سکس من با دختر عموم و پشیمانی

0 views
0%

سلام من پویا هستم 22 سالمه داستان برمیگرده به 8سال پیش که من مثل همیشه رفتم با دختر عموم که 5سال ازمن کوچیک بود باهم بازی کنیم اونا ماهواره داشتن نگو دختر عموم موقعی که تو فیلم لب میدادن نگاه میکرده خوشش میومده یک روز که مامانش رفت بازار وما دوتارو تنهاگذاشت دختر عموم گفت بیا دکتر بازی کنیم گفتم باشه گفت بیا به من نفس مصنوعی بده منم دستامو گذشتم روی دهنش مثل لوله بعد فوت کردم گفت لباتو بیار به لبام بچسبون منم تا اون موقع از سکس و این جور حرفا نمیدونستم منم چسبوندم یک حال خوشی به من دست داد منم گفتم ممه هاتو بلیسم گفت بلیس ممه هاش کوچیک بودن به دهن نمیومدن گفت گازشون بگیر منم گاز گرفتم گفت بیا آلتامون رو بهم نشون بدیم گفتم اول تو نشون داد بعد به من گفت نوبت توست منم گفتم نه کار بدیه گفت پس پاشو گمشو منم رفتم بعد من رفتم از دستام دراین باره تو مدرسه صحبت کردم از حالی که به من دست داده بود چندتا فیلم سکسی و حرف سکسی گفتن و به من یاد دادن بعد یک روز با پدرو مادرش اومده بودن خونه ما من تو اون یکی اوتاق خوابیده بودم دیدم یک نفر بغل دست من دراز کشیده دیدم دختر عموم هست گفت بیا باهم لب بدیم منم بعداز دیدن اون فیلما دیگه حشری شدم گفتم بیا زیر پتو اومد لب دادیم بعد آلتمو به هش نشون دادم لمسش کرد با تعجب نگاه میکرد به کیرم بعد گفتم میخوای بیشتر حال کنی گفت آره بعد کیرمو مالیدم به کوسش گفت چه حالی میده گفتم برگرد بازم بیشتر حال میکنی گفتم فقط یکمی درد داره جیغ نکشی گفت باشه تف کردم تو کونش بعد رو کیر خودم بعد آروم آروم فشار دادم تو کونش کون دختر 8ساله هم خیلی کوچیکه دیگه اما خوشش امده بود حرفی نمیزد منم کیرمم رو تا ته کردم تو کنش بعد 5دقیقه داشتم که میریختم یک دفعه در اتاق باز شد خواهرم بزرگتم اومد تو من سریع در آوردم کیرمم رو شورتم رو کشیدم بالا دختر عموم هم زیر پتو کشد بالا خواهرم گفت چیکار میکردین ماهم گفتیم هیچی دلم میخواست زمین بازش من برم توش گفت پاها تون رو دراز کنید اتل متل بازی کنیم میخواست ببینه کیرم راست شده یا نه منم داشتم تو شورتم میریخت دراز نکردم هر چی گفت بعد دختر عموم رو بغل کرد ازروی شلوارش باسناشو لمس کرد ببینه خیس نیست خیلی شانس آوردم اما من بعداز اون روز عذاب وجدان شدیدی گرفتم و چون فامیلیم زیاد میبینمش خیلی خجالت زده میشم واقعا پشیمونم نمیدونم چیکار کنم جبران کنم نوشته یک

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.