منو کونی کردن

0 views
0%

سلام دوستان اسمم سامانه ۲۶سالمه نمیدونم چرا من همیشه واسه همه سکسی بودم از دوران بچگی تا همین الان وقتی ۸یا۹ سالم بود پسر یکی از همسایه ها که از من ۷یا ۸ سال بزرگتر بود همیشه منو میبرد یه جای خلوت و کیرشو بهم نشون میداد و میگفت باهاش بازی کن یه کیر سیاه ولی گلفت داشت منم خوشم میومد وقتی با کیرش بازی میکردم خیلی دوست داشتم کیرشو بندازم تو دهنم از ساک زدن چیزی نمیدونستم ولی دوست داشتم کیرشو بخورم یه روز در حال بازی با کیرش بودم که یهو بهش گفتم میخوای یه کاری کنم گفت چه کاری منم کیرشو کردم تو دهنم یکم نگه داشتم و اوردم بیرون دیدم داره بال در میاره همش اصرار میکرد دوباره اون کارو بکنم منم وقتی اونو راضی میدیدم دوباره تکرار میکردم اخه هی منو تشویق میکرد میگفت افرین خیلی خوبه یه چند ماهی تقربا کار هرروز ما بود روزی دو سه بار میرفتیم جاهای مختلف منم با کیرش ور میرفتم و براش ساک میزدم تا اینکه یه روی یه مرده مارو دید یعنی در حال هیچ کاری نبودیم ولی چون سن ما به هم نمیخورد و یه جال خلوت بودیم اون مرده دعوامون کردو دیگه ما باهم رابطه ای نداشتیم بعد از اون یکی دیگه از پسرای همسایه بهم نزدیک شد اونم از من بزرگتر بود این دیگه منو میبرد تو خونشون بیشتر وقتا بعدازظهر خونشون کسی نبود یعنی میرفتیم تو خونه من لخت اونم لخت بیشتر همدیگرو میخوردیم یعنی اول اون لب و کون منو میخورد بعد من کیر اونو میخوردم این خیلی شهوتی بود بعد از یه مدت ازم خواهش کرد که بکنه تو کونم من اول قبول نکردم ولی بعد یه مدت دیگه خودش هی کیرشو میمالید به کونم و کم کم روش باز شد و کیرشو کرد تو کونم یعنی واسه اولین بار ابش تو کون من خالی شد خودش فک نمیکرد که کیرش اب داره خلاصه بعد یه مدت کار من شده بود ارضا کردن اون تقربا یه روز در میون بهش کون میدادم بعد یه مدت هم شکم من درد گرفته بود هم اون خیلی لاغر شده بود به بهانه درد شکم یه مدت بی خیال شدیم که همون باعث شد رابطه مون قطع بشه ولی بعد اون یعنی تو طول چند سالی که بزرگ شدم هر جا میرفتم میخواستن منو بکنن چه تو محله چه خارج از محله یعنی غیر ممکن بود تنهایی برم تو پارک و یه بچه باز نیاد طرفم چون سنم یکم بالاتر رفته بود سعی میکردم گول نخورم در صورتی که من دوست داشتم بهشون بدم ولی میترسیرم با یکی از بچه باز ها تا پای دست مالی رفتم ولی اخرش اومدم نمیدونم چرا ولی بعدش پشیمون شدم حتی تو خدمت سربازی یکی از هم خدمتی هام که از من بزرگتر بود میخواست منو بکنه ولی به اونم ندادم ولی خیلی دوست داشتم دوباره پیشنهاد بده چون صددرصد قبول میکردم حتی اخرین روز خدمت خواستم برم پیشش خودم بهش بدم ولی نشد اخه کیرشو بهم نشون داده بود خیلی تو کف کیرش موندم تا اینکه بعد خدمت یه روز با ماشین دادشم رفته بودم خونه یکی از دوستام وقت برگشت دیدم یه مرده کنار خیابون راه میره یه جاده خیلی خلوت بود تقربا شب بود از کنارش که رد شدم شناختمش البته اون منو نمیشناخت یه مرده که واسه محله دوستم بود قیافش خیلی زشت بود واسه همین کسی بهش زن نمیداد یکم کمرش خم بود و کلا ظاهر درستی نداشت همین که ازش رد شدم یهو به فکرم زد که این حدود ۴۰سالشه مطمعنم کسی هم تا حالا نکرده میتونم خرش کنم منو بکنه سریع دور زدم و سوارش کردم خیلی اروم اروم رفتم و سریع سر صحبت و باز کردم گفتم ازدواج کردی گفت نه دستمو گذاشتم رو کیرش و گفتم پس اینو چی میکنی خندید و گفت هیچی منم از خندش سوءاستفاده کردم و دستمو رو کیرش مالوندم گفت چکار میکنی گفتم خوشت نمیاد خندید با خودم گفتم ایول اینم میخواد یه فرعی اونجا تو همون خیابون بود خاکی بود که مطمعن بودم کسی نمیاد سریع پیچیدم تو فرعی گفت کجا میری گفتم یه جای خیلی خوب یکم رفتیم جلو نگه داشتم خیلی سریع و تند زیپ و دادم پایین کیرشو در اوردم داشت تعجب میکرد ولی من دیگه خودم نبودم کیرشو کردم تو دهنم تند تند لیس میزدم و محکم مک میزدم کیرش که سفت سفت شد دیدم همون اندازه که خودش زشته کیرش خوشکله کیرش تقربا سیاه بود و رگهای کلفت داشت با ساک زدن کیرش تمام خاطرات برام زنده شد خودش فقط اه اه میکرد منم عین حشری ها براش ساک میزدم رفتم سمت شاگرد درو باز کردم شلوارشو کشیدم پایین تا زیر زانو کیرشو تا ته میکردم تو دهنم تا جایی که عق بزنم نگه میداشتم کیرش راست راست بود و وقتی از دهنم میومد بیرون با سرعت میخورد به شکمش حدود ۱۰ ۱۲ دقیقه یکسره ساک زدم یهو دیدم سرمو گرفته داره تو دهنم تلمبه میزنه فهمیدم داره ابش میاد با دستم کیرشو نگه داشتم و در اوردم تند تند براش جق زدم و ابش با فشار ریخت بیرون خلاصه سوار ماشین شدیم اول رفتم خونشونو یاد گرفتم موبایل نداشت اخه حرف زدنش یکم مشکل داشت یعنی مطمعن بودم هیشکی تحویلش نمیگیره تا این بخواد براش تعریف کنه شماره ثابت خونشوگرفتم بهش گفتم هر وقت دم غروب بهت زنگ زدم اگه بازم دوست داری بیا بیرون بریم حال کنیم گفت باشه پیادش کردم و رفت دو روز بعد قشنگ کونمو تیغ زدم و صاف کردم یه عالمه کرم هم بهش زدم خیلی کونم سکسی بود دم غروب رفتم و بهش زنگ زدم گفتم بیا بیرون بعد یه ربع دیدم اوم من از دور نگاه میگردم سوارش کردمو دوباره رفتیم همونجا این دفعه سریع رفتم سمت شاگرد و کیرشو در اوردمو تند ساک زدم کیرش سریع سفت شد با اینکه سنش بالا بود ولی کیرش از کیر من بزرگتر بود منم شلوارمو کشیدم پایین یکم تف زدم به سوراخم یکم بازی کردم گفتم بشین منم اروم نشستم رو کیرش یعنی هنو نرفته بود من درد داشتم همین که سر کیرش رفت تو احساس کردم دارم از وسط نصف میشم به زور و بلا نصف کیرشو با درد فراوان فرو کردم یکم بالا و پایین اردم خودشم ریز تلمبه میزد اومدم دستمو گذاشتم روکلگیر ماشین کونمو دادم سمتش کیرشو گرفتم گذاشتم در سوراخم و گفتم فشار بده اونم فشار داد کیرشو فرو کرد خیلی لذت داشت هم درد هم لذت خلاصه بعد چند دقیقه گفت ابم داره میاد منم گفتم بریز تو کونم خلاصه تو کونم ابشو خالی کرد تا دوروز کونم میسوخت ولی بعد چند وقت هفته ای دوبار میرفتم پیشش یه مادر پیر داشت تو خونشون یه انباری داشت بیشتر وقتا میرفتیم اونجا دیگه کار به جایی رسیده بود که راحت منو میکرد حرفه ای شده بود دیگه منم موقع دادن ابم میومد تقربا یه سال و نیم باهاش حال کردم بهترین روزای زندگیم بود بعد از اون چند تا از همسایه ها منو بد نگاه میکردن و حسنم همون مرده دیگه جواب نمیداد خیلی وقته دیگه نمیبینمش نمیدونم چی شد نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.