دانلود

مادر و دختر تشنه به کیر و سکس بینهایت زیبا

0 views
0%

بعد از 12 سال زندگی فیلم سکسی تو یک آپارتمان 8 طبقه تصمیم

گرفتم خو نمون رو عوض کنیم . بعد 2 ماه یه خونهای رو پیدا سکسی کردیم یه خونه ی 4 طبقه

خریدیم شاه کس الماس قصه ما تو طبقه 3 بودن ما هم

تو طبقه 4 بودیم. اسم این کونی پسره یاشار بود یک پسره خو شگل بدون مو با ادب البته در سخون

. جنده یه برادر4 ساله هم داشت .یاشار 16 ساله بود

که ین سکس به یاد ماندنی پستون اتفاق افتاد. یه روز خونه بود م دیدم باباش اومد دم خونمون گفت که

می خوام کوس کامپیوتر یاشار رو عوض کنیم اگه می شه

با ما بیا و راهنمایی مون کن منم رفتم تو ماشین نشسته بود یم ساعت هم 7 بعد از ظهر بود هوا سکس داستان یه کم تاریک

شده بود من دستم رو بردم رو پاچه ایران سکس های نرم

یاشار.یکم نوازش کردم دستش رو گذاشت رو دستم یه نگاه به من مرد منم دستم رو برداشتم رسیدم به مرکز خرید ووسایل های مورد نظر رو خرید باباش وسایل کامپیوتر رو به ما داد گفت شما بیایین پایین منم ماشین رو بیارم خلاصه من موندم یاشار .یاشار داشت از پله های میرفت که من گفتم اینا سنگین بیا از آسانسور استفادهکنیم اونم قبول کرد اومد 2تایی تنها بودیم ومن تو آسانسور یکم کونش رو مالوندم گفتم که دیگه انجا که کسی نیست ما تنهاییم وبه طور معجزه آسایی راضی شد منم زیاد سوءاستفاده نکردم بعد چند لحظه ولش کردم رفتم خونشون من هم کامپیوتر رو راه انداختم رفتم خونمون. بعد چند رو از یاشار خبری نبود تا که فهمیدم مریض شده و همین باعث شده که از کلاس زبان بمونه واسمش خط بخوره این حادثه ای بود که موجب شد من و یاشار خیلی صمیمی بشیم اون اومد تو مرکز ما واسه زبان ثبت نام کرد هر وقت که می رفتیم زبان من حسابی اون نوازش می کردمو دست اون بعد یه مدت به کیر من باز شده بود .فوتبال یاشارخوب بودواسه همینم وقتی که سالن می رفتیم حسابی از رو شلوار می مالوندمش .یه روز که رفته بودم خونشون بهش گفتم که می خوام بکنمت اون هم گفت از رو شلوار منم قبول کردم ورفت به بهانه ی این که برادرش نمی زاره ما درس بخونیم در رو قفل کرد ومنم معتلش نکردمو خوابیدم روش دست زدم به کیر کوچولوش بعدازپشت بوسش کردمو شرتش رو کشیدم پایین وگفت که قرار مون این نبود گفتم تو که داری حال می کنی پس چی میگی اونم چیزی نگفت منم نوک کیرم رو کردم تو کونش و یه آه گفت وآروم شد. بعد به منم گفت که بین خودمون بمونه منم گفتم که این گاییدنم ادامه داشته واونم قبول کرد بعد کیرم رو در آوردم بیرون. کونش رو لیس زدم بعد رفتم سراغ سینه سفیدش یه کم نوازش کردم یه لبگرفتمو باز رفتم سراف کون خوشگلش یه کم گذشت و بعد به ساعت نگاه کردم دیدم 20 دقیقه است که دارم بی چاره رو میکنم اونم چشماش رو بسته وداره حال می کنه.بعد ابم ریخت تو کونشو یک لحظه چشماش رو باز کرد یه لبخند زد بلندشدم کیرم رو دادم به دهنش او نم یه بوس زده شورتش رو کشید تا من آروم بشم نشست رو من.بعد ان موقع چندباری کر دمش بعد که همه چی تموم شد دیدم یاشار به حالت 8 راه میره چون خیلی ضایع بود یه کم کونش رو مالوندم وآروم تر که شد رفتیم بیرون الانم دارم اوضاع رو بررسی می کنم تا برای چارمین بار بکنمش.آبتون زیاد خداحافظ

Date: August 25, 2019

One thought on “مادر و دختر تشنه به کیر و سکس بینهایت زیبا

  1. کیرم بیست سانت و کلفته و دیر انزال و هر کی یه سکس حرفه ای یه ساعت یا دوساعتهدمیخواد بهم زنگ بطنه یا پیام بده ساکن تهران هستم09910026883

Leave a Reply

Your email address will not be published.