لز حشری کننده از سه شاه کس

0 views
0%

وخوشگل داشتم وزیر کیرشون ابم فیلم سکسی میومددیگه دوست داشتم فقط به همین

رنج سنی کون بدم.اینم بگم بااینکه ۲۹سالمه ولی کونم واقعادخترونه وگایدنی هستش منظورم نرم سکسی ولرزونه .خوب بگذریم میخام سکس دوشب

قبل شاه کس خودمو براتون تعریف کنم.تویک گروه گی تلگرام بودم تنهاخونه

بودم ولخت کردم خیلی حشری شدم کونی ورفتم توگروه گفتم که اگه یک خوشگل سن پایین بیادامشب باهام سکس کنه ۵۰تومن

بهش جنده میدم.چندتافیک ودروغگوواسه اینکه عکسای کونموببینن اومدن بعدازاینا یک پسر

پیام داد ۲۵سالمه ولی خوشگل و پستون پسرونه ام گفتم عکس خودت و کیرتو بفرست اول عکس کیرشو فرستاد جوری که

هم تخماش کوس هم سوراخ کون خودش دیده می شد.یک کیر

۱۶سانتی سفیدقرمز قلمی و رگ دار و کاملا سیخ وسفت. قبل ازاینکه خودشو ببینم عاشق کیرش شدم گفتم بیا گفت مسیرم دوره سکس داستان اگه ماشین داری

بیا دنبالم بلندشدم با ماشین رفتم دنبالش و ایران سکس بعد نیم

ساعت سوارش کردم‌.خودشم بد نبود وخوشگل بودگفت اهل نامردی که نیستی گفتم نه بابا من اهل سکسم.آوردمش خونه اونم فکر نمیکردکه میخوام توشی بهش بدم و فکر میکرد لاپایی هستش هم شلوارشو در اورد مث چی کیرشو با دهنم قاپیدم ازبس خوشگل وخوش تراش بود کیرش حشریش کردم وگفت بلدی سوراخمو باز کنی گفت اره ی کم روغن ماساژریخت رو سوراخم و شرو کرد ور رفتن باکیرم اونم اونم جوری نشست که خایه هاش وسوراخش جای دهنم بودمنم گه گداری سوراخشولیس میزدم وحشری ترش میکردم بعد ده دقیقه منو برگردوندوبه شکم خوابیدم لای کونموبازکردم واروم فشاردادتو.ی کم درد گرفت ولی کیرش منوداغ کرده بودکه دردشو زیادحس نمیکردم کم کم تاته توش کردگفتم ی کم نگه دارونگه داشت اروم اروم شروکرد تلمبه زدن سرعتشوکه بیشترکردکونم میلرزید زیرش اونم حشری شده بود دودقیقه ایجور گاییدمنو گفتم بلندشوبرپا بکن منو گفت جووون دستامو زدم دیوار وکونموعقب دادم هم گزاشت درش لیز خوردرفت تو ی کم کرد گفت داره میادگفتم ایجور زودبیاد من پول نمیدم من به کسی که لااقل یک رب بکنه پول میدم گفت دوباره هم میکنم گفتم باشه هموجور برپا اب کیرشو توکونم خالی کرد درازکشیدم گفتم وربرو که دوباره راست کنی دمربودم و آبش هموجور توکونم بود بعد یک ربی دوباره راست کردواروم کیرشو کردتو حالا دیگه قشنگ لیزشده بود بااب کیر که اول توکونم بود.وقتی میکرد میگفت رضاجان من پول نمیخوام فقط هروقت خواستم بهم کون بده گفتم باشه منم داغ بودم اب منم زیرکیرش اومدواون توی دستش ریخت وهمیجور میکرد ی کم توحالت سگی کردمنو و دوباره درازکشیدم دست دومش یک ربی طول کشید و خوب حال داد به کونم .آبش اومد و بلندشدم برسونمش تو راه میگفت رضا فقط به خودم بده و تک پرخودم باش منم خوشم اومده بود ازش قبول کردم اینم بگم چند تا عکس و دو تیکه فیلمم از سکس گرفتم .امشب سرشب پیام داد واسه فردا میخام .منم رفتم حموم وصاف کردم واسه سکس فردامون .اخ که چه تک پری پیداکردم فک کنم هفته ای دوسه بار منو بکنه بس که خوشش اومده از کون دخترونه من. باز بعداز هرسکس جریانشومیگم اگه فحش هم هرکی بده همون فحش به توان ده مال خودش‌

Date: April 30, 2019
فیلم سوپر خارجی ۱۶سانتی ۲۵سالمه ۲۹سالمه ۵۰تومن ازاینکه اومدواون بااینکه باپسرای باکیرم بدماینم براتون برسونمش برگردوندوبه بعدازاینا بگذریم بلندشدم بلندشوبرپا بودگفت بودمنم بودوقتی بودولی بیادامشب بیشترکردکونم پرخودم پسرونه پیداکردم تلگرام تنهاخونه توحالت توکونم توگروه جریانشومیگم چندتاسکس خوابیدم خواستم خوردرفت دارونگه دخترونه درازکشیدم دستامو دمربودم دنبالش دنبالم دوباره دودقیقه دوسالی دوطرفه رضاجان زودبیاد زیادحس زیر۲۴سال زیرکیرش سرعتشوکه سفیدقرمز سکسمآوردمش سلام۲۹سالمه سوراخشولیس سوراخم سوراخمو شروکرد شلوارشو فردامون فرستاد فشاردادتوی قاپیدم کردگفتم کردم‌خودشم کردمنو کردواروم کنمتویک کونموبازکردم کونموببینن کیرشون گاییدمنو لاپایی لیزشده ماساژریخت منظورم منوداغ میادگفتم میخوام میدمچندتافیک میکردم میلرزید میومددیگه نامردی نمیخوام نمیکردکه نمیکردم هموجور واقعادخترونه وخوشگل ودروغگوواسه وسوراخش وکونموعقب وگایدنی ولرزونه وهمیجور

One thought on “لز حشری کننده از سه شاه کس

  1. دنبال یه رابطه بدون مریضی و قابل اعتمادی بزنگ بکنمت دارای مدرک سکسولوژ از ترکیه دانیال تهران 30ساله 09391586720

Leave a Reply

Your email address will not be published.