ماشالله آرش

0 views
0%

سلام امیدوارم حالتون خوب باشه آرش هستم 26 ساله و مجرد باشگاه بدنسازی میرم همسایگی ما آق ماشالله ست که یه زن خوشکل آتنه جون و یه دختر هفت ساله داره آق ماشالله راننده تریلریه و کمتر خونه ست بقول ماها مرد بیابونه تابستون بود و خانوادم همگی رفته بودند مسافرت شبها تو هوای گرم اینجا میرفتم رو تخت چوبی تو حیاطمون میخوابیدم وروزها هم باشگاه بودم همینطور میگذشت تا یه روز زنگ در بصدا دراومد درو که باز کردم درست حدس زدید آتنه جون بود یه ظرف آش آورده بود گفت آش پشت پا آق ماشالله ست و گفت ظرفشو بعد بیارید خونه اگه نبودم به این شماره تماس بگیرید دو ریالیم افتاد ظرفو نگه داشتم و فرداش زنگ زدم گوشیو رو برداش و حسابی تعارف کردیم ساعت دو ظهر بود زنگ زد که لباس شستم دیگه جا ندارم میشه بیارم خونتون میدونم که مادر و پدرت نیستن فقط برای خشک کردن گفتم عیب نداره ده دقیقه بعد زنگ و زد دیدم چادر به سر با یه تشت جلو در ایستاده اومد داخل چادرشو که برداشت دیدم دامن مشکی نازک که میشه سفیدی پاهاشو دید و یه لباس نازک تنش هست رفت حیاط و شروع کرد به پهن کردن باورم نمیشد هرچی شرت و کرست و جوراب سکسی داشت رو آورده بود گفت میرم نزدیک غروب میام ببرم نزدبک غروب با یه آرایشی اومد دوباره لباسو که جمع کرد گفت آرش جان میشه راهنماییم کنی چی بپوشم گفتم باشه رفت اتاق خوابو اومد بیرون وای خدای من لباس طوری سفید و دامن کوتاه و جوراب مشکی بلندپوشیده بود گفت خوبه بهم میاد رفتم نزدیکش و گفتم آره خوبه دستشو شروع کردم بمالیدن گفت ببین بند جورابم خوب سفت نمیشه میتونی درستش کنی نشست رو مبل و پا راستشو کمی داد بالا دامن کوتاهش رفت عقب و لنگ نازک و سفیدش زیر جوراب میزد به چشم گفتم کجاشه ک گفت بکش پایین تا کشیدم پایین یه تکونی خورد و خندید لنگشو بالاتر گرفتم که یهو شرت قرمز طوریش زد بچشم تا اومد جمع کنه خوابونمش رو مبل وشروع به لب گرفتن کردم همیطور از رو شرتش کسشو میمالیدم عرق کرده و آه و اوهش بلند شد یه دفعه نشست و گفت کیرتو میخام گفتم مگه دیدیش گفت هرشب از پشت بوم میدیدمت ایستادم جلوش زود شرتمو کشید پایین و شروع به مالوندن کیرم کرد و بعدش کرد تو دهنش و ساک زد حسابی کیرم که شق کرد و تف از کیرم میرخت رو مبل برگردوندمش و به حالت سگی کیرمو رو کسش مالیدم هی با نفس تند میگفت بکن بکنم یالا بکن تو کسم آروم کردم کسش چه آهی کشید تا ته بهش چسبوندم کیرم تو کس داغش داشت آتیش میگرفت سبنه هاشو مالوندم که گفت بذار برگردم رو مبل جلوم پاهاشو داد بالا و اشاره کرد بیا کیرم و گرفتو خودش کرد تو کسش منم شروع کردم به تلمبه زدن آخ و اوخش بلند شده بود و چوچولشو میمالید خسته شده بودن و پر از عرق ایستادمو دوباره ساک زد این دفعه رو زمین حالت سگی شد و لا کونشو باز کرد منم یه تف به سوراخ کونش زدم و کیرم دادم توش جا نمیرفت با فشار کردم توش خیلی دردش اومد من تلمبه میزدم و اون از زیر هی کسشو میمالید تا اینکه تو همین حالت اورگاسم شد کیرمو کشیدم بیرونو کردم کسش گفتم داره آبم میاد نشست و شروع کرد به ساک زدن چند ثانیه ای طول نکشید که آبم رو سر و سینش پاشید آب رو لبش با زبوش هی میخورد بیحال هردومون و رفت لباساشو پوشید و خونه رفت و منم حموم اینم خاطره بود که گفتم خالی از لطفتون نباشه تاکید اسامی به سفارش سایت مستعارند با تشکر آرش

Date: January 20, 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *