عاقبت ندادن

0 views
0%

سلام من ترانه هستم من متاهلم اسم شوهرم علي هست شوهر من يكم سريع تحت تاثير قرار مي گيره كافي يك فيلم ببينه توش يك روش سكس باشه به سرعت مي خواد تو دنياي واقعي پيادش كنه نمي دونم اون دفعه چه فيلمي ديده بود كه وسط مهموني گير داده بود بريم يه جا قايم شيم سكس كنيم من مي گفتم علي زشت صدا مياد بفهمن ابرومون مي ره از اون اصرار از من انكار هيچي اقا تا اخر مهموني اخم كرده نشسته بود اخرش به يك روشي ابرومون برد از دست شما اقايون لج باز بعدم رفتيم خونه رفته رو تخت خواب يه وري خوابيده كه يعني قهرم باهات منم به روي مباركم هم نياوردم اقا سه روز بعدش خوشحال و خندون امده كم كم شروع كرد به باز كردن سر صحبت تا رسيده به روش جديد سكسي كه يافت منم كه دفعه قبل نداد بودم ديگه اين دفعه مجبور بودم قبول كنم طبق گفته خودشون قرار بود با باند دست منو ببندن بعد پاهام رو بيارن سمت سرم كه كسم بزنه بيرون و زوايه ضربه هاي كيرش مستقيم باشه و كلا خوش بگذره اقا اين جونور امد با باند دست هاي من رو بست پاهامم اورد بالا از وقتي بستم لبخند شيطنت اميز داشتمن اشتباه فهميدم منظور لبخندش رو اول اروم اروم شروع كرد به بازي كرد با لباي كسم بالا و پايين مالش دادن خوب كه خيس شدم پاشد رفت يك وايبريتور ورداشت اورد گذاشت رو سوراخ كسم روشنش كرد منم فكر كردم مي خواد بزار تحريك شم سكسمون بهتر شه اقا همينجور گذاشت همين كه بدنم شروع به لرزيدن كرد همين كه قرار بود ارضا شم بردش عقب اقا من گفتم الان لابد با كيرش مي خواد دخول كنه ولي دوبار روشنش كرد گذاشت رو كسم و گفت امشب يادت مي دم سر دختري كه تمكين نكنه چه بلايي مياد دوبار تا من امدم ارضا شم بردش عقب اينقدر بد بود اينقدر سخت بود كسم داشت از لذت منفجر مي شد ولي نمي تونستم ارضا شم لذت هم منبعش رو كسم بود نمي رفت كه اروم شم شكمم هم از بس قسمت رحم امد ارضا شه تا امد تخليه كنه منبع لذت ور داشته شد درد مي كرد و مي سوخت خيلي حس سختي بود بعد ١٥ البته فكر كنم براي من كه ١٠ سال گذشت دقيقه گذاشتن و ور داشتن وايبراتور قشنگ داشتم گريه مي كردم و ازش عذر خواهي مي كردم و مي خواستم كه بكنتم ولي فقط مي خنديد مي گفت حقت مگه اون شب فكر كير دردناك من بودي حالا بزار كست زير لذت بميره يا يك كس تحريك شده خالي بهت ياد مي ده سر به سر كير شوهرت نزاري يا ساكت بخواب بزار كست تاوان پس بده تقريبا ديگه صدام دو رگه شده بود از جيغ و داد كه ورش داشت كيرش گذاشت رو سوراخم گفت مي خوايش نه منم سريع سر تكون دادم بعد سريع كيرش داخل كسم شد همين كه امد تو بدون يك تلمبه حتي من ارضا شدم بقدري كسم نيازمند و تحريك شده بود كه با هر تلمبش انگار كه به برق زدنم كل بدنم مي لرزيد ارضا مي شدم اصلا حس مي كردم لباي كسم قدرت حركت پيدا كرد بودند هي بالا پايين مي رفتن از نياز جنسي از دستتم در رفت تعداد باري كه ارضا شدم بعدشم كه بيهوش شدم قشنگ صبحم كه پاشدم هنوز حس مي كردم تو شكم و كسم قلقلك مي شه هيچي دفع بعد كه تو مكان عمومي سكس خواست بازم من گفتم نه و فكش افتاد نوشته ترانه

Date: February 25, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.