ممه ای

0 views
0%

“شما هر روز آن را نمی بینید.” این لوسیا فرناندز به “ناخو ویدال” می خندد، وقتی که خودش را بدون هیچ گونه دفاع از خود در نظر می گیرد، او نشان می دهد تمام جوایز او را برای کمبود تجربه خود را نشان می دهد: چشم های برجسته او، گفتگو کثیف خود را، و کوزه های طبیعی خود را بزرگ است.این چیزی است که او استفاده می کند به آن را مسحور کردن. آیا شما آماده است؟ برو

Date: December 3, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.