دانلود

مامان پستون گنده رو تو آشپزخونه خوب میکنه

0 views
0%

تابستون نزدیکای ساعت 2 ظهر فیلم سکسی بود هوا خیلی گرم بود و

من سر جاده اصلی ایستاده بودم منتظر ماشین بود تا سوار شم هر چی سکسی منتظر موندم ماشین برای من وانستاد

بهد شاه کس از نیم ساعت یه پژو نقره ای ایستاد که

رانندش یه مرد حدودا 40 ساله کونی بود پرسید کجا میری منم جواب دادم که که …………میرم گفت اونجا نمیرم ولی

اگه جنده خواستی نصف راه میرسنومت اول قبول نکردم ولی وقتی

گفت ازت کرایه نمیگیرم قبول کردم پستون صندلی جلو سوار شدم خلاصه راه افتادیم در حین رانندگی یه نگاهش به جاده

بود و کوس یه نگاهش به کیر من اوندبا عشوه صحبت

میکرد و مثل دخترا دستاشو تکون میداد که یدفعه تلفنش زن زد گوشی رو برداشت و داشت درباره شبی که گذرونده بود سکس داستان صحبت میکرد من

از صحبتاش کیرم شق شده بود اونم متوجه ایران سکس شده بود

بهم گفت دوست داری بکنی من گفتم که چی باشه گفت منو بکنی من شکه شدم ناگهان دستشو برد طرف کیرم و گفت درش بیار منم که کیرم شق شده بود درش اوردم تعجب کرد کیر من 18 سانت بود و کلفتیش 7سانت ماشینو زد کنار گفت بزار بخورمش منم اجازه دادم چنان میخورد که انگار تا حالا کیر ندیده بود بعدش شروع کرد با خودش ور رفتن گفت بیا بریم یه پارک همین نزدیکیا منو بکن من قبول نکردم چون باید میرفتم سر تمرین خلاصه منو رسوند تا محل تمرین شمارمو بهش دادم و قرار بود بعد تمرین بریم من بکنمش خلاصه بعد تمرین بهش زنگ زدم با هم قرار گذاشتیم اومد دنبالم رفتیم پارکی که سراغ داشت رفتیم بین درختا من کیرمو در وردم اون باز شروع کرد برام به ساک زدن 10 دقیقه برام ساک زد بعدش شلوارشو کشید پایین من تعجب کردم یه کون بی مو و سبزه ورزشکاری انگار نه انگار که که 40 سالش بهشه منم اونجا بیشتر شق کردم با دستش از آب دهنش کونشو خیش کرد من اولین بارم که کون میکنم کیرمو مستقیم کردم داخل کونش کونش گرم بود کیرم داشت میسوخت منم شروع کردم به تلمبه زدن اونم داشت قربون صدقه کیرم میرفت و داد میزد که این کیر مال منه مل خود خودمه منم شهوتی شدم و با فشار آبمو ریختم داخلش اونم وقتی من میکردمش داشت جق میزد خلاصه به از اینکه کارمون تموم شد با هم سوار ماشینش شدیم و منو رسوند خونه مستقیما رفتم دوش گرفتم رفتم تو اتاقم نشستم داشتم فکر میکردم چرا قبول کردم و رفتم با اون مرد لوات انجام دادم حسی قریبی بهم دست داد و قسم خوردم که دیگه اون کار رو تکرار نکنم بعد از اون فرید پشت سر هم زنگ میزد ولی من دیگه وابشو ندادم اونم فهمیده بود و دیگه زنگ نزد شرمنده که داستانم رو خوب نوشتم اولین بارم بود و آخرین بارم و آرزو میکرد کاش اون رو هیچ وق نمیدیم یا سوار ماشینش نمیشدم

Date: November 3, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.