریم گفتم باشه رفت نشست رو مبل لباس پوشیدم اومد جلوش کیرم شق شق بود یهو گفت بریم گفتم بریم ک نگاهش اوفتاد ب کیرم و منم داشتم جا به جاش میکردم چون هم شف بود هم میخارید یهو گفت این چیه این جوری ک نمیتونیم بریم ابرومون میره گفتم چی کارش کنم خوب گفت بخوابونش گفتم من نمیتونم اگه کسی هم بتونه کار تو هست یهو اخماش رفت تو هم بهش گفتم یالا دیگه گفت اخه من دفعه پیش 3 بار ارضا شدم جون ندارم گفتم بخاطر من قبول کرد شلوارم رو کشیدم پایین اومد گفت برات ساک میزنم تا بیاد گفتم باشه شروع کرد به خوردن وایییییییییییییییییییییییییییییییییییی کس ننش مثل جنده ها ساک میزد کس کش تا حالا تو عمرم ساک به اون محشری ندیدم کیرم رو تا ته میکرد تو حلقش روش زبون میکشید بوسش میکرد سرش رو میزاشت تو لپش یهو میکشید صدای پپسی میداد خخخخخخخخخخخخخخخ تو اوج بودم ولی برای ارضا شدنم کافی نبود بعد 20 دیقه هم من خسته شدم هم اون یهو گفت نمیخواد بیاد گفتم این جوری نمیاد بخواب تا یه دست دیگه بزنم ک گفت نه منم یه ذزه کس لیسی کردم وقت نبود باید میرسوندمش دکتر خودمم میرفتم شرکت دیگه دیر بود شلوار شرتش رو تا زیر زانو کشیدم پایین داگی خوابید اومدم بزارم تو کسش که یه لحظه چشمم به سوراخ قهوه ای و خوشکلش افتاد وای چ کونی گرد و قلمبه و گوشتی اروم گذاشتم تو کسش با یه دستم هم شروع کردن با سوراخ خوشکلش بازی کردن یهو گفت هوی داری میری سمت راه ممنوعه منم گفتم کاریت نباشه دوباره حشری شده بود و اه اه میکرد منم اروم با یه انگشت سوراخش رو باز کردم که خودش رو سفت کرد و گفت دردم گرفت گفتم شل کنی دردت نمیاد شل کرد اروم بعد 2 3 دیقه انگشت بعدی رو اضافه کردم 2 انگشتی شد یهو یه جیغ کشید دوباره بی حال شد فهمیدم دو باره ارضا شده خلاصه او همون حین بود که کیرم رو دراوردم 2 انگشت هم اوردم بیرون اروم کلش رو گذاشتم دم سوراخش ک گفت میخوای چی کار کنی جون شیما نکن درد داره تو رو خدا معلوم بود بار اولشه میخواد کون بده ولی من گوشم بدهکار نبود اروم کلش رو فرستادم داخل ک ی جیغ زد اومد در بره ک گرفتمش از حالت سگی برای این ک فرار کنه اومد بخوابه ک منم خوابیدم روش و تا ته کیرم رفت تو کونش جیغ میزد و زجه میزد دهنش رو گرفتم 1 دیقه ارومش کردم گفتم جیغ نزن تکونش نمیدم تا جا باز کنه یه 5 دیقه ای اروم اروم عقب جلو میکردم تا جا باز کنه دیدم کم کم دردش تبدیل شد به حال شروع کردم به تلمبه وحشی زدن بازم جیغ میزد ولی اروم بعد 10 دیقه داشتم میشدم گفتم بریزم توش گفت نه گفتم بریزمش رو کونت گفت نه کثیف میشم میخوام بخورم برگردوندمش کیرم رو کردم تو دهنش داشت سرپایی میزد برای تو چشمام هم نگاه میکرد سرش رو محکم گرفتم کیرم رو چند بار تو دهنش تند تند عقب جلو کردم حروم زاده هم با زبونش وقتی عقب جلو میکردم زیر کیرم رو لیس میزد یهو گفتم وای شیما داره میاد شیمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اههههههههههههههههههههه ارضا شدم و کل ابم رو ریختم تو دهن شیما اونم همونجا همش رو قورت داد بعد شروع کرد کشیدن شیره ی کیرم ک ی ذره دیگه تهش مونده بود اونم خورد یه بوس از کلاهک کیرم کرد گفت بریم اقا گفتم بریم خانومم تمیز کردم خودمو خودشو لباسو پوشیدم اونم شلوارش رو کشید بالا و رفتیم بعدش هم شیما خبری ازش نشد ن زنگ زد ن اومد برای قرار داد بعد یه مدت پی ام داد کار ما اشتباه بود ببخشید بعدها فهمیدم شیما تو یه خانواده سنی هست که همه دور و بریاش سنی هستن و رفت چسبید ب شوهرش ببخشید بد تایپ کردم و زیاد بود مرسی ک گوش دادین نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.