من جندتم هر کاری میخای باهام بکن

0 views
0%

سلام من کامرانم 18 سالمه بچه تهرونم خاطره ای تعریف میکنم ماله 4 ماه پیشه که تو مترو بودم ساعت حدود 5 بود داشتم برمیگشتم خونه که یه مردی بهم گفت آقا پسر صبر کن برگشتم دیدم یه مرده حدوده 38 ساله بهم گفت اموزش شطرنج مجانی میخای تا اومدم بگه نه گفت میشه اصلا شما بییان باهم دربارش حرف بزین شاید نظرت عوض شه منم خب همینجوری بدون هیچ دلیلی رفتم باهاش رو یه پله برقی بهم گفت اگه بیای آموزشگاه رو ببینی نظرت عوض میشه باهم پیاده رفتیم تا دم آموزشگاه بهم میگفت میخام با هم دوس باشیم من ازت خوشم اومده میخام بهت کمک کنم و تو آموزشگاه هیشکی نبود سوار اسانسور شدیم بقلم کرد گفت گفت تو عشقه منی منم ترسیده بودم ولی بازم میخاریدم هی بالا پایین میکرد آسانسورو میگفت خیلیم خوش قیافه و خوش هیکلی اخه من اصلا مو رو بدنم ندارم اندامم دخترونس کونمم خیلی بزرگه هرکی میبینه شق میکنه خلاصه رسیدیم طبقه یه اخر اونجا از اسانسور پیاده شدیم باز یه طبقه با پله رفتیم بالا گفت بشین گلم نشستم گفت ببین من باهات کاری ندارم فقط بزار یه کم بهت دست بزنم داد زدم گفت گوه خوردی رفتم پااین گفت باشه ببخشید قلط کردم هیچی نگفتم رفتم خونه بعد چند وقت سیخ کرده بودم پشیمون شده بودم شمارشم بهم داده بود به سرم زد بهش زنگ بزنم که زدم جواب داد گفت سلام خشگلم گفتم سلام خوبی گفت اره جونم کار داری گفتم ساعت 3 بیا همون اموزش گاه کارت دارم گفت چشم رفتم همون جایی که بهش فوش دادم بعد دو دیقه اونم رسید سلام علیک کردیم گفت چقد خوشتیپ شدی امروز گفتم مرسی توم همیطور نشستیم گفتم ببخیشید بابت اون دفع گفت نمیبخشم گفتم چرا گفت بهم بر خورد اگه میخای ببخشمت باید بریم بهم کون بدی گفتم اخه گفت اخه نداره میای منم خیلی حشری بودم گفتم اره گفتم حالا کجا بریم گفت اصلا اینجا اموزشگاه نی اینجا من یه واحد دارم توش زندگی میکنم خلاصه واارد واحدش شدیم بهم گفت اگه میخای ببخشمت باید هرکی دلم میخاد بزاری باهات بکنم منم برا این که خوشش بیاد لباسامو کندم جلوش زانو زدم گفت باشه من جندتم هرکاری میخای باهام بکن گفت اره خوشم اومد لباساشو دراورد اومد جولو یه تف کرد تو صورتم کیرش خیلی کلفتو دراز بود کرد تا ته تو حلقم میگفت بخور جنده منم در حال ساک زدن بودم کی هی تف میکرد تو صورتم اول بدم مبومد بعد خوشم اومد تفارو میمالید به صورتم براش تخپاشو لیس میزدم موهامو میگرفت هی تف میکرد بعد بهم یه چکه محکم زد گفت دفه آرت باشه بهم فوش میدی گفتم چشم عشقم تف میکرد هی میگفت دستمو بوس کن بوس میکردم پاهاشولیس میزدم حتی سولاخ کونشم لیس میزدم میگفت اها خوب بلدی جندگیرو چاقال گفتم مرسی اربابم بلندم کرد یه کرم اورد مالید به سولاخه صورتیم بهم میگفت از این به بعد تو سولاخ فوریه منی میگفتم جوون چشم که یوهو یه دردی احساس کردم بله اقا درجا کرده تو اندازه 3 دیقه تلمبه میزد از پشت محکم میکوبید با چک ت و صورتم فوشم میداد چک سکسایی میزد به کونم که جم درمیومد موهامو میکشید سفت دوباره زانو زدم جلوش کلی ساک زدم بهم گفت دهنتو وا کن وا کردم باز تف کرد تو دهنم ا لبته تف معمولی نه خلتی چون اگه خلتی مینداخت میگاییدمش تفشو قورت دادم گفتم قربونه تفت یه چک زد بهم گفت خفه شو بخور کیرشو کرد ته حلقم دماغمو فشار میداد که نتونم نفس بکشم 30 ثانیه تو همی حالت بودم قرمز شدم دراورد کیرشو باز تف میرد تو دهنمو صورتم هی چک میزد گفت دهنتو وا کن آبم داره میاد واز کردم گفت یه زرشم نریزه زمین کله آبشو ریخت دهنم نصفشم مالید به سرو صورتم بهم گفت حالا میخام یه کاری کنم که دیگه بشی جندهیه واقعیه خودم گفتم چی گت برو حموم تا بهت بگم رفتم تو حمومش تو حمومش یه توالت فرنگی بود اومد گفت زانو بزن جنده خانوم میخام بشاشم روت اول فک کردم داره شوخی میکنه بعد دیدم داره جدی میگه زانو زدم بازم دوس داشتم بشاشه روم گفتم بشاش عزیزم منبی ارزشم بشاش خودتو خالی کن قربونه شاشت برم موهمو گرت شاشید رو صورتمو دهنم گفت اها حالا شد حالا دور توالت فرنگیو لیس بزن گفتم چشم حتی موقع لیس زدنم تف میکرد روم یه حموم کردم اومدم بیرون گفتش به چه اجازه حموم کردی گفتم وای شرمنده گفت حالا عیب نداره باز جلوش زانو زدم گفتم تف کن تو دهنم یه توف کرده گفت دیگه سیکتیر کن منم رفتم خونه ولی بازم باهم از این گی های کثیف کردیم شرمنده اگه حا به هم زن بود یا قلط املای داشت یه طولانی بود به هر حال خاطره بود قربونه کیراتون و تخماتون و چک زدناتون و تفاتون و شاشتون نوشته علی رضا جی جی

Date: August 4, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.