لز من و شقایق

0 views
0%

سلام من اسمم سارا هست و سالمه این منوضوع مربوط میشه به سال پیش من از خودم میگم وزنم کیلو و سینه هام بزرگه قدم هم است پارسال من داشتم تو خیابون قدم میزدم که چون هوا خیلی گرم بووووود نشستم روی یک نیمکت تا استراحت کنم دختری داشت از دور میومد اونم ظاهرش خیلی خسته بود امد بغلم نشست و داش به یک پسره فحش میداد گفتم خانم حالتون خوبه گفت دارم دیونه میشم گفتم خدا نکنه چی شده گفت دوست پسرم رفته با دوسته صمیمی من دوست شده من گفتم اشکال نداره پسر مثل شغال هار حشرین بعد سره صحبت رو باهم باز کردیم تا اخرش که داشت میرفت شمارشو بهم داد یک به مامانم خبر دادن بیاد بیمارستان پدرم هم که ساعت شب میاد خونه مامانم که خواهر کوچیکمو با خودش برد من تنها شده بودم که گفتم زنگ بزنم بگم شقایق بیاد پیشم زنگ زدم اولش کلاس گذاشت بعد گفت باشه ادرسو بهش دادم و نیم ساعت بعد امد اولش باهم حرف زدیم و بعد من بهش گفتم فیلم سکسی نگاه میکنی گفت اره ولی گیرم نمیاد من چون هشت گیگ فیلم سکسی داشتم یکیش که همجنسبازی بود گذاشتم اخره فیلم دیدم داره جوریی که من متوجه نشم اروم کسشو میماله بهش گفتم هستییییییییییییییییییییییییییی اون کمی مکث کرد گفت مشکلی ندارم اولش امدم لباس ها شو از تنش در اوردم یک سوتین صور تی پر رنگ تنش بود با یک شرت مشکی امدم و ازش لب گرفتم قشنگ چون لبش قلوه ای بود امد تو دهنم انقدر لبشو خوردم که دیگه لبش سفید شده بود بعد رسیدم به سینه های گندش انگار یک نوزادم همش با ولع میخوردم با شصتم هم میکردم تو دهنش اون نفس نفسسسسسس میزد رفتم سمت کسش که اینقدر حشری بود باد کرده بود شرتشو کشیدم پایین دیدم مو داره بردمش حموم با یک تیغ یک بار مصرف کسشو براش تیغ زدم کارم که تموم شد انگشتم رو گذاشتم دم کونش و یک فشار دادم رفت تو اونم اینه جنده ها جیغ زد بردمش رو تخت خواب کسش اب خالی بود یک تف انداختم روش و هی مالوندم به جایی رسید که هی میگفت تند تر گفتم میترسم پردت پاره شه گفت من پرده ندارم دوست پسرم پارش کرد من لبم رو بردم دمه کسش یک دفعه ای کسش رو خردم اولش بدم امد ولی بعدش راضی شدم هی وقتی داشتم کسش رو میخوردم ترشحش میریخت تو دهنم و بعد گفت سارا دستشویی دارم منم که حشرم زده بود بالا گفتم بریز تو حلقم اولش خجالت میکشد ولی بعد راضی شد یک دفعه ای دهنم پره شاش شد خالی کردم رو صورتش دوباره دهنم پر شد بار دوم خالی کردم رو دست و بال خودم انگشتم رو کردم اروم تو کسش خیلییییییییییییییییییییییییی تنگ بود ولی رفت بعد با دوتا انگشت کردم تا همین طوری ادامه دادم اون همششششششششششش میگفت ااااااااااااااااااااااااااااااای ااااااااااااااااااااااااااااااااااااای اه اه اه اه دستتو بکون تا مشت تو کسم که یک دفعه ای با مشت کردم تو کسش کسش بازه باز شده بود گفتم حالا نوبت تو هست اولش امد لبمو خورد و بعد سینم رو تا رسید به کس گندم گفتم مراقب باش من پرده دارم هی لیسسسسسسسسسسسسس میزد هی سینم رو میمالید گفتم بسه گفتم پاهاتو باز کن و رفتم منم کسم رو باز کردم نشستم رو کسش نمیدونی چه حالی داشت اب دوتامون باهم امد حسابی ابش تو کسم داشت میچرخید امدم پایین اب کس اونو هورت زدم بالا تو دهن خالی کردم بعد گفتم میشه از کون بکنمت عشقم اونم گفت مگه داری من گفتم یک کاریش میکنیم از یخچال رفتم پنج تا خیار چنبل اوردم به زود کوتک یکیش رفت تو کونش بعد من قمبل کردم گفتم بکن تو کونم اونم با کرم لیدو کایین که بغل تختم بود چرب کرد اروم اروم هل داد رفت تو تو کسش یک دونه کردم تو دهنش هم همینطور بعد ده دقیقه دیدم داره همینطور وقت میگذره کشیدم بیرون و اونم لباس پوشید رفت خونشون منم رفتم حموم و اتاق رو جمع و جور کردم امید وارم از داستانم خوشتون امده باشه نوشته

Date: July 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.