سکس من و دختر روستامون

0 views
0%

سلام به تمام بکس ایران این اولین داستانه منه که براتون مینویسم امید وارم ازش خوشتون بیا داستان سکس با دختر روستایمون نگار سلام من محمد هستم و19سالمه داستانی که قراره براتون بنویسم عین واقعیت داستان مربوط به دیروزه داستان از اونجای شروع شد که من تو کف یکی از دخترای روستامون رفتم به خودم اول قول دادم باهاش دوست بشم بعد از 2سال دنبالش دویدن قبول کرد باهام دوست بشه راستشو بگم حیکل خوشکلی داشت قد178 وزن70 سایز سینه75 در کل بگم اندامی من با این دوستی راهمون به حرفای سکسی کشیده شد تا این که ی عروسی شد من و اون از قبل قرار گزاشته بودیم اول گزاشتیم تا ماشین عروس بیاد بعد که کسی حواسش نباشه به ی گوچه ی تنگ رفتیم همون جا ازش ی لب گرفتم بعد به دنبال خودم به خونه ای که قبلا متروکه وخراب شده بود رفتیم و آنجا او میترسید اما با چه تلاشی از من تا او قبول کرد بردم داخل و اونا اول ازش لب گرفتم توری لب هم دیگر را میخوردیم که انگار از قبل این کاره بوده اییم اما هر دو مون زیاد وارد نبودیم من چیز هایی که قبلا تو فیلم سکسی های تو گوشیم دیده بودم انجام دادم اول ازش لب گرفتم نزدیک5دقیقه لب گرفتیم بعد رفتم سمت سینه هاش از سینه هاش خیلی خوشم می امد اونهارو زیاد خودم این قدر خودم تا ازشون شیر امد بعد شلوارشو کشیدم پایین چون تاریک بود درست نمی شد چیزی دید به خاطر همین فقط لمسش میکردم کسشو انگوشت میکردم انگشتمو میکردم تو و در می آوردم بعد بهم گفت کسمو بخور منم زانو زدمو با چه زوری شلوارش تا زانو امد پایین به خاطر این که شلوار لیی پاش بود و تنگ تنگ بود از بحث خارج نیشیم کشیدم پایین بعد نشستم و کسشو خوردم فقط با زور میتونستم لیسش بزنم 5دقیقه هم کسشو خوردم بعد بلند شدم و بهش گفتم حالا نوبته تو إإ اونم اول امد ازم لب گرفت بعد یکم سینه هامو خورد بعد امد گفت بیا بکن گفت پس ساک چی گفت بدم میاد من با چه قدر سر وکله زدن شلوارمو باز کرد و نشست رو زانو بعد وقتی که کیرمو تو دستش گرفت تأجب کرد اینو بعدأ بهم گفت بعد کلاهک کیرمو کرد تو دهنش اول امتناع میکرد بعد که تا نصف کرد تو من دست کردم تو موهاش و سرشو کشیدم طرف شکمم با دست سعی میکرد منو بکشه عقب اما من نمی زاشتم چند لحظه همون طورن وایسادم بعد از تو دهنش در آوردم داشت حوق میزد گفت کثافت نزدیک بود نفسم بگیره من گفتم ببخشید اما خودت داشتی با مننت میخوردی دیونم کردی این همه تو5دقیقه گزشت من بهش گفتم جلوت بازه گفت نه هنوز دخترم منم از خیرش گزشتم بعد بهش گفتم رو چهار دستو پا میشینی یا ایستاده گفت ایستاده منم خودش اماده شلوارش پایین بود فقط گرفتمش وبر گردوندمش و اول کیرمو لای دوتا لمبور هاش گزاشتم بعد یکم بالا پایین کردم بهش گفتم آماده ای گفت اره من میدونستم خودشو به عقب میکشه سفت گرفتمش بعد با اون دستم یکم از آب دهنم و یکم از اب کسش رو به کیرم و سوراخ کونش زدم بعد کیرمو به سوراخش نزدیک کردم اول بگم کیرم نزدیک 23سانته بعد با تمام زور فشار دادم اما مگه لامسب میرفت تو انقدر تنگ بود با چه زوری سرکیرم رفت تو ی جیقی کشید که از ترس نزدیک بود همون اول کار آبم بیاد دستمو گزاشتم جلو دهنش بعد چند لحضه منتظر ماندم تا جا باز کرد بعد دوباره فشار دادم نصفش رفت تو این قدر تقلا میکرد اما من گرفته بودمش و ولش نمی کردم گفتم خودتو شول بگیر تا جا باز کنه به حرفم گوش داد وایسادم جا باز کرد بعد آروم تلمبه زدم زدمو زدم بعد دوباره فشار دادم تو تا خایه هام رفت تو دوباره ی جیقی کشید این دفعه دسمو بیشتر فشار دادم بعد وایسادم نوشته

Date: August 17, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.