من و خاله شادی

0 views
0%

من امید هستم و 20 سالمه خاطره ای که میخام براتون بگم مربوط میشه به 3 سال پیش خالم می خواست از کانادا بیاد و من برای اینکه تنها نباشه اومدم تهران استقبالش خالم اسمش شادیه و حدود 36 سالشه از فرودگاه به هتل رفتیم تا فرداش به شهرستان پرواز کنیم تو هتل خالم گفت که می خواد یه دوش بگیره تا خستگیش در بیاد و رفت حمامو من هم رو تخت دراز کشیدم تا کارش تموم بشه خالم حمومش تموم شد و اومد بیرون فقط حوله رو دورش پیچیده بود و چیزی تنش نبود وقتی که خواست لباسشو عوض کنه من خواستم از اتاق برم بیرون اما اون گفت سعید جون تو هم مثل پسر من هستی پس لزومی نداره که بری بیرون من هم موندم خالم جلو چشمای من خودشو خشک کرد بعد هم حوله رو انداخت کنار وای ی ی ی ی من که تا اون موقع بی خیال بودم با دیدن اون بدن تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن آب تو دهنم خشکیده بود چیزی رو که میدیدم باور نمیکردم یه هیکل تمیز سبزه که حتی یه چروک پیری روش نبود یه کس بی مو و یه کون قلنبه که کیره مرده رو شق می کرد همین جوری زل زده بودم به خالم اونم اصلا به روم نمی آورد دیگه کم کم کیرمو از رو لباس میمالیدم آخرش دلمو به دریا زدم و به خالم گفتم شادی جون بزنم به تخته خوب موندی اصلا تکون نخوردی اونم یه لبخند زد و گفت بچه چش هیز قابل تورو نداره دیگه داشتم دیوونه میشدم اما این حرفشو به حساب شوخی گذاشتم و به روی خودم نیاوردم ولی نمی شد بد جور شق کرده بودم و دلم میخواست هر جور شده خالمو بکنم خالم فقط یه لباس خواب رو شورت و سوتینش پوشید و اومد رو تخت پهلوی من دراز کشید ازم پرسید سعید جون چیکار میکنی دوست دختر داری یا نه منم گفتم نه بابا دوست دختر کیلو چنده تازه کی میاد با من دوست شه البته داشتم خودمو لوس میکردم خالم گفت نه نباید اینطوری باشه اگه تو الان کانادا بودی دخترا برات سرو دست میشکوندن گفتم فعلا که ما سر نخواستنمون دعواس خالم گفت یعنی تو تا حالا با هیچ دختری عشق بازی نکردی با تعجب پرسیدم چی گفت یعنی تا حالا با هیچ دختری حال نکردی منم با خجالت گفتم نه پرسید تو حتی دختر لخت هم ندیدی من که هم حشری بودم هم از خالم خجالت میکشیدم گفتم نه اما اون ول کن نبود بعد از اینکه کلی اصرار کرد گفتم فقط یه بار دزدکی طوری که مامان بابا نفهمن یه فیلم سکسی دیدم گفت پس میدونی چی به چیه منم سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم به من نزدیک شد دستشو گذاشت زیر چونم سرمو بلند کرد و لبمو بوسید لباش داغ داغ بود بازم بوسید من خودمو عقب کشیدم با اینکه خیلی دلم میخواست اما خجالت می کشیدم ازم پرسید چطور بود خوشت اومد من بازم هیچی نگفتم اینبار منو کشید طرف خودش و محکم لبمو بوسید من هم دیگه مقاومت نکردم اون لبای منو میمکید و من هیچ کاری نمیکردم گفت عزیز دل خاله اینجوری خوب نیس خوشم نمیاد تو هم همون کارایی که تو فیلم دیدی انجام بده منم آروم شروع کردم به بوسیدن لباش یه کم که همو بوسیدیم منو خوابوند و خودشم رو من دراز کشید همین جور که همو می بوسیدیم از رو لباس کسشو میمالید به کیرم تی شرت منو درآورد و سینمو میبوسید و نوک سینمو گاز میزد و می لیسید منم که خجالتم ریخته بود سینه هاشو چنگ میزدم خالم همین جور که سینمو میبوسید رفت پایین و گرمکن ورزشی که پام بود رو درآورد شورتمو کشید پایین و با دست آروم جوری که من داشتم میمردم سر کیرمو ناز میکرد گفت چه پسر خوشگلی داری میزاری ببوسمش منم با تکون دادن سرم قبول کردم اول یه بوس خوشگل از سر کیرم کرد بعد سر کیرمو کرد تو دهنش کیرمو تا ته تو دهنش می کرد بعد با مکیدن دوباره در میاورد خیلی خوشم اومده بود 5 دقیقه ای همین کارو کرد بعد بلند شد لباس خواب و لباس زیرش رو درآورد و اومد رو سینه من نشست جوری که کسش جلو دهنم بود گفت حالا نوبت توئه که دختر منو ببوسی من که از کس خوری خوشم نمیومد با اکراه و اصرار خالم قبول کردم و یه ذره با زبون کسشو مالوندم بعد یه کم هم چوچولشو مکیدم بلند شدم به خالم گفتم میزاری کستو بکنم گفت از خدامه عزیزم هر کاری میخوای بکن لازم نیست از من اجازه بگیری شادی جون رو به پشت خوابوندم کیرمو دم سوراخش گداشتم و فشار دادم کیرم الان توی یه سوراخ خیس گرم و با حال بود آروم عقب جلو میکردم شروع کردم به تند تند تلمبه زدن خالم آه و ناله میکرد و همش قربون صدقه کیرم میرفت پاشو بلند کردم رو شونم گذاشتم و باز تلمبه زدم خیلی بهمون خوش میگذشت کیرمو در آوردم خالمو رو شکم خوابوندم از پشت لای پاشو باز کردم و دوباره کردم تو کسش و تلمبه زدم دستام رو سینه هاش بود و داشتم چنگ میزدم دیدم خالم تند تند خودشو تکون داد و رو تخت افتا د اون ارضاء شده بود اما من بازم میخواستم و هی تلمبه میزدم با صدای گرفته ازم پرسید میخوای بدونی تو کونم چه خبره منم گفتم آره اونم گفت پس حالا کونمو پاره کن کیرمو از کسش در آوردم بردم جلو دهنش یه کم که برام ساک زد همون جور که رو شکم خوابیده بود کمرشو بالا آوردم و کیرمو گذاشتم رو سوراخ کونش و محکم کردم تو خالم بد جوری دردش اومده بود پاهای منو چنگ میزد و ناله میکرد من هم که حشرم بالا زده بود مدام تلمبه میزدم حس کردم داره آبم میاد به خالم گفتم اونم زود پا شد کیرمو گذاشت لای پستوناش آبم با فشار پاشید به صورت خالم وقتی که تموم شد سر کیرمو کرد تو دهنش و مکید خیلی حال میداد خالم رو پشت افتاد منم رو سینش دراز کشیدم دم گوشم آروم گفت خوشت اومد دوست دختر خوبی بودم منم گفتم آره شادی جون مرسی از او موقع به بعد منو خالم هر چند وقت یه بار با هم سکس داریم و از این کار لذت میبریم مرسی بابت اینکه وقت گذاشتید و داستانمو خوندید اگر هم کمی و کاستی داشت به بزرگی خودتون ببخشید نوشته امید

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.