سکس من و سعید رنگ دیگه ای داشت

0 views
0%

سلام اسم من علی 24 سالمه و می خوام بهترین سکس مو واستون تعریف کنم اولش باید بگم که من از بچگی می دونستم گی هستم اخه هیچ وقت از کیرم لذتی نمی بردم همیشه این کونم بود که وقتی که حشری می شدم حساس می شد دوران دانشجویی بود و من رفته بودم خونه ی دوستم سعید یه چند روزی بمونم چند سالی بود که همدیگه رو می شناختیم سعید بچه ی خوش مشرب و با صفایی بود لاغر بود و رنگ پوستشم تیره شب خیلی خسته بودم واسه همین زودتر از سعید خوابم برد یه شلوارک پام بود و تاپ معمولا هر وقت که می خوابم دوس دارم کونم رو به بالا باشه این طوری راحت تر می خوابم نیمه های شب بود که احساس کردم یه چیزی داره رو کونم حرکت می کنه دیگه خواب از سرم پرید پیش خودم گفتم نکنه سعید داره دست شو می کشه رو کونم مطمئن نبودم واسه همین حرکتی نکردم احساس می کردم سعید بیشتر و بیشتر بهم نزدیک می شد داشتم اتیش می گرفتم انگار دستش از آتیش درس شده بود همین موقع بود که یهو نفسم بند اومد و یه آه بلند از رو شهوت کشیدم سعید کیرشو خیس کرده بود و لای کونم کشیده بود دیگه اونم فهمید که من بیدارم واسه همین خودش و از پشت بهم چسبوند و دستشو کشید رو کیرم کیر شو محکم رو لای کونم گذاشت و اروم تو گوشم زمزمه کرد علی دوس داری بکنمت من چیزی نگفتم اما در عوض کونم و اروم به سمت کیرش هل دادم دست شو کشید رو کونم و گردنم و بوسید اروم سوراخ کونم و می مالید اخ من یواش یواش داشت صدام در میومد انگشتاشو دور گوشتم می کشید و اروم فشار می داد تو انگشتش و واسش خیس کردم و اروم گذاشت تو کونم اخ دستاش خیلی داغ بود فقط می خواستم هر چه زود تر من و بکنه ولی سعید دوس داشت عذابم بده همش باهام بازی می کرد سریع 69 شدیم و کیرش و انداخت جلو صورتم وای یه کیر سیاه و کلفت مطمئن نبودم که تو دهنم جا میشه اروم زبونم و از پایین تا بالای کیرش کشیدم و لبام و دورش حلقه کردم اخخخ دوس داشتم بخورمش همه شو با لبای گوشتیم سر کیرشو می خوردم سعید هم کونم و اتیش زده بود دیگه داشتم التماسش می کردم که کیرشو بزاره تو کونم بهش گفتم سعید من کیر می خوام بکن منو خواهش می کنم از جام پا شدم و سگی نشستم جلوش کونم و دادم بیرون اروم عقب جلو می کردم سعید هم نزدیک شد بهم و کیرش و کشید رو سوراخم اخ دیوانه کننده بود کونم و باز کرد و سر کیرش و کشید رو سوراخم و یواش گذاشت روش خودمو اروم به سمت کیرش هل می دادم اخ نمی دونم واسه این بود که بچه ی جنوب بود انقد داغ بود یا نه ولی من داشتم اتیش می گیرفتم سعید از کمرم گرفت و کیرشو یواش فشار داد تو کونم یه داد بلند کشیدم و سرم و خوابوندم رو زمین شروع کرد به تلمبه زدن دیگه هیچی نمی فهمیدم فقط می خواستم من و بکنه خودم و به سمتش هل می دادم و اونم محکم می کرد منو ازش خواستم تا منو کونی خودش صدام بزنه خیلی لذت داش واسم این که کونی کیر کلفت سعید باشم بغلم کرد و خوابوندم به بقل من و محکم تو بغلش گرفته بود و می کردم دیگه روانی شده بودم چشام سیاهی می رفت از حشر سعید خودش و سفت تر کرده بود داشت می یومد بهش گفتم سعید قول بده وقتی اومدی کیرت و تا ته جا کنی توکونم و اب تو بریزی توم اخ همزمان باهاش منم داشتم جلق می زدم وای من یه هو هوارم در اومد سعید محکم کیر شو تا اخر کرد تو کونم اب شو ریخت و منم ابم اومد پاهام داشت هر کدوم یه ور می رفت اخخخ اب شو که تو کونم ریخت کونی تر شدم دوس نداشتم کیر شو در بیاره از کونم خیلی عالی بود بعدش اب کیرم و با دستش جمع کرد و انگشت شو کرد تو دهنم واسه اولین بار اب خودم و خوردم بهترین نوشیدنی بود که خورده بودم یه رنگ دیگه ای داشت مثل سکسم با سعید نوشته

Date: August 6, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.