شيطنت هاي من ١

0 views
0%

توجه اين خاطرات كاملا واقعي هستند و باور انها به خودتان مربوط ميشود سال هفتم راهنمايي بودم تازه مدارس شروع شده بود و منم درسخون بودم و سرم توكار خودم بود قبل از اينها همجنسگرايي كرده بودم ولي اين فرق ميكرد گذشت و گذشت تا رسيد به امتحانات نوبت دوم حسابي تو كف بودم و ميخواستم هر جور شده يكي رو جور كنم واسه كردن فقط يك گزينه روي ميز بود و اونم همكلاسيم مهدي بود يك پسر خوشگل سفيد وكير كوچيك كه حتي كيرش هم دوست داشتني بود و آدم دلش ميخواستش يك كون بي مو و سفيد كه قند تو دل هركسي با ديدنش آب ميشد با هم صميمي بوديم و شوخي هاي سكسي ميكرديم با هم هميشه باهم حرف از سكس ميزديم كه من تو رو ميكنم توهم منو ميكني يك روز قبل از امتحان رياضي كه اولين امتحان بود قرار گزاشتيم بريم يك حالي به شومبولمون بديم اين مهدي هم خيلي ترسو بود و بزور راضيش كردم كه بريم باهم من قبلش برنامه ريزي كرده بودم كه بكنم و فرار كنم البته باهاش قرار گزاشته بودم كه من اول ميكنم روز قبل از امتحان رياضي در حال برگشت از مدرسه بوديم كه گفتم الان وقتشه بريم يك جايي بلد بودم كه قبلا ميرفتيم توش فوتبال ميزديم چون تايم ظهر بوديم و شب شده بود اون مكانمون تاريك شده بود و كسي نبود اونجا منم قبلا تصميم گرفته بودم كه بكنمو در برم رسيديم به مكانمون و گفتم شلوارتو دربيار شلوارشو در اورد واي كه چي ميديدم كون سفيد بدون مو الان بعضي دوستان ميان ميگن كه اونجا كه تاريك بود چجوري ميديد پس كه دستتو به كپل هاش ميزدي انگار دستتو ميكردي تو آب منم شلوارمو در اوردم گفتم ساك بزن ولي نزد منم زياد التماس نكردمو يك تف زدم سر كيرم انقد تنگ بود كه نميرفت تو و از طرفي هم چون تف زده بودم سر شده بود بلاخره پس چند دقيقه تلاش كردم تو كونش واي كه چقدر داغ بود تلنبه ميزدم و اونم هي آه آه ميكرد چون ميخواستم بكنم و فرار كنم آبم نيومد و همش استرس داشتم كه كي فرار كنم و جچوري اخرش تصميمو گرفتم حين اينكه داشتم ميكردمش و كيرم داغ شده بود كيرمو در اوردم كه مثلا تف بزنم دوباره بكنم تو درش اوردم يواش يواش شلوارمو پام كردم و كيفو زدم سر كول و الفرار ولي تونست بگيرتم بهش گفتم نترس به كسي نميگم واي اون هي ميگفت منم بايد بكنم ولي اخرش تونستم از زير دستش در برم تا جون تو پام بود دويدم واي نميتونست بهم برسه آخرش رسيدم دم خونمون و كليد انداختمو خودمو پرت كردم تو و در رو بستم اميدوارم لذت برده باشيد 8 4 9 8 8 7 9 86 8 9 87 8 7 8 9 85 9 86 2 ادامه نوشته

Date: August 18, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.