شب آخر نباشه عشقم

0 views
0%

اااخ حمید محکم اااه اااخ جوووون چه کیری داری همه کیرشو حس میکردم حمید جون بزن ااااخ محکمتر همشو میخوام ااااخ روشکم خوابیده بودم از پشت سر مثل اسب سوار رو من سوار بود دلم کیر می خواست کیر کلفت جوووون عزیزم همشو بهم بده دستاش رو شونه هام بود وسط کمرمو می مالید کیرشو دقیق تا ته تو کسم جا کرده بود ااااخ حمید همه کیرتو بده ااااخ زیر کیرش بودم بیشتر از همیشه حال میداد بهم جوووون کیر کلفت من کیر طلای من بکن اااخ اه ااااه جووووون عشقم چقدر کیرت خوبه ااااخ اااااه تمومش نکن ااااخ اااااه ااااخ بزن محکم دلم کیر میخواد صدام همه جا رو پر کرده بود فقط زیر کیرش ناله میکردم حمیدم کارشو می کرد به ناله هام توجه نمیکرد اااخ حمیدم کیر قشنگم بکن محکمتر جوووون عشقم یکدفعه بلند شد منو برگردوند بلند شدم رو زانو نشستم جلووش کیرشو گرفتم دستم اااخ چقدر کلفت و خوشکل با اب کسم قاطی بود یه حالت خوشکلی داشت کیرش زبونمو کشیدم زیر کیرش بیشتر می کشیدم اااوووومممم گفت دلت میخواد گفتم اااااررره کیر قشنگم ارررررره کیر طلا اررررره عشقم اوووووم تند تند میخوردم ساک میزدم جووووونم فدات اووووومممممم اووووومممممم اووووممم اوووووم می گفت تندتر بخور اوووومممم اره میخورم عشقم کیر خودمه کیر قشنگم اووووممم اووووومممممم تخماشو لیس میزدم با زبونم همه کیرش لیس میزدم گاه گاهی تا ته میکردم دهنم نفسم می گرفت درش میاوردم دوباره لیس میزدم با موهام بازی میکرد ااااخ چه کیری چه دلبری هر چی بیشتر میخوردم بیشتر دلبری می کرد اااااه اااه خوابوندم دوباره یه بالش گذاشت زیر کمرم سرشو اورد نزدیک کیرشو گذاشت رو کسم پاهامو باز باز کردم لبشو گذاشت رو لبم لبامو میخورد با سینه هام بازی میکرد زبون کردم دهنش زبون میچرخوندم تو دهنش ااااخ چه حالی میداد کیرشو رو کسم بالا و پایین میداد کسم خیس خیس بود زبونمو در اوردم کنار گوشش گفتم شب آخر نباشه عشقم زبونمو تو گوشش چرخوندم ناله کرد واسم بیشتر میچرخوندم گفت ترانه من همیشه هستم تو هستی که ناز میکنی اره من بیشتر وقتا واسش ناز میکردم اذیتش میکردم جیگر شو خون میکردم تا بهش میدادم گفتم باشه عشقم دیگه ناز نمیکنم قول بده شب اخر نباشه هیچی نمی گفت کیرشو رو کسم بازی میداد کیر کلفت شو بازی میداد اااخ دلم کیر می خواست سیر نمیشدم یکبار ارضا شده بودم ولی بازم دلم می خواست ااااخ سرشو تو دستام گرفتم گفتم عشقم بکن دیگه گفت نچ سینه هامو می خورد لبامو میخورد دیوونه شده بود گفتم بکن گفت باید التماس کنی گفتم مرگ ترانه اااخ دلم میخواد حمید نمیکرد جون من بکن سر کیرشو در کسم بازی میداد دیونه شده بودم جونم فدات حمید بکن عشقم میمیرم بکن جیگر مو خون کرده بود اااخ حمید جونم بکن دستامو دور کمرش حلقه کردم محکم رو خودم فشارش میدادم گفتم غلط کردم دیگه واست ناز نمیکنم بکن عشقم زبونشو می کرد دهنم تا کمتر حرف بزنم کسم داغ شده بود اتیش گرفته بود ااااخ بکن ترو خدا بکن داشتم دیگه ضجه میزدم اااخ حمید مرگ ترانه ترانه پیش مرگت بشه بکن عشقم ااااخ یهو همشو کرد تو کسم ااااه جووووون همینه که می خواستم ااااه جوووون بدنم لرزه می گرفت چشمام حلقه خیس گرفته بود جونم فدات دارم میمیرم زیر کیرت ااااه اااای عزیزم محکم محکم محکم عقب جلو میکرد ااااخ بیشتر همه کیرتو میخوام همشو ااااخ حمید جونم فدات عزیزم کسم حلقه کیرش شده بود تو کسم همه کیرشو حس میکردم همه بدنش چسبیده بود به بدنم همه کیرش تو کسم بود عرقهای بدنمون مثل چسب منو حمید رو چسبونده بود بهم زیر کیرش ناله میکردم بکن ناله میکردم اااااخ جوووونم ااااخ بده بهم همیشه کیرتو کیر خوشکلم حمید جونم کیر کلفتم اااااخ اااااه ااااخ ااااه دلم نمی خواست تموم بشه امشب کیرش چند برابر شده بود زیر کیرت میمیرم عشقم پاهامو دور کمرش حلقه زدم محکم بین دست و پاهام گرفته بودمش نمیزاشتم فرار کنه ااااخ محکمتر می کرد دیوووونه شده بودم ااااخ دلم نمی خواست تموم بشه ااااه حس میکردم کیرش داره چند برابر میشه تو کسم ااااخ کیرشو در اورد گذاشت رو کسم همه آبش رو شکمم خالی شد داغ داغ شده بودیم ااااخ محکم بغلش کردم گفتم مرسی عشقم جوووون عزیزم گفتم شب اخر نباشه عشقم مرسی که وقت گذاشتید خوندید دوستان اگر سبک داستانم خوب نیست راهنمایی کنید تا بتونم اصلاح کنم عذر خواهی میکنم داستان قبلی من که اولین داستان توی سایت شهوانی بود به نام 8 8 3 8 9 88 8 8 8 2 9 86 8 7 9 86 9 87 حس خوب زنانه خودم حس کردم که خوب ننوشتم اگر این بهتره به من بگید تا روش نوشتنم رو تغییر بدم یا اصلا ننویسم از بابت غلط املایی هم شرمنده اخه با موبایل تایپ میکنم صحفه کیبرد گوشی خودش غلط املایی می گیره ولی اشتباه میشه ممنون از همه دوستان نوشته

Date: July 16, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.