سکس لذتبخش با دوست صمیمی ۲

0 views
0%

8 3 9 8 3 9 84 8 0 8 8 8 8 8 4 8 8 8 7 8 9 88 8 3 8 8 5 9 85 8 9 85 8 قسمت قبل سلام دوستان عزیز این داستان ادامه سکس دومی هستش که برای بار دوم باهاش انجام دادم اول از خودم بگم که قدم حدودا180سانته و وزنمم 68و اسمم حمیده بعد سکس اونشب لذت بخش و طولانی که با دوستم انجام دادیم بااینکه پیش کسی بروز ندادیم ولی اون کاملا منو شریک جنسی شبای مجردی میدونست و تقریبا چند باری نصف ونیمه باهام حال کرد ولی فقط اون ارضاء شد و بعدش من خودمو با جلق زدن خالی کردم ولی چون خیلی مخفیانه و در کنار دوستام انجام میدادیم بدون اینکه اونا بویی ببرن خیلی لذت بخش بود و اونم خیلی محتاطانه دور از چشم بقیه خودشو میمالید بهم و انگولکم میکرد مثل یه شب که تقریبا هفت نفری رفته بودیم تو خونه باغ که وسط باغ یکی از دوستامون بودو کلا 9متر یا کمتر بود بعد از اینکه حسابی خوردیم و گفتیم و خندیدیم و قلیون کشیدیم موقع خواب که شد دوستم رفت گوشه اتاق خوابید که پشتش دیوار بود و من جلوش خوابیدم و همینجوری همه بقل دست هم و تقریبا با فاصله خیلی کم از هم خوابیدیم وچون پتو چنتایی بیشتر نبود به هردونفر تقریبا یه پتو با یع متکا رسید و من و اون زیر یه پتو خوابیدیم و به محض اینکه برق و خاموش کردیم منو اروم به پشت کشید سمت خودش و خودشو چسبوند بهم خیلی اروم و دست منو کشید برد سمت کیرش و من دستمو کردم تو شلوارش و کیرشو میمالیدم براش که طاقت نیاورد و شلوارم اروم تا زیر باسنم کشید پایین و خواست کیرمو بماله که نزاشتم چون میدونستم ابم میاد و اروم سوراخم و کیرشو خیلی محتاطانه خیس کرد و با سوراخ کونم میزون کرد و اروم سرسو هول داد تو کونم و با اینکه خیلی درد داشتم شروع کرد به تلمبه زدن و کونمو سمت خودش کشیدن ومنو خودم خیلی سفت نگه داشته بودم چون میترسیدم تماسی با نفر جلویی داشته باشم یا از تکون خوردن هامون متوجه بشن و بعد چند دقیقه کوبیدن با استرس و بی سر وصدا خالی کرد تو کونم و منم کیرمو مالیدم وخیلی سریعتر از اونی که فکر میکردم ارضاء شدم و پاشدم رفتم بیرون که خودمو خالی کنم اونم پشت سرم اومد و خودشو خالی کرد و باهم و بدون اینکه از خجالت تو صورت هم نگاه کنیم رفتیم و تو اتاق خوابیدیم و یا یه شب دیگه هم تو اتاق خوابیدیم که تو تاریکی میخواست مجبورم کنه برم زیر پتو کیرشو براش بخورم که چون بدم میومد اینکارو نکردم وخودش پشتشو کرد سمت من تا منم بکنمش البته به خواسته خودم که با اینکه از کردن بدم میومد و سوراخ کونش اصلا تمیز نبود اینکارو کردم که یه وقت جایی نشینه بگه فقط اون منو کرده و منم چیزی واسه گفتن داشته باشم ولی یه شب هم رفته بودیم خونه مامان بزرگ یکی از دوستام که باز بعد عیاشی و خوشگذرونی موقع خواب عمدا خودمو از بقیه جدا کردم و اونو هم صدا کردم تا بیاد پیشم و بعد چند دقیق و جوری وانمود کرد که دوس نداره پیش من باشه و اومد پیشم و منم گرمی هوارو بهونه میکردم و مدام میگفتم گرمه و میخوام با شرت بخوابم ویجوری بهش بفهمونم که بازم کیرتو میخوام که بالاخره خودم درش اوردم و با شرت معمولی و رکابی کنارش خوابیدم وبعداینکه مطمئن شد همه خوابیدن اروم و بی سر وصدا خودشو چسبوند بهم و مجبورم کرد به پشت بخوابم متکا گذاشت زیر شکمم خودشو کشید روم وخیلی زود کیر خوب و کلفتشو کرد تو کونم و شروع کرد به کردنم وبالاخره بعد یه ربع کردن لذتبخش که اصلا دوس نداشتم تموم بشه تمام ابشو که بازم خیلی زیاد بود خالی کرد تو کونم که بقدری زیاد بود که بعد اینکه خودشو از روم کشید کنار دستمو رسوندم به سوراخ کونم که تمام اطرافش پر از اب منی لیز و لذتبخش بود که همونجوری شورتمو پوشیدمو دمر خوابیدم که ابش از کونم بیرون نریزه واونم زود خوابید حتی بدون گفتن یه کلمه چون واقعا از هم خجالت میکشیدیم بخدا فقط میخوام بگم که بخدا تمام این داستانی که گفتم واقعیه وحتی یک کلمش دروغ واغراق نبود وبه صورت عامیانه نگارشش کردم که خودمم تو نوشتنش راحت باشم بعد این سکسمون دیگه واقعا فرصتی نشد که باهم سکس کنیم و اونم رفت تو یه ارگان دولتی استخدام شد حالا هم واقعا خیلی دلم میخواد با یه مرد سن بالا وبا معرفت بازم سکس داشته باشم بعد چندین سال البته از اراک واطرافش راننده ترانزیت و ماشین سنگین هم باشه که خیلی عالیه نوشته عاشق تنها

Date: July 10, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.