مزه ی گی رفت زیر دندونم

0 views
0%

سلام من پارسا هستم و این داستانی که مینویسم کاملا واقعیه و مربوط به اولین گی من هست امیدوارم ازش لذت ببرید حدود 3 4 سالی می شد که شهوت من هم مثل همه ی نوجوون ها بیدار شده بود و من هم مثل خیلی از نوجوان ها به جق زدن رو آورده بودم معمولا خودمو با فیلمهای سوپر ارضا می کردم بعد از مدتی تصمیم گرفتم گی کنم کار سختی بود چون خیلی استرس داشت و نمی شد به همه کسی اعتماد کرد کم کم شروع کردم به خوندن داستان های این سایت و دیدن فیلم های گی حدود 1 سالی همش با کون خودم ور میرفتم و انگشت میکردم توش تا اینکه تصمیم گرفتم گی کنم با یه دوستی توی اصفهان آشنا شدم و قرار گذاشتیم وقتی رفتم دیدمش اول استرس داشتم ولی بعد آروم آروم استرسم خوابید یکمی چاق بود و سفید ولی خب هردومون راضی بودیم از هم سوار ماشین شدم و شروع کردیم به حرف زدن ازم پرسید برم خونه گفتم آره خونه ی خیلی تمیزی داشت یه آدم تنها بود که کس دیگه ای رو هم نداشت وقتی وارد خونه شدیم حدود نیم ساعت کسشعر تفت دادیم تا روی من باز بشه بعد از اون با خودم گفتم بهتره کار رو شروع کنم ازش پرسیدم اینترنت داری گفت آره رمزشو ازش گرفتم و با گوشیم رفتم توی اینترنت اونم رفت که 2 تا گیلاس ویسکی بیاره تا بخوریم بلافاصله وارد یه سایت سکسی شدم و یه فیلمو پخش کردم اومدم پهلوم و گفت چیکار میکنی گفتم بیا ببین اومد دید و گفت جوون یه کمی از فیلمو دیدیم و توی سالن لباسهامونو کندیم و فقط یه شورت پامون بود نشستیم به ویسکی خوردن و ادامه ی دیدن فیلم که من آروم دستمو بردم توی شورتش و کیرشو مالیدم کیرش تقریبا اندازه ی مال من بود فقط چون اون چاق بود یکمی کلفت تر بود کیرش یه تف زدم و شروع کردم مالوندن کیرش آروم آروم داشتم کیرشو میمالوندم که یه آه کشید یه ژل لوبریکانت با 2 تا کاندوم آورده بودم ولی اون ویسکیشو کامل نخورد من گفتم بهتره از فرصت استفاده کنم لیوان ویسکی رو خالی کردم روی کیر و سینه هاش و شروع کردم به لیس زدن کیر و سینش وای که چقدر حال میداد صداهای شهوتی اش رو هم اضافه کنید کیرم داشت منفجر میشد که گفتم از اون طرف شو انگشت وسطمو کردم توی کونش و عقب جلو بردم معلوم بود طرف قبلا داده چون کونش تنگ نبود ولی خب گشاد هم نبود کیر من میرفت توش کاندومو زدم سر کیر و کردم توش که صدای آهش بلند شد بلند گفتم جووووووون همینطور که کیرمو داشتم میکردم توی کونش با یه دست دیگم کیر اونو میمالوندم و آروم شونه هاشو لیس میزدم حدود 10 دقیقه عقب و جلو کردم و بهش گفتم آبم داره میاد چیکار کنم گفت بریزش توی دهنم کاندوم رو در آوردم و شروع کردم جق زدن توی دهنش آبم که اومد همشو قورت داد و منم دور دهنشو لیس زدم حالا نوبت اون شده بود اما چون من قبلا کیرشو خیلی مالونده بودم مطمئن بودم حداکثر 2 3 دقیقه طول میکشه تا آبش بیاد و اتفاقا درست هم بود حدسم بهش گفتم من دوست دارم 2 تا پاهامو بدم بالا دو تا پاهامو دادم بالا و آروم کرد توی کونم یه آه بلند کشیدم آروم آروم داشتم با کیرم بازی میکردم و ناله ی سکسی سر میدادم که دیدم پاهام داره قلقک میشه دیدم بله داره پاهامو میلیسه این کارش شهوتمو چند برابر کرد داشتم حال میکردم که گفت آبم اومد گفتم بریز روی شکمم همشو ریخت روی شکمم وقتی ریخت دستمو بردم سمت شکمم و آبهاشو مالیدم به سینه های خودم و اون خیلی آبش گرم بود بعد از اون رفتیم حموم و من برگشتم این بود داستان گی من نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.