شرط بندی گی

0 views
0%

چند وقتی بود تو نخش بودم و به بهونه های مختلف کونمو می چسبوندم بهش تا اینکه یه بار که توی اردوی مدرسه خوابیدیم کونمو کاملا قنبل کردم و دادم سمتش و هر از گاهی یه بازی میدادم رو کیرش دیگه مطمئن بودم که پایه اس من سفیدم ۱۸۰ قد و وزن هم ۹۰ پاهای تو پری دارم خلاصه به بهونه های مختلف دعوتش می کردم خونه و جلوش لخت میشدم ولی اصلا همراهی نمی کرد تا اینکه یه بار سر فیفا شرط بستیم که هرکی باخت هر کاری طرف بگه باید انجام بده و من بردم قرار بر این شد که شرتشو در بیاره و جلوم وایسه ۲دقیقه منم به بهونه دستشویی رفتم کونمو شستم توشو همین که دراورد اون کیر قشنگشو گرفتم دستم یه ذره مقاومت کرد ولی فیلم بود همش و خیلی راحت گذاشت کارمو بکنم هر از گاهی یه زبونی میزدم و پیش آبشو میخوردم یکم گذشت منو چرخوند و گذاشت لبه تخت دل تو دلم نبود که الان فرو می کنه ولی شروع کرد محکم به کونم چک زدن منم هی کونمو تکون میدادم و وای و اخ و اوخ میکردم شروع کردم به بکن بکن گفتن که هر کاری کردم چون کاندوم نداشتیم نکرد و ازم شمع و خیار خواست و وازلین با وازلین خوب انگشتاشو یکی یکی میکرد تو تا جا واسه خیار باز شد و شروع کرد خیارو فرو کردن وای داشتم حال میکردم وقتی خیارو فشار میداد و محکم میزد در کونم دیگه کونم سر شده بود انقد زده بود خوابوند منو اومد بالا سرم شمع رو روشن کرد میریخت رو کونم و میزد روش محکم داشتم دیوونه میشدم یکن دیگه که گذشت گفت پاشو و کیرشو تا ته کرد تو دهنم و منم با همه لذت انقد ساک زدم تا آبش اومد و خوردم همشو نوشته شاهین

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.