نمیدونم کار درستی کردم یا نه

0 views
0%

سلام خدمت دوستان خیلی مدت زیادی نیست که با سایت شهوانی اشنا شدم بعد از خوندن داستان های شما عزیزان تصمیم گرفتم داستانم رو بگم این داستان زیاد سکسی نیست من الان 20 سالمه و این داستان مال 5 سال پیشه ولی زندگیم رو نابود کرد وقتی بچه بودم پدر مادرم زیاد با هم بحث داشتن یعنی از 12 سالگی سر هر چیز و ناچیزی با هم بحث میکردن و شاهد کتک خوردن مادرم بودم فرقی نمیکرد که مهمون داشته باشیم یا نداشته باشیم روحیم خیلی خراب بود حتی میشد بعد از بحثشون بابام منو و مامانمو از خونه مینداخت بیرون نمیدونم چرا این کار و میکرد واقعا زندگی رو توی اون سن به دهنم زهر مار کردن کم کم داشت درسام ضعیف میشد یه روز بابام ما رو از خونه انداخت بیرون منو و مامانم اومدیم یه امامزاده نزدیک خونمون تا نصف شب اونجا بودیم اون موقع گوشی هم نداشتیم هم من و هم مامانم نداشتیم ما یه دوست خانوادگی داشتیم به نام مجتبی مستعار زیاد رفت و امد داشتیم مامانم با کارت تلفن به این یارو زنگ زده بود که همچین اتفاقی افتاده اونم گفت خودشو به ما میرسونه اومدش و همه چیز عادی بود ما رو برد خونش ولی نه خونه ای که خودش با زنش زندگی میکردن یه خونه ای دور از شهر که حالت شهرستان کوچیک داشت من با اینکه سنم پایین بود ولی خیلی از کارای این و اون سر در میادم واسه من فیلم گذاشت روی کامپیوتر من هم یه چشمم به فیلم بود یه چشمم به بقیه چیزا یه 2 ساعتی گذشت و من از خونه زدم بیرون ناخود آگاه رفتم سمت پارک که نزدیک خونه بود استرس یه دفعه تمام وجودمو گرفت که الان اون یارو با مامانم توی خونه طرف تنها هستن باید سریع برم خونه با دویدن خودمو رسوندم به خونه و هر چی زنگ زدم کسی در رو باز نکرد شکم بیشتر شد به سختی از در بالا رفتم خودمو اروم رسوندم به در حال در رو باز کردم سکوت خونه رو پر کرده بود کسی رو صدا نزدم داشتم خونه رو میگشتم که یه صدایی منو به خودش جذب کرد صدای فنر یه تخت داشت اروم اروم بالا و پایین میرفت قرچ قرچ میکرد رفتم سمتش که یه صحنه ی بد دیدم که تا الان از یادم نرفته دیدم مادرم زیر اون مرده خوابیده جفتشون لختن مادرمو روی کمر خوابونده خودشم افتاده روش نه حشری شدم و نه کیرم شق شد از اون ادما هم نیستم که بی غیرت باشم تا مادرسونو میبینن کیرشون شق شه رفتم سمت آشپزخونه روی کابینت یه جا چاقویی بود که انواع چاقو ها رو گذاشته بودن یکیشون رو برداشتم نمیدونستم دارم چیکار میکنم اروم بدون اینکه از پام صدا بلند شه رفتم دم در اتاق که نیمه باز بود در رو یه دفعه باز کردم و رفتم داخل با یه فریاد بچگانه کار رو توی کمر طرف کردم واسه یه لحظه خودمم جا خوردم که چیکار کردم ولی یه حسی بود که بهم میگفت خوب کاری کردی خواهرشو گاییدی بی ناموس همه رو خون برداشته بود مامانمم بلند شد و خودش رو پوشوند و فریاد میزد که چیکار کردی بچه مگه تو عقل نداری دیوونه کشتیش منم فقط خیره شده بودم بهش تا با تلفن خونه مامانم زنگ زد به امبولانس و پلیس یهوحسی بهم میگفت که فرار کنم ولی گفتم وایمیسم و مادر با رو میگام پلیس اومد و به من 14 15 ساله دستبند زد خبر از اون نداشتم زیاد داستانو طول نمیدم طرف الان روی ویلچره چون با اون چاقویی که من کردم توی گودی کمرش قطع نخاع شد حقش بود سزاوار مرگ نبود باید زجر بکشه تا بمیره منم الان بعد از 4 5 سال حبس تازه ازاد شدم ولی ناراحت نیستم سرتونو درد اوردم ببخشید نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.