من و همکلاسیم سپهر

0 views
0%

سلام این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم تو آبان ماه همین امسال یعنی ۹۶ اتفاق افتاد من آرمان هستم ۱۷ سالمه قدم ۱۷۹ هستش دو ساله باشگاه میرم و هیکلم رو فرمه و درسمم خوبه و خلاصه با همه رفیقم نه میزارم کسی پررو بازی دراره جلوم نه خودم کصخل بازی در میارم یه روز تو مدرسه با بچه ها زنگ تفریح نشسته بودیم و حرف میزدیم یهو سپهر یکی از همکلاسیام رد شد از کنارمون که کامیار یکی از رفقام که پیش ما نشسته بود اروم گفت کیرم تو کص ننت گفتم کی گفت با این سپهر بیناموسم امسال خیلی کونی شده ولی به من نمیده اعصابم خورده عاقا ما زدیم زیر خنده و خلاصه زنگ خورد و رفتیم کلاس ولی من رفته بودم تو فکر سپهر سپهر پسر خیلی خوشگل و سفیدی بود که تا یکی دو سال پیش باهاش خیلی صمیمی بودم که کم کم رفاقتمون کم رنگ شد و اون رفت با چند نفر دیگه صمیمی شد و منم با چند نفر دیگه خب از بحث دور نشیم عاقا خلاصه منم تو کلاس به کونش که توجه کردم دیدم واقعا خیلی تپل و خواستنیه صندلی سپهر دوتا با من فاصله داشت جامو با رفیقم که بین من و سپهر بود عوض کردم و نشستم کنارش و یه خورده ای حرف زدیمو کم کم بعد از گذشت یکی دو هفته دوباره با هم رفیقای صمیمی ای شدیم یه مدتی از صمیمی شدن میگذشت که با خودم گفتم باید مث این داستان سکسیا یه نقشه بکشم اینو ببرم بکنم منتظر یه فرصت بودم پدر مادرم برم داداشمم که خدمت سربازی بود و با رفتن پدر مادرم خونمون خالی میشد بلاخره فرصتش پیدا شد و پدر مادرم میخواستن ظهر چهارشنبه تا عصر پنجشنبه رو برن خونه پدر بزرگم که خونشون شهرستانه منم به هر نحوی که میشد بهونه اوردم گفتم رو اومدن من حساب نکنین نمیام چهارشنبه تو مدرسه به سپهر گفتم سپهر دادا این فصل جدیدَ رو من یاد نگرفتم تو یادش داری گفت اره باو این که خیلی سادست گفتم پس امروز ظهر بیا بریم خونه ی ما هم اینو یادم بده هم من دیگه تنها نیستم یه قلیونی ام میکشیم یه دوتا فیلم هالیوودی ام میبینیم ناهارم مهمون من گفت باید ب خانوادم خبر بدم اینطوری ک نمیشه گوشیمو دادمش گفتم ظهر تو راه ک داریم میریم بهشون بزنگ بگو ظهر نمیای خونه گف باشه ظهر زنگ زد و اوکی رو گرفت و رفتیم خونه ما برا نهار رفتم سر کوچه تو رستوران دو پُرس غذا گرفتم بردم خونه نشستیم خوردیم بعد رفتم یه قلیون چاق کردمو نشستیم کشیدیم و فیلم جان و یک ۲ رو براش گذاشتم و دید و خلاصه خیلی حال کرد فیلم ک تموم شد گفت یکی دیگه بیار گفتم فقط یدونه دیگه دارم اونم یه فیلم فول اچ دی از برازرسه که تو یه سایت ایرانی دان کردم خندید و گفت خو همینو بزار از هیچی ک بهتره عاقا فیلمه رو گذاشتم و یه ربع ساعتی ازش میگذشت دیدم کیرش راسته منم مخصوصا شلوارک پوشیده بودم و کیر من خیلی ضایع راست شده بود داشتم فیلمو میدیدم ک یه نگاه که بش انداختم دیدم داره به کیرم نگاه میکنه تا نگاه منو دید خندید گفت تو ام داغ کردیا خندیدم گفتم من کیرم درد اومده از بس شق شده تو چی گفت منم همینطور گفتم درشون بیاریم گفت اوکی و کیرامونو در اوردیم خیلی حشری شده بودیم جفتمون گفتم سپهر میای سکس کنیم تو خیلی خوش استیلی من دوست دارم یکم خندید و گفت نه بابا گفتم تورو خدا اذیت نکن بیا دیگه دو دل شده بودو خلاصه قبول کرد گفت فقط همین یه بار باشه گفتم حله و رفتم از زیر تختم ژل لوبریکانتی رو ک از پسر عموی کصکشم ک هر هفته کص میکنه گرفته بودم رو ورداشتم نشستم پیشش شروع کردم خوردن لباش و گردنش بعد نشستم لبه تخت و اونم با زانو نشست پایین تخت و شروع کرد ب خوردن کیرم برام عجیب بود اصلا بدش نمیومد و با اشتهاد کیرمو تا نصفه میخورد و هی درش میاورد و یه لیس میزد زیر و سرشو و باز میکرد تو دهنش یه یک دقیقه ای داشت میخورد ک گفتم بسه یهو دیدی ابم اومد گفتم چار دست و پا شو و یکم ژل مالیدم رو سوراخش قشنگ معلوم بود قبلنم داده چون زیاد تنگ بود عاقا یکم ژل زدم رو سوراخ اونو یکمم رو کیر خودم اروم اروم کیرمو فشار دادم ک رفت توش و اروم تلمبه میزدم خودشم داشت حال میکرد و میگفت تند تر بکن منم سرعتمو بیشتر کردم یه پنج دقیقه ای تلمبه زدم ک آبم داشت میومد گفتم ابم داره میاد چیکارش کنم گفت بریز تو کونم منم تند تند تلمبه زدم و وقتی ابم اومد با فشار ریختم تو کونش گفت ارمان من هنوز ارضا نشدم برام جق میزنی گفتم باشه دراز کشید یکم ژل زدم رو کیرش و یه دقیقه ای براش زدم ک ابش خیلی آروم اومد ریخت رو شیکمش بعد پاشدیم باهم رفتیم حموم ک یه دوش بگیریم ک تو حموم باز چشمم ب کونش افتاد و کیرم داشت راست میشد گفتم سپهر من بازم میخوام خندید گفت کون مفت گیر اوردیا عوضی گفتم فقط همین یه بار و با خنده قبول کرد همونجا تو حموم دستاشو زد ب دیوار و خم شد منم کیرمو گذاشتم تو کونشو داشتم تند تند تلمبه میزدم گفت همینجور ک داری میکنی کیر منم بگیر بمال منم بیشتر چسبیدم بهش و تو همین حین ک میکردمش دست راستمو اوردم جلو و کیرشو گرفتم و میمالیدمش یه دو سه دقیقه ای طول کشید ک ابم داشت میومد کیرمو از تو کونش کشیدمو ابمو ریختم رو کون تپلش و اونم حشری شده بود و هنوز ابش نیومده بود خودش کیرشو گرفت و تند تند زد و ابش اومد بعد دوش گرفتیم و اومدیم بیرون و بعد از نیم ساعت رفت خونشوناز اون موقع هنوز نکردمش ولی رفاقتمون خیلی بهتر شده و میدونم اگه بخوام بازم میاد امیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته آرمان

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.